Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 17)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS019
Datum kreiranja
 
26-01-2009 20:16:34
Datum poslednje izmene
 
26-01-2009 20:29:00
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2613
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Naša karma je direktno proporcionalna stepenu našeg egoizma
 

19. poruka-lekcija (VS190305)

Naučimo se da u svim životnim situacijama postupamo u skladu sa Božjom Voljom (Božanskim Zakonima), naučimo svoje lekcije u koje nas zakon uzroka i posledice bude dovodio!

Opredelimo se za to da u svakoj situaciji činimo pravilne izbore, izbore koji su u skladu sa Božanskim Zakonima, kako bismo i time odrađivali deo svog karmičkog tereta!

Opredelimo se za to da se izbavimo od svog ega, da služimo Bogu i svemu što je Bog stvorio!

Koristimo naša najobičnija dela, naše odnose prema ljudima i prema svetu koji nas okružuje, da bismo odrađivali svoju karmu!

Imajmo stalno na umu da mi u svakom trenutku u svom životu činimo izbore. i pritom svojim postupcima: ili odrađujemo prošlu karmu, ili stvaramo novu karmu!

19. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da u svim životnim situacijama postupam u skladu sa Božjom Voljom (Božanskim Zakonima)!

2) Želim da se izbavim od svog ega i da služim Bogu i svemu što je Bog stvorio!

* * *

19. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: mi stvaramo karmu uvek kada delujemo po usmerenjima svog ega, a ne po Božanskim principima; stoga je naša karma direktno propocionalna stepenu našeg egoizma, stepenu naše odvojenosti od Božanskih Zakona, stepenu našeg neprihvatanja božanskih Zakona; ispravna duhovna praksa (čitanje molitvi, meditacije) ostaje kao važna u našem karmičkom čišćenju, ali takođe i sva naša ispravna dela, ispravni odnosi prema drugima i ispravni izbori u svakoj situaciji.)

1) Mi dobijamo Božansku energiju koja je izvor života u celoj vaseljeni. Mi tu energiju trošimo u saglasnosti sa slobodnom voljom koju nam je Bog dao.

2) Kada tu energiju koristimo u saglasju sa Božanskim Zakonima ove vaseljene, ta energija se vraća u Više svetove, sakuplja se kao naša blaga karma, kao naša „riznica na Nebesima“, u našem kauzalnom telu. (Iz dosadašnjih objašnjenja nije jasno da li se taj pojam odnosi na sva tri naša viša tela, ili posebno na neko od njih: Ja Hrista ili Više Ja, JA JESAM TO ŠTO JA JESAM i JA JESAM Prisustvo.)

3) „Lažno kvalifikovana energija“ ili energija koja se utroši po usmerenjima našeg ega i za jačanje sveta iluzija – „zamrzava“ se i popunjava naš karmički „prtljag“, SKLADIŠTI SE U NAŠA ČETIRI NIŽA TELA (u fizičkom, astralnom, mentalnom i eteričnom telu).

4) Onda stupa na snagu zakon uzroka i posledice ili zakon sličnosti...

5) Lažno kvalifikovana energija, koja nas stalno prati u životu – PRIVLAČI NAM ONE ŽIVOTNE SITUACIJE KOJE NAM JE NEOPHODNO DA PROĐEMO, DA BISMO NAUČILI LEKCIJE I DA BISMO U TIM SITUACIJAMA OVOG PUTA POSTUPALI NE U SKLADU SA VOLJOM SVOG EGA, VEĆ U SKLADU SA BOŽJOM VOLJOM, Božanskim zakonima.

6) U suštini: MI STVARAMO KARMU UVEK KADA NARUŠAVAMO VOLJU BOGA (Božanske zakone), I KADA DELUJEMO NA OSNOVU NAŠIH EGOISTIČKIH POBUDA.

7) STOGA JE NAŠA KARMA DIREKTNO PROPORCIONALNA STEPENU NAŠEG EGOIZMA, STEPENU NAŠE ODVOJENOSTI OD BOŽANSKIH ZAKONA, STEPENU NAŠEG NEPRIHVATANJA BOŽIJIH ZAKONA.

8) Naši pravilni izbori koje činimo u svakoj karmički zadatoj situaciji – odrađuju karmu. I svaki naš takav pravilni izbor približava nas Bogu i navodi nas da se oprostimo od jednog nerealnog delića nas samih, koji smo sami i stvorili.

9) Svaka situacija u životu predstavlja za nas mogućnost takvog izbora, s tim što mi nismo navikli na takav način razmišljanja: ako nas neko vređa – imamo izbor: da mu uzvratimo ili da istrpimo; ako imamo sat slobodnog vremena – imamo izbor: da ga utrošimo na duhovnu praksu, na Božanske obrasce (slušanje prijatne muzike, gledanje lepih slika, odlazak u prirodu, itd.) ili na nebožanske obrasce (gledanje televizije, prazna ćaskanja, itd.).

10) U skladu sa kosmičkim ciklusima: mi smo u početku ciklusa započeli sa uranjanjem u materijalnost i karmički se opterećivali, akumulirali negativnu karmičku energiju.

11) A onda dolazi ciklus izranjanja iz materijalnosti, koji je tek počeo, i koji će trajati milione zemaljskih godina, kada ćemo stalno analizirati svoje prošle greške, i kada ćemo se ponovo i ponovo susretati sa jednim te istim situacijama, koje traže da se karmički „odrade“.

12) Praksa čitanja molitvi znači privlačenje dopunske energije u naš svet, kojom se može transmutirati negativna karmička energija, ALI AKO JOJ PRISTUPAMO SA ISPRAVNIM UNUTRAŠNJIM STREMLJENJEM I ISPRAVNIM UNUTRAŠNJIM MOTIVIMA, A TO JE NAŠA ŽELJA DA SE IZBAVIMO OD EGA, ŽELJA DA SLUŽIMO ŽIVOTU, ŽELJA DA SLUŽIMO BOGU.

13) Ispravna duhovna praksa (meditacija, čitanje molitvi) ostaju kao vrlo važna i u našem karmičkom čišćenju. Ali to ne znači da duhovnom praksom rešavamo sve probleme, tj. ne znači da je dovoljno da se samo posvetimo duhovnoj praksi, a da ne obraćamo pažnju na to šta radimo, kako se odnosimo prema drugima, kakve izbore činimo u životu.

14) ISPRAVNIM NAJOBIČNIJIM DELIMA, ISPRAVNIM ODNOSOM PREMA DRUGIMA I ISPRAVNIM IZBORIMA – MI ODRAĐUJEMO KARMU NE U MANJEM STEPENU NEGO KAD ČITAMO MOLITVE.

15) Idealno je da se paraleno „borimo“ na dva polja – i da ispunjavamo duhovnu praksu u užem smislu (meditacija, čitanje molitvi), i da se trudimo da u životu postupamo po Božanskim načelima.

* * *

Komentari (5)

1) Jedan obrazac za suočavanje sa lošim navikama i za oslobađanje od njih…

2) Prvi korak je da postanemo svesni da nešto JESTE naš nedostatak, loša navika, štetna vezanost, itd. Sve dok nalazimo "brdo" razloga da neki nedostatak ili lošu naviku opravdavamo - znači da je nismo svesni ili da je ne priznajemo kao takvu.

3) Drugi korak je da donesemo ODLUKU-REŠENOST da se toga oslobodimo, i da tražimo unutrašnje usmerenje i pomoć u tome.

4) Mnogi naši negativiteti su duboko ukorenjeni, ne mogu se otkloniti tako jednostavno i brzo. Ali ako istrajno u dužem periodu imamo pred sobom svoju ODLUKU-REŠENOST, moći ćemo da se uverimo kako se okolnosti zaista tako razvijaju da nas vode ka realizovanju naše odluke-rešenosti. Ko ne veruje, može da proba i da vodi malu evidenciju o tome - kada je doneo odluku da nešto u sebi promeni i kada se to i ostvarilo.

5) ODLUKE-REŠENOSTI koje se ovde daju mogu u tom smislu da budu jedan mali model, naravno, svako može da ga ispuni sadržajem kojim želi ili koji je za njega u životu aktuelan.

6) Suština je u tome da na osnovu usmerenja iz dobrih duhovnih učenja - odlučimo šta kod sebe želimo da promenimo i čemu da težimo. I TIM SVOJIM ODLUKAMA-REŠENOSTIMA DA SE POVREMENO VRAĆAMO, DA PROSTO OBRAĆANJEM PAŽNJE NA NJIH DODAJEMO IM STALNO PO MALO ENERGIJE, UČVRŠĆUJEMO IH U SEBI. I da to činimo sve dok se ono što smo rešili - i ne ostvari. Naravno, retko šta se može ostvariti bez naših konkretnih napora i praktičnih koraka, ali ako smo 50 puta (naravno, ne mislim 50 puta u toku jednog dana, već u jednom dužem vremenskom periodu) pročitali neku svoju odluku-rešenost, pa nismo imali ideje ni snage da nešto preduzmemo, 51. put će nam se svakako javiti neka prva slaba ideja i prvi mali priliv snage u tom smeru.

7) SUŠTINA JE U NAŠOJ SLOBODNOJ VOLJI, ODNOSNO U POZITIVNIM ODLUKAMA-REŠENJIMA KOJA NA OSNOVU SVOJE SLOBODNE VOLJE DONOSIMO I U TRAŽENJU POMOĆI I USMERENJA OD BOGA, NAŠEG VIŠEG JA ILI OD SVETLOSNOG BIĆA U KOJE VERUJEMO. Jer se nalazimo u Zoni slobodne volje, i nijednom Svetlosnom Biću nije dozvoljeno da nam pomogne - ukoliko mi to ne zatražimo. U Učenju se na jednom mestu kaže: ukoliko na osnovu svoje slobodne volje ne iskažemo želju ili rešenost da se nečega oslobodimo i ne zatražimo pomoć - ni sam Bog ne može da nam pomogne.

*

1) Nije suština u tome da se mi svi složimo oko nečega i da imamo baš iste stavove... ALI - NA DOBROM SMO PUTU AKO RAZMENJUJEMO SVOJA RAZLIČITA ISKUSTVA, A NE AKO SE SAMO NADMUDRUJEMO. U oblasti duhovnosti mi teško da možemo jedni druge u nešto da ubeđujemo, naša svest prima, prihvata informacije koje po svojoj prirodi može da prihvati, ni naučni dokazi ne pomažu ako ona neke informacije ne može da primi.

2) UMESTO UBEĐIVANJA I NADMUDRIVANJA - RAZMENJUJMO SVOJA ISKUSTVA. Onaj ko, na primer, ima probleme sa pušenjem, može na ovaj način da se upozna sa različitim "strategijama" odvikavanja... Ovde smo slučajno "naišli" na pušenje, ali - to je deo jedne široke oblasti: uočavanja i otklanjanja razlitih naših loših navika ili osobina.

*

1) Svaka poruka-lekcija je kamenčić u mozaiku Učenja, jedna ideja u jednoj poruci-lekciji ne može potpuno da se shvati ili izdvojeno da se posmatra. Jer se jedna ista ideja ili tumačenje spiralno u obliku varijacija ponavlja, tako da se prikazuje iz različitih uglova ili se proširuje, dublje prikazuje, itd.

2) U drugim porukama-lekcijama upravo su objašnjeni brojni načini transmutacije karme, tačno je da se to čini i preko činjenja dobrih dela, preko služenja drugima, preko molitvene ili meditativne prakse, itd. ALI SE U SVEMU TOME MORA RAČUNATI I NA DIREKTNO TRPLJENJE UNUTRAŠNJIH I SPOLJAŠNJIH MUKA, tj. ne može neko računati da se čitav njegov proces transmutacije karme svodi na ipak ne toliko teško činjenje dobrih dela, na molitvenu praksu, itd. U tom smislu je ovde naglašeno da nema transmutacije karme I BEZ direktnog suočavanja sa karmičkim opterećenjima. Podrazumeva se da se na ovaj način razgrađuju najteža naša karmička opterećenja. Iz Učenja se ne vidi kakav je tu odnos, kada, kako, koliko karmičkih opterećenja mi razgrađujemo na jedan, kada, kako, koliko na drugi način. No, to je i nebitno, važno je da imamo u vidu sve te načine, a ceo proces kod svakoga od nas teći će onako kako mora da teče.

3) U Učenju se povremeno naglašavaju poteškoće i zato što se u nekim duhovnim učenjima taj momenat poteškoća zaobilazi: prosto se smatra da neko i nije na dobrom duhovnom putu, ukoliko stalno ne oseća unutrašnji mir, ljubav, blaženstvo, itd. Na jednom mestu u Učenju se naglašava nešto što nam je prosto i logično: u najtežim direktnim suočavanjima sa karmičkim opterećenjima sva ta naša prijatna osećanja mogu biti sasvim blokirana. Ko se suočavao sa velikim unutrašnjim mukama zna da je to potpuno tačno.

4) MI NE MOŽEMO ZNATI KROZ KOJI, KAKAV PROCES KARMIČKOG RASTEREĆIVANJA MORAMO PROĆI, JER NE ZNAMO NI KAKVO, KOLIKO KARMIČKO BREME NOSIMO, NE ZNAMO NI ČIJE BREME NOSIMO (jer mnogi od nas pre rođenja odabiraju da prerade, na primer, porodičnu karmu). Što veće karmičko breme imamo, svoje ili prihvaćeno, svejedno, to su sve manji izgledi da ga preradimo bez velikih unutrašnjih ili spoljašnjih muka.

5) MISLIM DA JE ISPRAVNO DA ISKAŽEMO ŽELJU-ODLUKU DA ODRAĐUJEMO KARMU KOJU IMAMO, U SKLADU SA BOŽANSKIM PLANOM ZA NAŠ ŽIVOT, I DA U VEZI SA TIM PRIHVATAMO SVE NAČINE KOJI SU ZA NAS NAJBOLJI: I DA SMIRENO I SA VEROM IZDRŽIMO SVE TESTOVE KOJI NAM BUDU DATI, I DA ČINIMO DOBRA DELA, I DA OBAVLJAMO DUHOVNU PRAKSU, itd.

6) Ego se plaši muka, želi da se sve odvija bez trpljenja, na najlagodniji način. Reklo bi se: kakve veze ima ego sa našim karmičkim rasterećivanjem. Što se više duhovno uzdižemo, manifestacije ega su sve suptilnije, sve teže se sa njima snalazimo. SVE DOK SVOJOM ŽELJOM POSTAVLJAMO USLOVE I DIKTIRAMO NAČINE NA KOJE NEŠTO TREBA DA SE ODVIJA - RADI SE O MANIFESTACIJAMA EGA. KADA ODUSTANEMO OD TOGA, A PRIHVATIMO DA SE SVE DEŠAVA PO BOŽJOJ VOLJI ILI PO BOŽANSKIM ZAKONIMA - EGO JE ODGURNUT.

7) Takođe, mislim da teško bilo ko od nas može pouzdano da govori o tome koji deo karmičkog tereta je preradio, da li je preradio baš sve. Nemamo u svesti mi još razvijene "instrumente" za tako nešto. Uostalom, to je i nebitno. Važno je da stalno sebi postavljamo ispravna usmerenja, čemu želimo da težimo, između ostalog - takvi primeri se daju i u Učenju, a sam proces karmičkog rasterećivanja neka ide svojim tokom.

8) Sa kakvim se sve finesama na svom Putu možemo suočavati…! Što se više duhovno uzdižemo - to su finese sve tananije.

*

1) To što znamo zašto nas neke muke snalaze - ne olakšava nam same muke, mi ih svakako moramo istrpeti. Ali, kao što je u nekoj od poslednjih poruka-lekcija rečeno: mnogo znači da znamo šta nam se dešava, šta da u vezi sa tim radimo, kako da se postavimo prema onome što nam se dešava.

2) Pre nego što sam se upoznao sa Učenjem, kada sam bio u periodu sa neprekidnim intenzivnim unutrašnjim problemima - nekako sam intuitivno, ili na osnovu nekog svog osluškivanja unutrašnjeg glasa, došao do stava da treba da se u svemu tome smirujem i da moram da istrpim ono što je naišlo. Ali me je stalno pratila dilema: da li ja tom hroničnom uronjenošću u neka teška stanja ne programiram negativno sebe i svoj život. Iz tog procesa nisam mogao da izađem, dok se on nije završio, sve i da sam zaključio kako je opasno da se prepuštam tom stanju...

3)Uopšte znam da je bilo više tih dilema, već sam ih i zaboravio. SADA VIDIM DA JE ZAISTA BITNO DA ČOVEK NE LUTA, da zna šta mu se i zašto dešava, da zna da li je to dobro za njega ili nije, kako da se prema tome postavi, itd.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0031 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Naša karma je direktno proporcionalna stepenu našeg egoizma" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške