Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 16)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS018
Datum kreiranja
 
25-01-2009 15:30:22
Datum poslednje izmene
 
25-01-2009 15:37:38
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2713
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Stanje-osećanje borbe nije Božansko stanje-osećanje
 

17. poruka-lekcija (GS211208)

Ne zadržavajmo proces svog evolucionog razvoja, ne ograđujmo sebe od svega najboljeg što postoji u ovoj vaseljeni!

Otvorimo svoju svest za stanje beskonačne Slobode i bezuslovne Ljubavi, za suptilne energije, za suptilne vibracije, kojima je prožet sav kosmos!

Poslušajmo svoju dušu, ona strada u nepodnošljivim uslovima u kojima živimo, ona žudi da se oslobodi od ograničenja koja postoje u našem svetu!

Oslobađajmo se svog karmičkog bremena, jer oslobađajući se sve više od njega, otvaramo sebi sve veću mogućnost da na nov način osetimo život oko sebe, otvaramo mogućnost da nam svaki minut života predstavlja radost i blaženstvo!

Neka odu strahovi, neka odu vezanosti za ovaj svet iluzija, da bismo se pretvorili u ljubopitljivu decu i da bismo sa radošću upijali Božansku nauku!

Težimo uzvišenim stanjima svesti, da bismo imali sazvučje sa Višim svetovima i da bismo imali ispravne orijetire u svom životu!

Donesimo odluku da pomažemo svima kojima je naša pomoć potrebna, ne zbog želje da zaslužimo zahvalnost, već zbog potrebe srca i duše!

Donesimo odluku da se karmički očistimo i da budemo izvor radosti, sreće, Svetlosti i Dobrote, da bismo sve to širili na ljude i na svet oko nas!

Izaberimo ulogu provodnika energije iz Viših svetova, jer našem svetu je potrebno što više takvih provodnika!

Setimo se uvek, kada nam bude teško, da nismo sami, da su Bića Svetlosti uz nas, da nas samo tanka zavesa u našoj svesti deli od njih, setimo se da će se ovaj period vremena, kroz koji prolazi planeta, završiti, kao što za zimom dolazi proleće!

Zato – izdržimo sve muke koje nas na ovom putu budu snalazile, sačuvajmo uzvišeno stanje svesti, ma koliko nam teško bilo, što smo sposobniji da sačuvamo unutrašnji mir i spokoj i u spoljašnjem haosu i disharmoniji, to je nivo naših dostignuća veći!

Budimo spremni da sa verom i strpljenjem izdržimo sva gigantska naprezanja koja se dešavaju u našem svetu, ulažimo svoje napore za preobražavanje uslova i rada u svim situacijama u kojima se nalazimo, u raznim organizacijama, u međusobnim odnosima sa bližnjima, sa saradnicima na poslu, sa susedima!

Prevladavajući, prevazilazeći sebe, menjajmo svoju unutrašnju situaciju, menjajmo svet oko nas, u ovim vremenima sve zavisi od toga koliko smo sposobni da čuvamo svoju svest na najvišem za nas mogućem nivou – u najtežim životnim situacaijama!

17. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da otvorim svoju svest za stanje beskonačne Slobode i bezuslovne Ljubavi, za suptilne energije, za suptilne vibracije, kojima je prožet sav kosmos!

2) Želim da težim uzvišenim stanjima svesti, da bih imao sazvučje sa Višim svetovima i da bih imao ispravne orijetire u svom životu!

3) Želim da se karmički očistim i da budem izvor radosti, sreće, Svetlosti i Dobrote, da bih sve to širio na ljude i na svet oko sebe!

* * *

18. poruka-lekcija (VA180305)

Osetimo potok Svetlosti kojim se puni naš svet u ovim vremenima!

Prepustimo se ovoj novoj etapi, novoj Kosmičkoj mogućnosti koja nam se otvara, prepustimo se tom potoku Svetlosti!

Savladajmo u svojoj svesti prividno neprijateljstvo sila dobra i sila zla!

IMAJMO STALNO U SVESTI NAČELO: OSEĆANJE BORBE NE JAVLJA SE KAO BOŽANSKO OSEĆANJE, jer se ono javlja samo u čvrstim svetovima!

Shvatimo što približnije Božanskoj Istini ovo međusobno delovanje dveju suprotstavljenih sila u nama i oko nas, da bi što manje bolan bio prelaz naše planete na novi nivo shvatanja Božanske Istine!

Neka nas pravilno shvatanje bitke, koja se dešava u našem svetu, izbavi od mnogih grešaka na duhovnom putu, povezanih sa željom da širimo svoju istinu silom! Utvrđujmo Istinu, ALI NE BORIMO SE PROTIV BILO KOGA KO, PO NAŠEM MIŠLJENJU, SHVATA OVU ISTINU POGREŠNO!

Prepustimo da sudi Onaj, kome je to određeno! Ne trudimo se da sudimo našom ljudskom svešću o onim stvarima KOJE JOŠ NISU DOSTUPNE NAŠEM SHVATANJU!

Boravimo u Miru, čuvajmo osećanje Ljubavi i Harmonije, i dobićemo sve!

18. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da u svesti stalno imam načelo: OSEĆANJE BORBE NIJE BOŽANSKO OSEĆANJE!

2) Ne želim da se borim protiv bilo koga ko Božansku Istinu shvata drugačije od mene!

* * *

18. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: javlja se suprotstavljanje svemu (čoveku, duhovnom učenju) što je na višim vibracijama od srednjih vibracija našeg sveta; u materijalnom svetu imamo borbu dveju sila (dobra i zla), u suptilnijim svetovima – njihovu međusobnu saradnju, jer su obe sile deo Zamisli Tvorca za ovu vaseljenu; tumačenje priče o borbi anđela na Nebesima – zavisilo je od nivoa svesti čovečanstva; shvatanje uloge sila iluzije ne znači da ne treba da težimo ukidanju ega i sila iluzije, jer je to imperativ novog kosmičkog ciklusa u koji ulazimo.)

1) Čim vibracije unutar bilo kojeg čoveka počnu suviše da se razlikuju od srednjih vibracija našeg sveta, to opozicija Božanskom Zakonu (sile iluzije) čine napore da na svaki način priguše izvor opasnosti za sebe.

2) I ne samo direktno sile iluzije... I ljudi, čija je svest na nivou srednjih vibracija, takođe osećaju svaki izvor viših vibracija kao izvor opasnosti (taj izvor može biti neki čovek, ali može biti i neko duhovno učenje...).

3) Vreme se izmenilo: dok su nekada na Zemlju slani mlazevi Svetlosti, danas potok, vodopad Svetlosti pristiže na Zemlju, i on će bukvalno odneti sve što ne odgovara zamisli Boga za sledeću etapu evolucije Zemlje.

4) Zato je i suportstavljanje veliko. I linija fronta borbe prolazi kroz srca onih koji primaju Svetlost iz Viših svetova. To je zaista velika bitka, koja traži veliko naprezanje svih snaga.

5) Dve sile koje su formirale ovu vaseljenu, KOJE SPOLJA IZGLEDAJU KAO SUPROTSTAVLJENE JEDNA DRUGOJ, USTVARI ZAJEDNIČKI UČESTVUJU U ISPUNJAVANJU ZAMISLI TVORCA ZA OVU VASELJENU!

6) Jedna sila, koja teži ispoljavanju iluzija, stvaranju materijalno ispoljenih svetova. I druga sila, koja teži vraćanju tog ispoljavanja u prethodno stanje NEISPOLJENOG SVEZNANJA.

7) Na prvoj etapi razvijanja vaseljene, ona sila, koja stvara iluzije, nailazi na suprotstavljanje od strane one sile koja teži da zadrži prvobitni mir (neispoljenost).

8) Posle dolaska do kritične tačke za ovu vaseljenu, OVE DVE SILE MENAJU ULOGE, I SADA SUPROTSTAVLJANJE PROIZILAZI OD STRANE SILA KOJE STREME DA SAČUVAJU ILUZIJU.

9) To su sile koje su u raznim duhovnim i sistemima pogleda na svet nazivane kao: jin i jan, muško i žensko načelo, sila dobra i sila zla.

10) MI VIDIMO DA SE OBE SILE JAVLJAJU NEOPHODNIM DELOM ZAMISLI TVORCA: one dopunjavaju jedna drugu, i što se većom čvrstinom „obuče“ svet, tim se u većem stepenu ispoljava neprijateljstvo između ove dve sile.

11) I SUPROTNO: ŠTO JE SUPTILNIJI SVET, TO JE HARMONIČNIJE MEĐUSOBNO DELOVANJE IZMEĐU OVE DVE OSNOVNE SILE NAŠE VASELJENE.

12) Zato se savlađivanje prividnog (a vidi se iz prethodnog zašto je ono suštinski prividno) neprijateljstva između ovih dveju sila javlja kao glavni deo Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti.

13) Iz svega ovoga se vidi da tumačenje značenja BITKE NA NEBESIMA, koje se daje u mnogim učenjima, ima savršeno drugačiji smisao! I TAJ SMISAO JE DRUGAČIJI, ZAVISNO OD NIVOA KOME PRIPADA SVEST BIĆA KOJA EVOLUIRAJU.

14) Bila je etapa na kojoj je bilo dopušteno da se ta bitka tumači kao bitka između anđela na Nebesima. TO JE ODGOVARALO NIVOU SVESTI ČOVEČANSTVA NA TOJ ETAPI.

15) Sada je nastupio trenutak kada je neophodno da tu sliku o anđelima koji se međusobno bore – zamenimo slikom MEĐUSOBNOG DELOVANJA dveju suprotstavljenih sila ove vaseljene, odnosno sila koje prosto po Zamisli Tvorca imaju takvu ulogu.

16) NARAVNO, OVO NOVO SHVATANJE BORBE DOBRA I ZLA NE ZNAČI DA MI NE TREBA DA TEŽIMO UKIDANJU EGA I SVETA ILUZIJE, JER JE NASTUPIO KOSMIČKI TRENUTAK KADA TO MORA DA SE UČINI, jer smo došli do krajnje granice razvijanja sveta iluzije, materijalnosti i ega. Mi po inerciji ne želimo da se odreknemo svega toga, ali – PO BOŽANSKOM PLANU SVEMU TOME DOLAZI KRAJ, kraj jedne faze Eksperimenta u koji smo ušli, i početak nove faze.

17) Naše protivljenje ne samo da ništa neće promeniti, NEGO ĆE NAS SAMO ZADRŽAVATI, TAKO DA SVE VIŠE GUBIMO KORAK SA TOKOM EVOLUCIJE.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0035 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Stanje-osećanje borbe nije Božansko stanje-osećanje" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške