Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS015
Datum kreiranja
 
23-01-2009 01:35:24
Datum poslednje izmene
 
23-01-2009 01:44:56
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2619
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Otvorimo svoju svest za opštenje sa našim Ja Hrista!
 

14. poruka-lekcija (JJTŠJJ160305)

Povisimo svoj energetski nivo, kako bismo stekli mogućnost opštenja sa našim Ja Hrista, i sa još višim delom nas samih – sa našim JA JESAM Prisustvo!

Dopustimo sebi mogućnost, u svojoj svesti, opštenja sa svojim Višim Ja, i to će nam se pre ili kasnije i desiti, jer dešava nam se ono što dopuštamo u svojoj svesti!

Dopustimo u svojoj svesti misao o opštenju sa našim Višim Ja i sa Višim Svetovima, jer bez takvog otvaranja svesti – takva mogućnost nam se ne može ni desiti!

Obratimo se svom Višem Ja, kao prijatelju koji se nalazi u nama, i ono će nam odgovoriti, na način za koji smo prijemčivi!

Ako nam to i ne pođe za rukom odmah, ako se u tome i ne snađemo lako, budimo uporni, probajmo ponovo i ponovo!

Postavljajmo pitanja našem Ja Hrista, razgovarajmo sa njim kao sa najbližim prijateljem, i, pre ili kasnije, naše opštenje će se i ostvariti!

14. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Ja dopuštam u svojoj svesti mogućnost opštenja sa svojim Ja Hrista (Višim Ja) i sa Višim Svetovima, ja želim da komuniciram sa svojim Višim Ja i sa Višim Svetovima!

2) Ja želim da budem uporan, i da uspostavim kontakt sa svojim Višim Ja i sa Višim Svetovima!

* * *

14. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: naše Ja Hrista ili Više Ja nalazi se u Višim svetovima; mi moramo da iz dobrih duhovnih učenja naučimo da razlikujemo glas našeg ega od glasa našeg Višeg Ja; takođe, mi moramo odvajati vreme i izgrađivati naviku usamljivanja, meditacije ili tihovanja, van uobičajene životne gužve i trke za ispunjavanjem obaveza, jer visoke vibracije jedva čujnog šapata našeg Višeg Ja ne možemo čuti u svakodnevnoj „galami“.)

1) Već je rečeno da se tri naša viša tela u fizičko-prostornom smislu nalaze van nas: naše Ja Hrista ili Više Ja, JA JESAM TO ŠTO JA JESAM I JA JESAM Prisustvo.

2) Naravno, i u ovom delu Učenja, kao i na mnogim drugim mestima postavlja se pitanje našeg poverenja ili verovanja u ovakvu koncepciju. Jer, ako se držimo naših već izgrađenih predstava i TZV. znanja, mi ćemo na ovakvo objašnjenje spontano skeptično reagovati: "Kako to ja, moja suština može biti van mene, a ne ovde gde se nalazim?!" Već je objašnjeno da nam naše već stečeno iskustvo i već stečena tzv. znanja ("tzv.", jer je već spomenuto da je Božanska Mudrost na Zemlji prisutna sa oko 10%) mogu biti velika smetnja u prihvatanju ovog Učenja, ali i svih drugih, posebno sličnih ovome, duhovnih učenja. Zato nam je i data preporuka - da duhovnim učenjima pristupamo sa svešću deteta, odbacujući u meri u kojoj to možemo, stečena iskustva i tzv. znanja. Naravno, pošto smo svojim duhovnim čulom proverili da li nam je određeno učenje prihvatljivo ili nije.

3) I još nešto: kod koga se javljaju ovakve sumnje, neka se prethodno zapita...

4) Najpre: da li mi, kao čovečanstvo, zaista znamo onoliko koliko mislimo da znamo, da li smo tokom svoje istorije uspeli, oslanjajući se na svoj ego (tj. ne uvažavajući izvore Božanske Mudrosti), da odmaknemo i milimetar u traganju za odgovorima na najdublja, suštinska pitanja (kako je nastao svemir, kako Zemlja, kako mi, šta se ZAISTA dešavalo tokom ljudske istorije, posebno one najdalje, itd, itd?). Da ne govorimo o tome da nismo uspeli saznajno da ovladamo ni našim najbližim, susednim planetama. Ako umišljamo da imamo toliko znanja, a pritom nismo uspeli ni da "načnemo" ova velika pitanja, kako i kada očekujemo da možemo doći do odgovora na pitanja u vezi sa prvim susednim zvezdanim sistemima, pa sa celim svemirom...!

5) MI MORAMO DA SHVATIMO DA SMO SA CELOM SAZNAJNOM STRATEGIJOM NA POGREŠNOM PUTU. A to je strategija našeg ega: mi možemo saznati sve, oslanjajući se na sebe, na svoje „moćne“ nauke, odbacujući mogućnost prihvatanja Božanskog usmerenja i Božansku Mudrost. A da bismo takav preokret u svojoj svesti napravili treba da uradimo upravo ono što je već objašnjeno: da sa svešću deteta prihvatimo ideje iz dobrih duhovnih učenja.

6) Drugo pitanje koje sebi treba da postavimo je: da li nam je naše čulno iskustvo dovoljno pouzdan oslonac za izvođenje zaključaka? Mi smo navikli da verujemo onome što možemo da vidimo i opipamo, bilo neposredno, bilo posredno, preko aparata. Mi ne vidimo, direktno ili preko aparata, naša tri niža tela, zaključak je - to je fantazija. Čak i kada se nešto od tih "fantazija" iz duhovnih učenja i dokaže, opet to svest ljudi teško prima, jer nije deo njihovog čulnog iskustva. Aura je "fantazija" iz istočnjačkih svetih spisa, danas se može snimati aparatima, to otkriće nije, kao što bi trebalo, napravilo "bum" u odgovarajućim naukama (biologiji i medicini), takođe, to nije uticalo da se svest ljudi pokrene i da se nešto bitno u samopercepciji (samodoživljavanju) promeni: mi vidimo samo fizičko telo, i "to je to".

7) Da se vratimo našem Ja Hrista ili Višem Ja... Uz spomenuta dva naša viša tela - radi se o božanskom, besmrtnom delu nas samih. Podrazumeva se da ti delovi nas samih, koji su na... ili sa vrlo visokim vubracijama - NE MOGU DA BORAVE U USLOVIMA TEŠKIH VIBRACIJA, koji vladaju na Zemlji. Jer u uslovima ovih teških vibracija ni Bića Hijerarhije Svetlosti ne mogu da opstanu, niko od njih u postojećim uslovima ne može da se inkarnira na Zemlji, zato je na nama (čovečanstvu) odgovornost da podignemo nivo vibracija života na Zemlji, da bi prvo Biće iz Hijerarhije Svetlosti moglo da se inkarnira, planirano je da to bude Matrej.

8) Naše Ja Hrista boravi u Eteričnim Oktavama Svetlosti, odnosno u Višim sferama koje se nalaze na nivou vibracija iznad Astralnih sfera, a to su Oktave u kojima borave i Bića Hijerarhije Svetlosti.

9) ZA SADA JE DOVOLJNO DA PRIHVATIMO OVAKVE MAGLOVITE PREDSTAVE O SVEMU OVOME... Jasno je da mi ne možemo, čak i kad bi nam se detaljno objašnjavalo, da steknemo jasne predstave o svemu tome - kakve su to Eterične Oktave, kako se tamo živi, šta to znači jedno-drugo-treće naše više telo, kako to mi funkcionišemo ovde na Zemlji, a viša tela su nam negde, možda i daleko od nas, itd, itd.

10) Suština nije u tome da mi sve to imamo opisano, TI OPISI NIŠTA NE BI PROMENILI NITI BI POMOGLI DA BILO ŠTA PROMENIMO U SVOM ŽIVOTU! SUŠTINA JE U TOME DA PRAKTIČNO PRIMENIMO UPUTSTVA IZ UČENJA, DA SE KARMIČKI OČISTIMO I DA RAZVIJAMO SVOJU SVEST, A ONDA ĆEMO MOĆI DIREKTNIJE DA VIDIMO ODGOVORE NA SVA TA PITANJA. Mada - i odgovori na sva već nabrojana pitanja nisu nam mnogo bitni, jer mi imamo svoju ovozemaljsku misiju, i na nju treba da se koncentrišemo.

11) Dosta je raširen jedan pogrešan duhovni stav, koji se mogao čuti i u nekim diskusijama na forumu: nisu nam potrebna neka posebna duhovna učenja i literatura, svako od nas već ima vezu sa Bogom ili sa svojim Višim Ja, ili već ima, ili lako može da se usredsredi i uspostavi tu vezu. Ne kažem da je ovakva varijanta potpuno nemoguća, ali sigurno nije tako jednostavna kao što izgleda u ovakvim objašnjenjima.

12) Kroz stotine hiljada godina uranjanja u materiju naš ego je razvio svoje strategije SAMOODRŽAVANJA, i on svaku Božansku ideju ume vešto da zloupotrebi i da je prikaže po principu „ sve je drugačije nego što izgleda“.

13) KO MOŽE LAKŠE I VIŠE, PO PRIRODI STVARI, NEGO NAŠ EGO, DA SIMULIRA ULOGU NAŠEG VIŠEG JA?! Na svako pitanje koje u vezi sa bilo čime sebi postavimo – mi dobijamo odgovor. To iz minuta u minut činimo spontano: „Da li da izađem u šetnju ili da gledam neki film?“, „Šta bi bilo dobro da obučem u ovoj prilici?“, itd. Ili, u mnogim dramatičnijim situacijama, kada se zapitamo: da li da nekome „kažemo sve u lice“, da promenimo radno mesto, itd.

14) U svakoj od tih situacija odgovor koji nam stiže od ega mi možemo, UKOLIKO NISMO ISTRENIRANI DOBRIM DUHOVNIM UČENJEM, da prihvatimo kao odgovor našeg Višeg Ja.

15) Dakle, pitanje za one koji smatraju da nam nikakve knjige i duhovna učenja nisu potrebni da bismo mi uspostavili vezu sa Bogom (našim Višim Ja) u sebi: na osnovu čega, kako ćete razlikovati glas ega u sebi, od glasa svog Višeg Ja (Boga)?

16) Kao prvo: mi moramo da naučimo iz duhovnih učenja šta su to manifestacije ega u nama, a šta Božanska svojstva. Dok to ne naučimo – ego može stalno da nam „prodaje rog za sveću“, da nam podvaljuje prikazujući se kao naše Više Ja.

17) Drugo: poruke (glasove) iz Viših sfera mi ne možemo da primamo bilo kada, bilo gde i u bilo kojim okolnostima. Ukoliko nismo naviknuti na trenutke usamljivanja i usamljenog opuštanja, na meditaciju ili tihovanje, na kontakte sa prirodom, već smo u stalnoj gužvi, stalno okruženi ljudima, prosto i ne smemo da ostanemo sami, ne umemo da se opustimo – ONDA MI NIKADA U ŽIVOTU NEĆEMO NI USPOSTAVITI KONTAKT SA SVOJIM VIŠIM JA.

18) Jer, to je kao kada se nalazimo u velikoj gužvi i galami, a pokušavamo da čujemo nečiji šapat! JER GLAS NAŠEG VIŠEG JA, SA VISOKIM VIBRACIJAMA NA KOJIMA ONO BORAVI, UPRAVO JE I SLIČAN JEDVA ČUJNOM ŠAPATU.

19) Kao što je već objašnjeno u jednom drugom slučaju (u slučaju motiva za naše delovanje) – i ovde ono što čujemo od svog Višeg Ja zavisi od nivoa razvijenosti naše svesti. Što je i logično. Nedovoljno razvijena svest ne može da primi duhovno složenu poruku, odnosno, primiće je, ali „deformišući“ je. To se odnosi na sve prijeme onostranih informacija: čistota poruka, koje „kanali“ primaju iz Viših sfera – zavisi od čistote ili visine njihovih vibracija. Svuda gde ima i najtananaijih primesa ili uticaja ega, informacija se „deformiše“. Zato je u svemu, pa i ovde, od presudnog značaja naša opredeljenost da ukinemo ego i potčinimo se Božjoj Volji.

* * *

Komentari (3)

1) Već sam spominjao da nisu sve ideje iz ovog Učenja sasvim nepoznate, neke od tih ideja mogu se naći i u drugim duhovnim učenjima, ali ima i dosta novih ideja i tumačenja. Uz to, sve ideje koje su date u ovom Učenju skladno su povezane u jedan sistem, što može da potvrdi svako ko se bavi semantikom i tzv. diskursom, a čak ne mora da ima bilo kakve veze sa duhovnošću.

2) Sve u svemu - mislim da se radi o zanimljivom duhovnom učenju, koje svakome ko se zanima za duhovnost može da bude zanimljivo za čitanje, NEZAVISNO OD TOGA DA LI PRIHVATA TO UČENJE ILI NE.

3) Pitanje shvatljivosti ideja i tekstova u ovoj temi, odnosno Učenja koje prenosim pitanje je shvatljivosti bilo kojeg duhovnog učenja.

4) To nije pitanje "akademizma", znanja ili sposobnosti shvatanja u onom smislu u kojem govorimo o sposobnosti shvatanja, na primer, gradiva iz fizike. Ne radi se ovde o temama, terminima i oblastima koji su nam daleki i strani. Ne radi se ni o opisivanju komplikovanih stanja svesti, o opisivanju nekih komplikovanih duhovnih procedura, o opisivanju komplikovane daleke istorije čovečanstva, ne radi se o praznom"filozofiranju", itd. U Učenju koje ovde prenosim radi se o nama samima, ovde i sada, radi se o Učenju koje je maksimalno pojednostavljeno i maksimalno usmereno ka praksi i primeni u životu i u duhovnom radu.

5) Svoje suočavanje sa duhovnim tekstovima koje u početku nisam najbolje shvatao - ne navodim kao uzorno, već kao jedan primer...

6) Kada sam čitao "Kurs o čudima", te knjige-objave K. Kerija, E. Valentajn i V. Esen (imamo ih na našem sajtu) - mnogo toga, tada, nisam u njima mogao da shvatim. ALI ME JE I PORED TOGA DUH TIH OBJAVA PRIVLAČIO KAO MAGNET, JER SAM U NJIMA SLUTIO PRAVE ODGOVORE NA NAJDUBLJA PITANJA KOJA ME ZANIMAJU.

7) I ponovo i ponovo sam se vraćao tim knjigama! Ponešto od ranije nejasnog mi se razjašnjavalo, ali je opet, dosta dugo, štošta u njima ostajalo nejasno. Moj stav je bio da će mi se sve, kada mi svest bude pripremljena za to - razjasniti. I uvek su me te knjige na neobičan način nadahnjivale. Sve do otkrića Učenja koje ovde prenosim...

8) Zato sam naglašavao kao bitno - da se oslonimo na svoje duhovno čulo i da procenimo da li nas DUH, SUŠTINA određenog duhovnog učenja privlači, shvatanje pojedinačnih detalja ili ideja su manje bitni, i kao problem će se kad-tad razrešiti. Kao što je negde rečeno: kada učenik bude spreman - i učitelj ili učenje će se pojaviti. Dakle, za one koje ovo Učenje iritira - možda znači da još nisu spremni za ovakav tip duhovnog učenja; što ne znači da nikada neće biti spremni.

*

1) Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti ne prenosim sa pomišlju da će ga svi prihvatiti i da će se svi složiti sa njim, odnosno sa svim idejama u njemu.

2) Naprotiv, baš je korisno da drugi navedu u čemu se, pri mom izlaganju pojedinih ideja u ovoj temi, njihovi stavovi i iskustva razlikuju od onoga što izlažem. Dijalog je moguć ako je reagovanje korektno i dobronamerno.

3) Onome što sam već govorio o našem odnosu prema telu dodao bih još neka objašnjenja, ne zato da bih polemisao, već da bih dopunio prethodna objašnjenja...

4) Perspektiva fizičkog tela jeste da se usvršava, da se izdiže, dakle i telo, na viši nivo vibracija, ali ne zato što je krajnji cilj da FIZIČKO TELO postane savršeno, već DA BI SE ONO UKINULO. Jer naš proces povratka Bogu, ciklus koji prelomno započinje ovih godina, a treba da traje oko milion godina, podrazumeva naše uznošenje u sve suptilnije svetove, A TO NISU SVETOVI MATERIJE.

5) Možda će u nekim fazama život ljudi na Zemlji biti vezan za dugovečnije telo (kao što je i bilo u nekim ranijim fazama). Ali, prava suština nije u tome. San o dugovečnom telu je san ega. Kada nam se svest izdigne na viši nivo, a to podrazumeva ukidanje ega, smrt će za nas biti lagani prelaz iz jednog vida postojanja u drugi, i obratno. Pravi smisao tela je u karmičkom rasterećivanju, sticanju iskustava i duhovnom rastu, kroz rasterećivanje i sticanje iskustava. Ako je u tome suština: onda treba da se na te momente usredsredimo, a ne na san o dugovečnom telu. Takva misija se može ispuniti i sa pedesetak godina života, kao što se ne mora ispuniti ni sa 500 godina života! Jer upravo to se i dešavalo...! Čovekov život upravo zato je i skraćen, jer je bila duga faza beskorisnog trošenja vremena i energije. ZAMISLIMO NEKOG SAVREMENOG BIZNISMENA, KOJI JE SAV USMEREN KA STICANJU BOGATSTVA I IZGRADNJI KARIJERE, KOJI, DAKLE, IZ MINUTA U MINUT STVARA KARMIČKA OPTEREĆENJA NEBOŽANSKIM TROŠENJEM ENERGIJE - KOJA BI BILA SVRHA NJEGOVOG EVENTUALNOG 500-GODIŠNJEG ŽIVOTA?!

6) Nesklad između nečijeg fizičkog izgleda i duhovnih aspiracija može da ukazuje na nešto sumnjivo samo u izvesnom smislu... ALI NE MORA DA ZNAČI...! Ipak mi ne možemo olako o tome da sudimo, jer nam još uvek nisu sasvim jasni mehanizmi izbora tela, porodice, okolnosti, itd. pre rođenja. Mi ne znamo da li nije taj ko ima "sijaset bolesti" ušao u fazu intenzivnog karmičkog čišćenja. TAKOĐE, ŠTA DA KAŽEMO ZA ONE KOJI DOĐU NA OVAJ SVET SA MANJIM ILI VEĆIM UROĐENIM FIZIČKIM DEFORMITETIMA?! Po ovoj logici - oni treba da izazivaju odbojnost u nama? NAPROTIV, U UČENJU SE KAŽE DA TAKVA LJUDSKA BIĆA DOLAZE NA OVAJ SVET SA PRIHVAĆENIM VELIKIM KARMIČKIM OPTEREĆENJIMA (porodične karme, planetarne karme,. itd.), svejedno da li su oni toga svesni ili nisu. Kako, inače, objasniti veliku patnju takvih osoba, i fizičku, i psihičku, vezanu za položaj u društvu? Pošto još nemamo uvid u sve te mehanizme, treba sa najvećim poštovanjem da se odnosimo i prema onima koji mnogima deluju kao najnedostojiniji.

7) Već sam naglašavao da nam je normalna briga o telu svakako neophodna, i onaj ko nema tu meru brige - zaista i čini grešku. ALI, NE ZAVISE IZGLED I STANJE TELA SAMO OD NAŠE VOLJE I ODGOVORNOSTI. Ja sam mislio da je dovoljno jasno, te stoga nisam posebno ni naglašavao, na šta se moje objašnjenje odnosi. Ima krivice kod onoga ko je zanemario svoje telo, zbog lenjosti i fizičke neaktivnosti (mada u svim tim slučajevima postoje neki dubinski razlozi koje treba ispitati, najlakše je izreći "presudu"). Ali, GDE JE LIČNA, OVOZEMALJSKI VIDLJIVA KRIVICA ONIH KOJI SE RODE SA ODREĐENIM GENETSKIM PREDISPOZICAJAMA, koje su takve da čine telo, po nekim ustaljenim merilima - ružnim, neprivlačnim, nesimapatičnim (od velikog ili krivog nosa, raznih nesrazmera na telu, pa do deformiteta koje sam spomenuo u prethodnom pasusu)?!

8) "Duhovnjak" ne teži duhovnosti zato da bi preko unutrašnjeg harmonizovanja imao skladno telo, jer u tom slučaju njemu je skladno telo cilj, a ne duhovni rast, ŠTO ZNAČI DA ON I NIJE NA DUHOVNOM PUTU, VEĆ DOBRANO U SLUŽBI EGA.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0076 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Otvorimo svoju svest za opštenje sa našim Ja Hrista!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške