Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 19)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS022
Datum kreiranja
 
27-01-2009 01:41:30
Datum poslednje izmene
 
27-01-2009 01:45:19
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2903
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Carstvo Božije je stanje naše svesti!
 

21. poruka-lekcija (VI210305)

Težimo da dostignemo potreban stepen čistote naših nižih tela, naše duše, da bismo dobili mogućnost opštenja sa našim Ja Hrista, sa višim delom nas samih, a kroz naše Ja Hrista sa svim Bićima Hijerarhije Svetlosti!

Dostignimo onaj nivo svoje svesti, koji nam omogućava pristup Carstvu Božijem, jer Carstvo Božije je stanje naše svesti, ne nalazi se van nas!

Odlučimo se da se svojevoljno oslobodimo od onih svojstava koja obremenjuju naša srca i smetaju nam da vidimo Isusa i druga Bića Hijerarhije Svetlosti, i da opštimo sa njima!

Pomislimo: šta nam to smeta, šta to u nama nije od Svetlosti! Zamolimo Isusa ili bilo koje drugo Biće Hijerarhije Svetlosti da nam pomognu da se oslobodimo nečeg lošeg u sebi, nekog svog nesavršenstva! Oslobađajmo se na taj način jedne po jedne svoje štetne navike ili loših svojstava!

21. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da dostignem potreban nivo čistote svojih nižih tela, svoje duše, kako bih mogao da kontaktiram sa svojim Ja Hrista (Višim Ja)!

2) Želim da se redom oslobađam svih svojih nesavršenstava, nedostataka, loših navika; prihvatam u tome pomoć i usmerenje Isusa, ili bilo kojeg drugog Bića Hijerarhije Svetlosti!

* * *

21. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: postoji veliki razdor između onog učenja koje je Isus doneo u svet u vreme svog utelovljenja, i učenja koje se danas daje u hrišćanskim crkvama; mada su najnaprednije duše u toku ovih 2000 godina shvatale tu razliku, i rukovodile se onim shvatanjem Isusovih učenja, koje je proizilazilo iz njihovih srca, a ne iz mrtvih reči „iskrivljenih“ knjiga; čak i u varijanti Jevanđelja koju imamo –Isus nigde ne poziva NA ISPUNJAVANJE SPOLJAŠNJEG RITUALA, već na to da sledimo Put koji leži u našim srcima; dolazak Verenika je – dolazak našeg Ja Hrista.)

1) U vreme Isusovog utelovljenja (a Isus je jedno od Bića Hijerarhije Svetlosti) – mnogi ljudi su dolazili da gledaju čuda koja je činio, mnogo manje ljudi je dolazilo da čuje njegovo učenje, a samo 12 ljudi su bili sposobni da prime, u manjem ili većem stepenu i obimu tajno znanje koje im je prenosio.

2) Ta znanja su se suviše razlikovala od religiozmih ubeđenja tog vremena.

3) Ali, Isus je ipak učio, jer je bio dužan da poseje seme Istine, u srcima makar malog broja sledbenika.

4) Desilo se potom da su one Isusove učenike, koji su najpotpunije primili njegovo učenje – svetovne i religiozne vlasti progonile i kažnjavale.

5) I našli su se drugi ljudi, lukaviji, koji su uspeli da iskoriste Isusova učenja za svoje lične interese i da iskoriste ta učenja za sopstvenu dobrobit, ne brinući zbog toga što su iskrivili Božansku Istinu.

6) Postoji veliki razdor između onog učenja koje jeIsus doneo u svet u vreme svog utelovljenja, i učenja koje se danas daje u hrišćanskim crkvama. Mada su najnaprednije duše u toku ovih 2000 godina shvatale tu razliku, i rukovodile se onih shvatanjem Isusovih učenja, koje je proizilazilo iz njihovih srca, a ne iz mrtvih reči „iskrivljenih“ knjiga.

7) Ovi heroji duha imali su u manjoj ili većoj meri kontakt sa Isusom. I Isus im je i dalje pružao svu moguću pomoć u Duhu.

8) I sada Isus održava unutrašnju vezu sa mnogim pojedincima koji se nalaze u utelovljenju.

9) Uopšte, kada naše vibracije budu dostigle određeni stepen čistote, i Isus i druga Bića Hijerarhije Svetlosti moći će direktno da komuniciraju sa nama.

10) Ako pažljivo pročitamo čak i onu varijantu Jevanđelja koju imamo – uvidećemo da Isus nigde ne poziva NA ISPUNJAVANJE SPOLJAŠNJEG RITUALA, već na to da sledimo Put koji leži u našim srcima.

11) I učio je da pripremimo svoj hram za dolazak Verenika , a naš Verenik je – NAŠE JA HRISTA (Više Ja): kada dostignemo određeni stepen čistote naših nižih tela, naše duše, mi dobijamo mogućnost da opštimo sa našim Ja Hrista, sa višim delom nas samih, a kroz naše Ja Hrista dobijamo mogućnost opštenja sa svim Bićima Hijerarhije Svetlosti. Za to nam više neće biti potrebni nikakvi spoljašnji „prijemnici“ („kanali“).

12) Isus daje svoju podršku i pomoć svakome ko mu se obrati u svom srcu.

* * * Komentari (6)

1) U Učenju se ne preporučuje da mi zauzmemo stav da nema delovanja sila iluzije (sila tame), već se objašnjava da je suština u tome da li se opredeljujemo da „eskiviramo“, bežimo od uticaja sila iluzije; ili se opredeljujemo za to da SVOM SVOJOM PAŽNJOM, SNAGOM I ENERGIJOM težimo Bogu, svom svetlosnom preobražavanju i doslednoj primeni duhovnog učenja koje smo uzeli za svoj duhovni program.

2) Dakle, treba sasvim da odvratimo pažnju od sila iluzije i od njihovog delovanja: neka one deluju onako kako deluju, i mi ćemo delovati onako kako se opredelimo da delujemo – u težnji Bogu i u ispunjavanju svog duhovnog programa (izabranog duhovnog učenja). A strategija nijednog dobrog duhovnog učenja nije u tome da se plašimo uticaja sila iluzije.

3) Ako u nama ipak postoje, i nakon ovakve rešenosti ili odabranog smera, makar i slabi impulsi strepnje od delovanja na nas sila iluzije (tame), možemo svakodnevno, posebno dok tih impulsa ima, a i nakon toga, sve dok traju ova teška vremena, da primenjujemo dve molitve koje se u vezi sa tim daju u Učenju.

4) Prva molitva se zasniva na jednoj BOŽJOJ DISPENZACIJI, koja se sastoji u tome da Arhangel Mihail i njegovi Anđeli Zaštite mogu u ovoj teškoj fazi preobražavanja da pruže dodatnu zaštitu onima koji su mu se molitvom obrate.

5) Ovo je jedna od Božjih dispenzacija koje su date u poslednjih nekoliko godina. Dispenzacija znači oslobađanje od zakonske obaveze. Postoji već spominjano delovanje Božanskih Zakona, delovanje koje je kao delovanje fizičkih zakona na Zemlji, dakle nešto što je ugrađeno u funkcionisanje vaseljene, a ne kao moralni zakoni koje mi donosimo i svojevoljno menjamo. Božanske dispenzacije u ovim vremenima znače Božju Milost, kao olakšanja koja nam u ovim vremenima Bog daje, oslobađajući nas u nekim delovima delovanja Božanskih Zakona, tako da se neki događaji odvijaju na način koji je za nas lakši.

6) O principima molitvi, koji su u skladu sa Božanskom Logikom, biće još dodatnih objašnjenja. Evo nekih od njih...

7) U molitvama obraćamo se Bogu i svim Bićima Hijerarhije Svetlosti prema kojima osećamo posebnu unutrašnju nakolonost ili povezanost, zato je u zagradama dat alternativni deo koji svako treba da ispuni na osnovu svoje unutrašnje situacije. U zagradama je navedeno ime Bude, ali tu (naravno, kada napravimo svoju varijantu, onda je ona bez zagrada) treba da budu upravo imena onih Bića Hijerarhije Svetlosti prema kojima osećamo naklonost ili povezanost.

8) Deo molitve i svakog obraćanja Bogu i Bićima Hijerarhije Svetlosti je ISKAZIVANJE ZAHVALNOSTI. Opet se, kao i u mnogočemu što imamo kao ustaljeno ovozemaljsko mišljenje – radi o jednoj drugačijoj logici. Iskazivanje zahvalnosti znači uzvraćanje ljubavi i energije onima koji nama upućuju svoju pomoć, Ljubav i Energiju. To je uspostavljanje kruženja energije kojim se zbližavaju naš fizički svet i Viši svetovi.

9) Mi („mi“, kao čovečanstvo) prosto nemamo osećaj potrebe uzvraćanja energije i zahvalnosti, za nas je nekako prirodno da nam Svetlosna Bića pomažu, a da mi i ne osećamo obavezu da im svojom pažnjom i energijom uzvraćamo, što je samo posledica našeg osećaja odvojenosti od Boga, osećaja odvojenosti od svega što je Bog stvorio, posledica JAKOG EGA.

10) „U životu mojih bližnjih“ – u ovoj formulaciji, ne samo u ovoj molitvi, mogu se izdvojiti i imenovati osobe za koje smo posebno karmički vezani i kojima želimo posebno da svojom molitvenom energijom pomognemo (deca, roditelji, itd.). Radi se, dakle, o osobama sa kojima osećamo posebnu karmičku povezanost, a ne o nabrajanju svih bližnjih.

*

U ime Oca, i Majke, i Sina, i Svetoga Duha!

Molim Boga, i Voljenog Isusa (ili: Voljenog Budu, ili nekog drugug sveca), da mi pomognu u uklanjanju prepreka u mom životu, i u životu mog ( - - - - - - ), i u životu mojih bližnjih, a koje su posledica protivljenja od strane sila tame, koje se može javljati baš onda kada su naša stremljenja u saglasnosti sa Voljom Boga!

Hvala Bogu, i Voljenom Isusu (ili: Voljenom Budi, ili nekom drugom svecu)!

Slava Ocu, i Sinu, i Božanskoj Majci, i Svetome Duhu!

Amin!

*

U ime Oca, i Majke, i Sina, i Svetoga Duha!

Molim Boga, i Arhangela Mihaila da meni, i mom (- - - - - ), i mojim bližnjima pošalje Anđele Zaštite, da oko nas formiraju oklop Svetlosti, kako bismo mogli, zaštićeni od uticaja nedobronamernih bića, da radimo na našem karmičkom čišćenju, duhovnom napredovanju, te služenju Bogu, Bićima Hijerarhije Svetslosti, Zemlji i svemu što je Bog stvorio.

Hvala Bogu, Arhangelu Mihailu i njegovim Anđelima Zaštite!

Neka se svuda i u svemu ispuni Božja Sveta Volja!

Neka svima bude dobro!

Slava Ocu, i Sinu, i Božanskoj Majci, i Svetome Duhu!

Amin!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0029 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Carstvo Božije je stanje naše svesti!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške