Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 18)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS021
Datum kreiranja
 
26-01-2009 20:24:31
Datum poslednje izmene
 
26-01-2009 20:29:41
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2891
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Pomozimo “palom anđelu” da se vrati Kući, Bogu!
 

20. poruka-lekcija (VEM200305)

Otkažimo u svojoj svesti svako ispoljavanje borbe, u tom smislu i ispoljavanje borbe protiv „palih anđela“!

Svaki put, kada se kod nas javi želja da se borimo protiv „palih anđela“, setimo se da taj princip imamo u sebi, da se ne možemo boriti protiv sebe samih, već da je naš zadatak da pomognemo palom anđelu da se vrati Kući, Bogu!

Pomozimo mu tako što ćemo se osloboditi svog karmičkog tereta, jer on, prisutan u naša četiri niža tela, smeta mu da se vrati Kući!

Ne vezujmo se ni za kakav sistem koji nas upućuje na put borbe!

Setimo se Učenja Isusa, setimo se Učenja Bude: niko od njih nije nas učio da se borimo protiv palih anđela!

Shvatimo: vreme se promenilo, neophodno je da se podignemo na novi nivo shvatanja Božanske Istine!

20. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da otkažem u svojoj svesti bilo kakvo ispoljavanje borbe protiv bilo koga!

* * *

20. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti, kojim su ovladavali samo posvećeni, od vremena Lemurije i Atlantide, u ovim vremenima postaje dostupno svima; njegovo otkrivanje i širenje u XIX veku, kroz radove E. P. Blavacke i kroz „Teozofsko Društvo“, povezano i sa iskrivljavanjima u američkoj varijanti; jedno od iskrivljavanja, prisutno ne samo u toj varijanti, već i u učenju zvaničnog hrišćanstva, tiče se i pada anđela i pada Lucifera; svi mi imamo u sebi „palog anđela“ u svojstvu petog principa ili Ja Hrista; naš zadatak nije da se borimo protiv njega-sebe, već da mu pomognemo, kroz karmičko čišćenje i ukidanje ega, da se on vrati Kući, Bogu.)

1) Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti dolazi nam iz Više Realnosti, tim Učenjem su vladali posvećeni u vreme drevne Lemurije i Atlantide. Pristup tim tajnim znanjima bio je otvoren za manji broj posvećenih, koji su iznova i iznova dolazili u utelovljenje, da bi podržali plamen Istine koji gori u ovoj fizičkoj oktavi.

2) Plamen Pravog Znanja nikada se nije ugasio, ali je bio dostupan vrlo malom krugu ljudi, koji su brižno čuvali ta znanja od profana.

3) Troje iz Hijerarhije Svetlosti, El Morija, Kutumi i Džval Kul inkarnirali su se u XIX veku i bili u mogućnosti da daju ta tajna znanja, formirali su organizaciju „Teozofsko Društvo“, za širenje tih znanja.

4) Na Zapadu je postojala, kao što i danas postoji u priličnoj meri, podozrivost prema idejama koje dolaze iz Indije i sa Tibeta. Stoga im je kao „prijemnik“ informacija, a radi njihove distribucije, služila E. P. Blavacka, kao i neki pripadnici aristokratskih krugova u Engleskoj.

5) Po njihovom diktatu bio je napisan „red“ knjiga. Oni su pažljivo odmerili sve što je trebalo da se štampa, da bi što većem broju ljudi mogla da bude dostupna Istina.

6) I zaista, plod tog truda koji je proizašao kroz rad E. P. Blavacke – sadržao je Istinu, ali je forma predaje informacija bila namerno zamagljena, da bi tom Istinom mogle da se koriste samo one inkarnirane duše, koje imaju neophodne „ključeve“ za raspoznavanje Istine.

7) Zadatak je bio ispunjen: na Zemlji je ostalo materijalno svedočanstvo drevne Istine, u vidu štampanih knjiga Blavacke. Iako je, ustvari, istinsko autorstvo ostalo na njima trojici.

8) Zrno znanja koje su posejali izraslo je u mnogim ezoteričkim učenjima tokom XX veka.

9) Međutim, pri prenošenju, to učenje je bilo „iskrivljeno“ i „zamućeno“ mnogim drugim učenjima koja su nastala u SAD-u. Radi se o iskrivljavanjima koja proizilaze iz specifičnosti američkog načina mišljenja. I, iako su El Morija, Kutumi i Kul namerno zamagljivali neke informacije, da se ne otkrije Istina NEPRIPREMLJENIM UMOVIMA, to je ipak Istina bila zamućena lažima.

10) Došlo je vreme da se otkrije osnovna i glavna protivurečnost, koja se tiče pitanja PADA ANĐELA I pitanja PADA LUCIFERA. To pitanje je izloženo u „Tajnoj Doktrini“...

11) U tom pitanju sudaraju se dve tačke gledišta, dva pogleda na istoriju čovečanstva i dve koncepcije razvoja vaseljene. To je pristup svojstven istočnjačkoj filozofiji, koji je našao svoj odraz u religioznim sistemima u Indiji i na Tibetu, i pristup svojstven zapadnjačkoj svesti, proizašao iz nazora zapadne hrišćanske misli i iz amerikanizovanih novih učenja.

12) Vreme je da se preosmisli znanje dato u prošlosti i da se naša predstava o Istini podigne na viši nivo.

13) SVI MI IMAMO „PALOG ANĐELA“ U SEBI, U SVOJSTVU TAKOZVANOG PETOG PRINCIPA ILI JA HRISTA.

14) Naš zadatak nije da se borimo protiv palog anđela u sebi, već da ga oslobodimo, da može da se vrati Kući, Bogu. A oslobodićemo ga tako što ćemo očistiti svoja niža tela od karmičkog tereta. Oslobađajući se od nerealnog dela nas samih, od svog ega, mi povišavamo svoju svest do nivoa našeg Ja Hrista ili Anđela-Čuvara.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (9)

(REZIME: prikaz aktuelne situacije na Zemlji, od strane Bića Hijerarhije Svetlosti – izgradnja Ašrama u Sibiru, kao Svetionik Svetlosti na Zemlji; već nastupaju promene na fizičkom planu Zemlje (poslednjih meseci u 2008. godini sledili su zemljotresi, tajfuni, pa početak svetske finansijske krize, itd.), kao odraz povišenih vibracija Zemlje; ko je u svesti otvoren za sve promene – bezbolno će kroz njih proći; polje bitke ("bitke" kao preobražavajućeg delovanja) postaju organizacije u kojima radimo, odnosi sa bližnjima, naš dom...)

1) Poslednje informacije koje nam šalju Bića Hijerarhije Svetlosti, vezane za prikaz situacije na Zemlji.

2) Dovršavanje Ašrama u Rusiji (u Sibiru) predstavlja uspešno položen test svih ljudi u Rusiji koji su u tome učestvovali, predstavlja značajnu pobedu tih ljudi, čovečanstva, kao i Bića Hijerarhije Svetlosti.

3) Ovim je stvorena značajna tačka, uporište na Zemlji, preko kojeg će moći da se širi jači i neposredniji uticaj Bića Hijerarhije Svetlosti u budućnosti, na dešavanja na Zemlji, tj. u pružanju pomoći čovečanstvu.

4) Kao nikada do sada ljudima na Zemlji je potreban ovakav Svetionik Svetlosti, koji treba ispravno da ih usmerava u olujama i burama koji vladaju na Zemlji.

5) U jednoj poruci se kaže: „Mi vam govorimo o tome da nastupa Novi Dan na planeti Zemlji.“

6) Novi Dan znači promene. Promene na fizičkom planu Zemlje (poslednjih meseci u 2008. godini nizali su se zemljotresi, tajfuni, pa početak svetske finansijske krize, itd.)... Takođe - promene u našoj svesti, u našem ponašanju, u našem odnosu prema drugima... Promene moraju da zahvate sve institucije na Zemlji. Samo oni koji se ne boje takvih promena, moći će bezbolno da se prilagode novim uslovima koji već počinju da nastupaju na Zemlji.

7) Onima koji se vezuju za stare navike, stare vrednosti, stare stavove, stare životne nazore, staru životnu „filozofiju“ – predstoji da prežive teška vremena, jer će se pojačavati tempo preobražavanja planete Zemlje.

8) Bića Hijerarhije Svetlosti naglašavaju: ne budimo lenji, ne zadržavajmo se samo na čitanju knjiga i duhovnih tekstova, preduzimajmo korake u životu, na primeni duhovnih načela, da bismo lakše izdržali sve testove koji nam tek predstoje.

9) Što smo u ovim vremenima sposobniji da zadržimo unutrašnji mir i harmoniju pri spoljašnjem haosu i disharmoniji, tim je viši nivo naših duhovnih dostignuća.

10) Sada nam je teško, jer moramo da izdržimo gigantsko naprezanje bitke koja se vodi u raznim organizacijama, u našim međusobnim odnosima sa bližnjima, sa saradnicima, susedima, polje bitke se preselilo u naše domove... (Naravno, pojam „bitke“ u smislu preobražavajućeg delovanja, a ne doslovno u smislu borbe i suprotstavljanja. To ispravno shvatanje pojma „bitke“već je objašnjavano.)

11) Pitanje je koliko smo sposobni da sačuvamo našu svest na najvišem nivou u najtežim životnim situacijama.

12) Između ostalih, i Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti može nam biti vodič u tome...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0028 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Pomozimo “palom anđelu” da se vrati Kući, Bogu!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške