Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 21)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS024
Datum kreiranja
 
29-01-2009 01:32:09
Datum poslednje izmene
 
29-01-2009 01:35:06
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2602
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Istina nam se ne može u potpunosti preneti preko reči i opisa
 

23. poruka-lekcija (GB230505)

Imajmo na umu da smo mi sposobni da shvatimo Istinu i da će se to desiti sa svakim od nas, možda ne sa svakim u ovom životu!

Neka kod svakoga od nas nastupi buđenje iz dugog sna u kome smo bili milione godina!

Shvatimo ko smo, zašto smo došli na Zemlju i neka se naša svest podigne na nivo našeg Višeg Ja!

Ne spavajmo više, trošimo svaki minut i svaku sekundu našeg boravka na Zemlji – za to, da pomažemo svim živim bićima, da im ukazujemo na Put, koji leži u nama, u našim srcima!

23. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da svaki minut svog boravka na Zemlji trošim na to da pomažem svim živim bićima, da im ukazujem na Put, koji leži u nama, u našim srcima!

* * *

23. poruka-lekcija: dodatno tumačenje

(REZIME: Gautama Buda prenosi neke detalje iz svog utelovljenja kao princa Sidarte, kada je u meditaciji zašao u Više svetove, a onda se vratio da ljudima prenese to iskustvo i pouči ih kretanju na Putu; čestica Bude ili nekog drugog Bića Hijerarhije Svetlosti nalazi se u svakome od nas, u vidu našeg Višeg Ja; Istina nam se ne može u potpunosti preneti preko reči i opisa, do nje se odjednom dolazi u trenutku prosvetljenja, koje je rezultat stalnog razvoja svesti; ljudi Šeste Ljudske Rase biće posvećeni služenju svemu što je Bog stvorio.)

1) Gautama Buda prenosi svoja sećanja na vreme svog utelovljenja kao princ Sidarta.

2) Dok je bio u šumi, u toku mnogo dana, smenjivali su se tropski dani i noći. Tada je za njega sve prestalo da ima bilo kakav značaj, SHVATIO JE DA VIŠE NIČEG NEMA U OVOM SVETU ŠTO BI PRIVLAČILO NJEGOVU PAŽNJU.

3) Sedeo je pod drvetom u pozi meditacije. Svest ga je ostavila, ušao je u drugu realnost, suptilniju realnost, koja je za njega postala realnijom od šume u kojoj je „ostavio“ svoje fizičko telo.

4) Nastavio je da sedi pod drvetom i istovremeno je boravio i u drugoj realnosti bez vremena. Osećao je blaženstvo, radost i slobodu. Nema u ovom svetu tako jakih osećanja kao što je bilo ono što je osećao dok je boravio u toj realnosti.

5) On nije hteo da se „vrati“ u telo. Suviše je mnogo ograničenja i suviše je tamno u ovom svetu u kome je „ostavio“ svoje telo, u poređenju sa onim svetom u kome je boravio za vreme svoje meditacije.

6) Osećao je sjedinjenost sa onim Višim, koje je primio za Atmana. To je bila ekstaza blaženstva, koja se ne može opisati ni na jednom zemaljskom jeziku.

7) Šta ga je pobudilo da se „vrati“ u telo, koje je „ostavio“ u šumi, da sedi u pozi meditacije pod drvetom?

8) Osetio je da je dužan da ispriča drugima o stečenom iskustvu, jer je našao mesto u sebi samom, gde nije bilo bola i stradanja, gde su samo bili blaženstvo, mir i beskonačna ljubav.

9) Svojim najvećim dostignućem u tom utelovljenju Buda smatra to što je mogao da natera sebe da se vrati u telo. Na to ga je pokretalo sastradanje sa onim živim bićima koja su ostala na Zemlji, i koja nisu ništa znala u svojoj spoljašnjoj svesti o tom mestu na kome je on upravo bio.

10) On se vratio u telo. Iako je sijalo sunce i on bio znojav, osećao je hladnoću i tamu oko sebe.

11) Pred njim je bio težak zadatak: da ispriča ljudima o tom mestu gde je upravo bio, da im pokaže Put, kojim je išao ka tom mestu koje se nalazi u njemu samom.

12) Kako je bio zadivljen kada je našao sledbenike! Ti ljudi nisu nikada osetili to blaženstvo koje je on osetio u vreme svojih meditacija. Ti ljudi su bili daleko od savršenstva. I oni nisu mogli da osete čistotu njegovih vibracija. Neki od njih su prosto slepo verovali u njega, u ono što im je govorio.

13) Oni su bili saglasni da ispune sve što je on tražio, da bi ponovo našli stanje apsolutnog blaženstva i mira. Buda se klanjao tim ljudima i bio je spreman da im služi.

14) Milioni živih bića osećaju neiskazivo stradanje na ovoj planeti. Oni su zatočeni u svojim fizičkim telima, koja su slična mumijama. I njima je bila potrebna pomoć, i Buda se tada vratio da pomogne svim živim bićima.

15) Buda to čini i dalje, pomaže mnogim ljudima – iznutra, u njima samima.

16) Teško nam je da poverujemo u to, jer to nije u saglasnosti sa predstavama koje imamo iz ovih ili onih izvora i knjiga. Ali – Buda i druga Bića Hijerarhije Svetlosti nalaze se u nama, kao deo nas samih, kao naše Više Ja.

17) I oni ne mogu da odu sa ove planete, zato što je delić njih samih zaključan u telu svakog čoveka, koji je prinuđen da se još uvek utelovljuje na ovoj planeti i ne može još da se oslobodi od ciklusa utelovljavanja.

18) Zato oni dolaze sa svojim Učenjem ponovo i ponovo, i govore na onom nivou koji je dostupan tom auditorijumu koji je naklonjen njihovom Učenju.

19) Ma koliko jednostavno da oni opisuju Istinu, mi je ne bismo shvatili. Ali mi možemo postići svu Istinu odjednom, kao u momentu ozarenja naše svesti, kao u momentu iznenadnog prosvetljenja. Istina neće doći kroz reči i opisane slike, prosto će sinuti u umu, kao munja koja osvetli Zemlju od jednog kraja do drugog.

20) To je sledeći stepen razvoja svesti čovečanstva: rasa, koja se sastoji od Buda, ljudskih bića koja će svoj život posvetiti služenju svemu što je Bog stvorio.

21) To je nova - Šesta Ljudska Rasa, koja već dolazi u utelovljenje i koja se ispoljava kroz obične ljude, od kojih mnogi još nisu prevladali ograničenja svoje svesti.

22) Bića Hijerarhije Svetlosti prate naše rascvetavanje: ZAISTA JE ČOVEK SA OTVORENOM SVEŠĆU KAO NEOBIČAN CVET, ako se posmatra iz finijih planova postojanja.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (11)

(REZIME: nezavisno od toga da li nam se pogrešne želje, namere i odluke (priliv novca, karijera, itd.) ostavaruju ili ne, mi u tim slučajevima imamo trošenje energije u smislu novog karmičkog opterećivanja; loša životna situacija je karmička dobit za nas ako umemo da se pomirimo sa njom; i želja, namera, odluka koja je u skladu sa Božanskim, takođe pokreće u nama i oko nas energije i okolnosti za ostvarivanje.)

1) „I tek što se neka želja useljava u nas, ili niče u nama, odmah naš um traži puteve i načine da dobijemo željeno. Prostor odgovara na naš motiv, na naše unutrašnje stanje svesti, i mi slušamo ono što želimo da čujemo, vidimo ono što želimo da vidimo. Tako se podajemo iluziji i ulazimo u iluziju.“ Ovom delu iz prethodnog objašnjenja neophono je dodatno objašnjenje...

2) Mehanizam po kojem najpre formiramo i iskažemo želju, rešenost da nešto dobijemo ili uradimo, pa onda u životu tome težimo, da bismo konačno to dobili ili uradili – itekako je prisutan u našem životu, pitanje je koliko smo na njega obraćali pažnju.

3) Međutim, kao što je već rečeno – u našem svetu iluzija sve je komplikovanije nego što izgleda.

4) Ne dobijamo mi uvek ono što poželimo niti nam pođe za rukom da uradimo ono što isplaniramo. Sama karmička pozicija u kojoj se nalazimo, odnosno – koju smo pre rođenja kao najkorisniju za naš duhovni rast odabrali, može da nam stvara ograničenja.

5) Te se može desiti da, ne samo da nam se ne ostvaruju želje, i poslovi nam ne idu od ruke, NEGO NAM SVE U ŽIVOTU IDE SUPROTNO.

6) To znači da nam se u životu aktiviraju negativni karmički zapisi koji nam magnetski privlače ljude i okolnosti koji nas u svemu onemogućavaju (ili ti zapisi nas privlače takvim ljudima i okolnostima).

7) Tragično je ako ne shvatimo da su takve okolnosti za nas korisne. A da bismo to shvatili – treba da poznajemo Zakon karme, koji se izlaže i u ovom Učenju. Poznavanje Zakona karme pomaže nam se ISPRAVNO POSTAVIMO PREMA EVENTUALNIM TAKVIM, SA NAŠEG STANOVIŠTA LOŠIM, OKOLNOSTIMA U NAŠEM ŽIVOTU.

8) To što živimo u, na primer, lošoj finansijskoj situaciji i poslovi nam ne idu od ruke – MOŽE DA BUDE DRAGOCENA DOBIT ZA NAS, može da bude prilika za veliko karmičko rasterećivanje i za oslobađanje naših unutrašnjih moći, ukoliko imamo ispravan stav koji je već objašnjavan: da sve što nam se dešava primamo smireno i sa jakom verom, odnosno, ako prihvatimo da je to što doživljavamo kao loše – deo Božanskog plana za naš život, koji za sada ne shvatamo, ali koji želimo da prihvatimo.

9) Sa običnog ljudskog stanovišta loša situacija (na primer – finansijska) – NE ZNAČI SAMA PO SEBI KORIST ZA NAS, NE ZNAČI SAMA PO SEBI KARMIČKO RASTEREĆIVANJE.

10) Da se zadržimo na slučaju finansijskih problema. Izuzmimo situaciju porodica koje su „na egzistencijalnom minimumu“, u kojima se „teško sastavlja kraj sa krajem“, gde je maksimalno zalaganje članova porodice da dođu do para „za hleb“ – sasvim normalno i opravdano.

11) Uzmimo slučaj porodice u kojoj postoji stalni izvor sredstava za kakvo-takvo zadovoljavanje osnovnih potreba (otprilike takve porodice kod nas i čine „kritičnu masu“). Naša želja i namera da imamo više, da imamo znatno više – magnetski upija našu pažnju, pokreće nas tako da mi skoro svu svoju energiju stavljamo u pogon za ostvarivanje tih želja i namera (kontaktiramo sa ljudima koji nam mogu pomoći, isprobavamo se u raznim poslovima, pokrećemo nekakve „biznise“, isprobavamo se u igrama na sreću, itd.).

12) Možda nam ništa od toga ne pođe za rukom, ili nam tek donekle polazi za rukom, no – mi smo centar životne pažnje prebacili na te želje i namere, one nam upijaju skoro svu energiju, I MI TIME STVARAMO NOVO KARMIČKO OPTEREĆENJE, jer energija koja se koristi za privlačenje više novca od onoga koji „spontano“ pristiže u naš život – predstavlja nebožansko trošenje energije.

13) Cilj svih tih dešavanja koja doživljavamo kao loša nije u tome da shvatimo kako je smisao života u stalnoj bedi i patnji. Beda i patnja nas prate, moraju da nas prate sve dok ima karmičkih razloga da nas prate. Kada razgradimo te razloge – naravno da je logično da treba da nam bude bolje. No, pitanje je koliko mi tog tereta nosimo i kojim intenzitetom ga se oslobađamo, tako da ne znamo ni u kojem vremenskom periodu smo vezani za bedu i patnju kao mogućnosti za razgrađivanje negativne karmičke energije. Onaj ko krene Putem posvećenja – suočavajući se sa veoma intenzivnim mukama, za dve-tri ili za nekoliko godina može da razgradi „lavovski deo“ (izraz iz Učenja) svoje karme; kod onoga ko prolazi kroz manje muke – taj period je duži.

14) Uopšte, zbog smene kosmičkih ciklusa, svi se suočavamo sa intenzivnijim procesom razgradnje karmičkog tereta (što ne znači da mnogi kreću na Put posvećenja), to znači i sa intenzicnijom bedom i patnjom. Da nije smene kosmičkih ciklusa, sve nevolje bi nas snalazile u mnogo blažem obliku. Oni koji su stariji – neka se sete kako se živelo pre 30, 40, 50 godina, da li je tada bilo ovih teških unutrašnjih problema koje sada uglavnom svi osećamo. Čak i oni koji su posle Drugog svetskog rata živelki u velikom siromaštvu – nisu ni izbliza osećali ovakve unutrašnje muke.

15) Dakle, ako se vratimo primeru sadašnje naše (a to izgleda da polako postaje i svetska) teške finansijske situacije – svakako nije Božanski plan da mi trajno, dugoročno živimo u bedi ili u finansijskim nevoljama. NAPROTIV! Pravi cilj je da baš živimo u blagostanju, ALI NE U BLAGOSTANJU U KOJEM ĆE NAS NAŠ EGO VITLATI KAO U VIHORU, TERATI DA JURIMO I ISPUNJAVAMO NJEGOVE PRAZNE ŽELJE (hoću lepšu haljinu, jer uživam u tome da me drugi vide kao lepšu, hoću novi auto, jer uživam u konfornoj vožnji, a i zbog ugleda, hoću atraktivno letovanje, lepe zabave, itd.)

16) Sa karmičkom opterećenošću, jer karmički zapisi deluju kao magneti, mi privlačimo loše okolnosti u svoj život. Logično je – kada se karmički dovoljno rasteretimo, nećemo u svojoj auri više imati jake „magnete“ za privlačenje loših okolnosti, I OKOLNOSTI OKO NAS ĆE SE SAME OD SEBE POZITIVNO PREOBRAZITI (što se na više mesta u Učenju naglašava).

17) Dakle, od presudnog je značaja da se u ovim vremenima ne prepuštamo inerciji stereotipnog mišljenja ljudi oko sebe: većina želi (ima kao ideal) finansijsko blagostanje, mogućnosti da novcem ispunjavaju sve svoje želje, dobru karijeru, itd.

18) Ovim objašnjenjem sam mehanizam delovanja „ODLUKA-REŠENOSTI“ uz prethodna objašnjenja postaje jasniji: SVAKA MISAO, ŽELJA, NAMERA USMERAVA NAŠU PAŽNJU I ENERGIJU NA NEŠTO, POKREĆE NAS NA NEŠTO ILI KA NEČEMU, MOŽDA MALO-POMALO I PRIVLAČI OKOLNOSTI ZA OSTVARENJE.

19) Ako mi iskažemo želju-nameru-odluku da se oslobađamo od nečeg lošeg u sebi, da se oslobodimo ega, da težimo nečem dobrom, da se priklonimo Božanskom planu za svoj život, itd, uz prihvatanje pomoći i usmerenja iz Viših sfera, MI VEĆ I TIME NEŠTO POKREĆEMO.

20) Želja da kupimo neku stvarčicu može se lako i brzo ostvariti. VELIKI PREOKRETI U NAMA, I U NAŠOJ SVESTI, NARAVNO, OSTVARUJU SE MNOGO TEŽE I SPORIJE. ALI VEĆ NAŠIM OPREDELJIVANJEM ZA PROMENE U SMERU BOŽANSKIH SVOJSTAVA – SAMO PO SEBI JE VELIKI KORAK.

21) Nakon toga svako se može uveriti kako se malo-pomalo okolnosti tako sklapaju da vode postupnom ostvarenju.

22) ALI, POSTOJE U MNOGIMA JOŠ VEOMA JAKE SNAGE EGA, KOJE IM NE DOZVOLJAVAJU DA NAPRAVE I TAJ PRVI, NAIZGLED VRLO LAK I JEDNOSTAVAN KORAK.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0036 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Istina nam se ne može u potpunosti preneti preko reči i opisa" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške