Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 20)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS023
Datum kreiranja
 
28-01-2009 23:32:00
Datum poslednje izmene
 
28-01-2009 23:36:42
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2832
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Ključ za jezik zvezda
 

22. poruka-lekcija (SK220305)

Imajmo u vidu da je potencijal čoveka ogroman, ali ovladavanje tim potencijalom neće se desiti pre nego što čovek savlada ona svoja svojstva koja ga vezuju za fizički plan!

Imajmo u vidu da nam Bića Hijerarhije Svetlosti neprestano pomažu u onim okvirima koje dopušta Božanski Zakon!

Imajmo u vidu da su informaciono polje čovečanstva i informaciono polje Zemlje veoma tesno povezani i isprepleteni!

Odbacimo svaku nesavršenu misao, jer svaka od njih ispoljava svoj uticaj na planetu, obilazeći celu Zemljinu loptu i stupaju u rezonancu sa isto tako nesavršenim mislima i osećanjima drugih ljudi!

Gajimo pozitivne misaone forme i emocije, jer i one takođe stupaju u rezonancu sa istim takvim mislima i osećanjima drugih ljudi, doprinoseći stabilnosti cele planete!

Zato: meditirajmo na Dobro, Blago, Ljubav, čuvajmo unutrašnji mir i spokojstvo!

Neka svako od nas postane tačka oslonca na Zemlji, provodnik Svetlosti, kroz koji će se ostvariti balansiranje ove planete i pristup Svetlosti na nju, Svetlosti, neophodne za to da Zemlja može da se izdigne na sledeći nivo!

Pomislimo kako Bića Hijerarhije Svetlosti prate dostignuća mnogih od nas, kako se iskreno raduju našim uspesima na Putu!

22. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da gajim pozitivne misli i emocije, da čuvam unutrašnji mir i spokojstvo, jer verujem da time i ja dajem svoj doprinos stabilizovanju situacije na Zemlji!

* * *

22. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: pravo znanje, koje je ključ za jezik zvezda i koje dozvoljava da se predvidi budućnost – sakriveno je od savremenog čovečanstva; kao što je od nas sakriveno i znanje koje nam dozvoljava da predvidimo smrt i da znamo svoju prošlost i budućnost; opisi budućih događaja nose karakter približnih i verovatnih, jer u određenom dijapazonu zavise od naših svakominutnih izbora; postoje kritični momenti u istoriji Zemlje, kao i svake planete, određeni Zodijakom i uslovljeni njegovim kosmičkim ciklusima, kada je informaciono polje Kosmičkog Zakona „iskrivljeno“ od strane bića koja naseljavaju planetu; u tim trenucima dešava se korekcija razvoja planete, ako njeno udaljavanje od zadatog pravca kretanja prelazi kritičnu tačku.)

1) Opisi budućih događaja malo odražavaju ono što će se desiti, NOSE KARAKTER PRIBLIŽNOG I VEROVATNOG. Svi događaji u formi verovatnog postavljeni su u početku Stvaranja.

2) U našem svetu imamo pojmove „Zodijak“i „znaci Zodijaka“. Za čoveka koji poznaje jezik zvezda – sve sadašnje i buduće zapisano je u tom informacionom polju koje se sastoji od ispoljenih zvezda. I kada bismo savršeno vladali jezikom zvezda – mogli bismo da pročitamo budućnost naše planete, zapisanu na tom univerzalnom jeziku ove vaseljene.

3) Ali, teško da u naše vreme može da se nađe makar i jedan svetski astrolog koji je ZAISTA sposoban da shvati taj jezik.

4) Pravo znanje, koje je ključ za jezik zvezda i koje dozvoljava da se predvidi budućnost – sakriveno je od savremenog čovečanstva. Kao što je od nas sakriveno i znanje koje nam dozvoljava da predvidimo smrt i da znamo svoju prošlost i budućnost.

5) ALI, PROŠLOST I BUDUĆNOST ODREĐUJU SE SADAŠNJOŠĆU, svakim minutom i svakom sekundom sadašnjosti.

6) U našem svetu postoje vremenska i prostorna ograničenost. U Višim Svetovima nema ovih ograničenja, te savršena matrica stvaranja, u prostorno-vremenskim koordinatama, može da se ispolji kroz mnoštvo načina, ČIJA VEROVATNOĆA SE ODREĐUJE (DETERMINIŠE) NAŠIM SVAKOMINUTNIM IZBORIMA.

7) Zato i onaj plan razvoja vaseljene, koji uključuje i plan za našu planetu, može da se menja u određenom dijapazonu, ali je taj dijapazon omeđen granicama. I ako se evolucija neke planete odvija na granici određenog koridora koji je za nju određen Višim Planom, to se umeša cela Hijerarhija Kosmičkih Bića, ZA KOREKCIJU TE EVOLUCIJE.

8) To je više puta dešavalo sa našom planetom: evolucija je dolazila do neke kritične tačke, pa je vraćana u prethodno bezopasno stanje.

9) Opasnost za evoluciju povezana je sa merom otrgnutosti date evolucije od veze sa Višim Silama, Hijerarhijama Vaseljene, Bogom, Božanskim Zakonom.

10) Postoje kritični momenti u istoriji Zemlje, kao i svake planete, određeni Zodijakom i uslovljeni njegovim kosmičkim ciklusima, kada je informaciono polje Kosmičkog Zakona „iskrivljeno“ od strane bića koja naseljavaju planetu. U tim trenucima dešava se korekcija razvoja planete, ako njeno udaljavanje od zadatog pravca kretanja prelazi kritičnu tačku.

11) I TO DEŠAVA U NAŠEM VREMENU! Evolucija planete se udaljila od trajektorija zadatog Kosmičkim Zakonom, i neophodna je korekcija.

12) Bića Hijerarhije Svetlosti periodično dolaze kroz različite proroke i „poslanike“ (prijemnike i prenosioce poruka, „poslanica“), da podsete na postojeći Zakon i na neophodnost da se on sledi.

13) I sva proročanstva o kraju sveta i o raznim nesrećama, koji su davani u prošlosti i daju se danas, javljaju se prosto kao naglašavanje neophodnosti potčinjavanja Zakonu, koji postoji u ovoj Vaseljeni.

14) Zakon će biti sačuvan, nezavisno od naše želje da ga sledimo ili ne sledimo.

15) A zadatak Viših Sila uvek se svodio na to da zadrže čovečanstvo na ivici propasti, da ono ne bi samo sebe uništilo.

16) Pomoć, koja je ukazivana i koja se i dalje ukazuje, usmerena je na širenje svesti čovečanstva, pomoć u prevladavanju unutrašnjih ograničenja, prisutnih u ljudima, pomoć vezana za podizanje na sledeći nivo razvoja svesti ljudi.

17) Sada Zemlja preživljava kritično, prelomno vreme. Zadatak čovečanstva je shvatanje, prijem u svesti činjenica o postojanju, osim fizičkog plana – finijih planova postojanja. I SHVATANJE DA SE ČOVEK JAVLJA KAO POTENCIJALNO VELIKO KOSMIČKO BIĆE.

18) Da bismo mi mogli spokojno da postojimo i razvijamo se – milijardu Kosmičkih Bića spremni su da služe danju i noću da bi izbalansirali situaciju na Zemlji i da bi predupredili mnoge moguće katastrofe i kataklizme.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (10)

VAŽNE PREPORUKE BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI U VEZI SA AKTUELNOM SITUACIJOM NA ZEMLJI (kraj 2008. godine)

(REZIME: promene u nama i oko nas, ne samo u našem okruženju, već i na Zemlji, sve su očiglednije; karma koja se nadvila nad čovečanstvom planete Zemlje je ogromna, nikada u celoj istoriji razvoja čovečanstva ta karma nije bila toliko teška; zato je potrebna promena svesti velikog broja ljudi na Zemlji; pošto novu lošu karmu stvaramo i mislima i osećanjima – potrebna je velika unutrašnja disciplina i umeće potčinjavanja Bogu, odnosno Bićima Hijerarhije Svetlosti ili svecu u koga verujemo, našem Višem Ja, itd.)

1) U poslednjim porukama Bića Hijerarhije Svetlosti iz svoje uzvišene perspektive objašnjavaju kakva je situacija na Zemlji i šta ljudi, svako od nas pojedinačno, može i treba da preduzima, da bi olakšao i preokrenuo u pozitivnom smeru i svoju životnu i duhovnu situaciju, a i da bi time, onoliko koliko to zavisi od njega, doprinosio pozitivnim promenama na Zemlji.

2) Sve je očiglednije sve većem broju ljudi da se u nama i oko nas dešavaju promene, javlja se pitanje kako sve to shvatiti i kako se prema svemu tome odnositi.

3) Primećujemo da se te promene tiču svega oko nas: naših bližnjih, naših poznanika, situacije na Zemlji, klime... I kako to postaje sve očiglednije i očiglednije, mnogi se plaše promena koje se dešavaju i očekuju kraj sveta ili strašne kataklizme, ili nešto strašno i neminovno.

4) Podsvesno, čovečanstvo shvata da je nakupljena ogromna količina negativne kolektivne karme, da su ljudi koji žive na Zemlji sami stvorili tu karmu. I, takođe podsvesno, čovečanstvo shvata da se ta karma mora odraditi, na ovaj ili onaj način.

5) A ta karma koja se nadvila nad čovečanstvom planete Zemlje je ogromna, nikada u celoj istoriji razvoja čovečanstva ta karma nije bila toliko teška.

6) Situacija do sada nije sasvim razrešena u pozitivnom smislu. Potrebni su naši odlučniji koraci i delovanja na fizičkom planu, jer Bića Hijerarhije Svetlosti mogu do određenog stepena da balansiraju situaciju na Zemlji, ali, da bi sve bilo rešeno pozitivno, potrebno je i naše učešće, POTREBNA JE PROMENA SVESTI VELIKOG BROJA LJUDSKIH INDIVIDUA KOJE SE NALAZE UTELOVLJENI NA PLANETI.

7) To ne znači da mi treba da se molimo 24 sata dnevno, ali smo dužni da SAMI SHVATIMO DELOVANJE ZAKONA KARME I DA TO ZNANJE PRENESEMO ŠTO VEĆEM BROJU ONIH LJUDI KOJI SU SPOSOBNI DA TO SHVATE.

8) Karma nije uvek povezana sa izvođenjem konkretnog delovanja na fizičkom planu, VELIKI DEO KARME, POSEBNO U NAŠE VREME, STVARA SE MISLIMA I OSEĆANJIMA.

9) Zato je na prvom mestu pitanje našeg praćenja svih naših misli i osećanja. AKO SU NAŠI MOTIVI ČISTI, TO ĆE SE I ONO ŠTO RADIMO NA FIZIČKOM PLANU NALAZITI U SAGLASNOSTI SA BOŽANSKIM ZAKONOM.

10) Uzmimo tipičan primer iz našeg života... Kod nas se javlja želja da nešto dobijemo, svejedno šta: da ovladamo predmetom naših želja, da ovladamo velikom sumom novca, da steknemo slavu, vlast... Mnogo ovakvih savremenih sablazni postoji u našem svetu.

11) I tek što se neka želja useljava u nas, ili niče u nama, odmah naš um traži puteve i načine da dobijemo željeno. Prostor odgovara na naš motiv, na naše unutrašnje stanje svesti, i mi slušamo ono što želimo da čujemo, vidimo ono što želimo da vidimo. Tako se podajemo iluziji i ulazimo u iluziju.

12) U početku, dok se te želje tek javljaju, mi možemo da ih kontrolišemo, jer smo jači od njih. Ali, kako Božanska energija, koju dobijamo, i kojom upravljamo svojom slobodnom voljom, sve više učvršćuje naše želje, to mi sve manje možemo da upravljamo svojim mislima i osećanjima, jer stvaramo sve veću i veću karmu (pošto Božansku energiju nismo trošili u skladu sa Božanskim zakonom), i onda monstrum kojeg smo stvorili ovlada nama i počinje da nas koristi za svoje interese.

13) Pogledajmo ljude na vlasti, pa tzv. biznismene, pa tzv. estradne zvezde, kod kojih je sve ovo najuočljivije...

14) Da bismo mogli da kontrolišemo sebe potrebna je velika unutrašnja disciplina i umeće potčinjavanja Bogu, odnosno Bićima Hijerarhije Svetlosti ili svecu u koga verujemo, našem Višem Ja, itd.

15) IZMEĐU OSTALIH, I OVO UČENJE DAJE NAM ISPRAVNO USMERENJE.

16) Na osnovu obuke, uz dobra duhovna učenja, mi postupno shvatamo mehanizam prevladavanja nebožanskih unutrašnjih stanja i ispravnog usmeravanja Božanske energije.

17) Stoga je izuzetno važno da, iz dana u dan, u ovim teškim prelomnim vremenima, uporno primenjujemo u praksi bilo koje dobro duhovno učenje kojem smo naklonjeni.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0031 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Ključ za jezik zvezda" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške