Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 22)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS025
Datum kreiranja
 
31-01-2009 00:26:26
Datum poslednje izmene
 
31-01-2009 00:31:11
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2643
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Ne ispunjavajmo svoju svest nepotrebnim informacijama!
 

24. poruka-lekcija (K240305)

Ograničimo ulivanje informacija iz ovog sveta u našu svest, jer 90% tih informacija predstavljaju informacioni šljam, potpuno su nepotrebne za naš razvoj kao duhovnih bića!

Otvorimo maksimalno svoju svest za prijem Božanske Mudrosti iz dobrih duhovnih učenja!

Usamimo se bar petnaestak minuta dnevno, i pokušajmo pritom da pratimo svoje misli i osećanja! Otpustimo od sebe, odvratimo svoju pažnju od svake misli koja nas navlači da se usredsređujemo na svet koji nas okružuje!

Zadržimo svoju pažnju samo na mislima o Božanskim obrascima na Zemlji, na lepim vizijama, na Božanskoj Mudrosti, na Višim svetovima...!

Donesimo odluku da ne ispunjavamo više svoju svest nepotrebnim informacijama iz fizičkog sveta koji nas okružuje!

Koristimo bilo kakvu meditativnu praksu koja će nam pomoći da se oslobodimo od naših misli koje nas vezuju za naš svet!

Setimo se - cilj svake prave meditativne prakse je da postigne stanje bez misli!

Setimo se - kada uspemo da sačuvamo to stanje bez misli dosta dugo u toku dana: mi dobijamo pristup pravim informacijama, koje su nam zaista neophodne za naš duhovni rast!

Pošto je ovaj svet - odraz naše svesti: menjajmo svoju svest, da bismo sve više privlačili k sebi savršenija ispoljavanja finijih svetova!

24. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da zatvorim svoju svest za prijem svih suvišnih informacija iz ovog sveta, i da je maksimalno usmerim samo ka prijemu Božanske Mudrosti, ka prijemu ideja korisnih za moj duhovni razvoj!

* * *

24. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: dok se nalazimo u utelovljenju, naša svest je ograničenog opsega; ako ispunimo svoju svest nepotrebnim informacijama, kada dođe kosmički trenutak za usvajanje realnog znanja, naša svest neće biti sposobna da primi ništa novo; u haosu informacija u svojoj svesti - više ne možemo da se orijentišemo; deo tog informacionog šljama prebacuje se u podsvest i tu stvara psihološke probleme; pošto su sredstva masovnih informacija prilagođena srednjem nivou razvijenosti svesti čovečanstva, ko želi da se duhovno razvija - mora da zatvori svoju svest za prijem informacija iz njih.)

1) Uzvišeni Kutumi je poznat kao Majstor-psiholog, a dolazio je u utelovljenje zajedno sa Uzvišenim El Morijom, da bi osnovali Teozofsko Društvo i dali čovečanstvu znanja koja su ranije bila sakrivena od njega.

2) Poznat je i kao Svetskli Učitelj, koji je delio tu dužnost zajedno sa Uzvišenim Isusom.

3) On se utelovljivao i kao Pitagora i Šah Džahan. On je otvoreni Majstor.

4) On teži kontaktu sa neuznesenim čovečanstvom i radi sa mnogima od nas.

5) Bića Hijerarhije Svetlosti su nam dala mnoga znanja za poslednjih 150 godina, i davaće i nova znanja za one koji su spremni da to znanje prime.

6) Ali moramo najpre da usvojimo neke od starih lekcija, koje su nam davane u prošlosti. Jer izlaganje novih znanja je svrsishodno samo u slučaju da je usvojen stari "materijal", drugačije mi prosto ne možemo da primimo novo.

7) Naša svest ima određeni opseg ("volumen"), jer svest čoveka, dok se nalazi u utelovljenju, je ograničenog opsega. Na osnovu slobodne volje, mi odlučujemo čime ćemo ispuniti "prostor" svoje svesti.

8) Dešava se da je učenik spreman za usvajanje određenog obima znanja, ali njegova svest nema neophodnu ustremljenost i istrajnost. U TOM SLUČAJU ON DOZVOLJAVA SEBI DA SVOJU SVEST ISPUNI SVIM ONIM NA ŠTA NAILAZI U SPOLJAŠNJEM SVETU: svim onim što čita u novinama, gleda na televiziji, sluša na radiju.

9) Do određene etape prijem takvih informacionih "otrova" je dopustiv. Ali samo do određene etape. Zato što, ako čovek ne preduzme napore ka ograničavanju potoka informacija, koje se ulivaju u njegovu spoljašnju svest iz fizičkog sveta, ON ĆE ISPUNITI SVOJU SVEST MASOM NEPOTREBNIH STVARI, I KADA NASTUPI KOSMIČKI TRENUTAK ZA DOBIJANJE REALNOG ZNANJA, SVEST TAKVOG ČOVEKA PROSTO VIŠE NIJE SPOSOBNA DA PRIMI NIŠTA NOVO.

10) Štaviše, u tom HAOSU INFORMACIJA, KOJI POSTOJI U NJEGOVOJ SPOLJAŠNJOJ SVESTI, on nije sposoban da se orijentiše. ZA NJEGA SAZNANJA DOBIJENA IZ MODNE ŠTAMPE IMAJU ISTI ZNAČAJ KAO I INFORMACIJE IZ VELIKIH DUHOVNIH UČENJA.

11) Deo ovog informacionog šljama premešta se u njegovu podsvest i "odseda" tamo. I ponekad monstrum iz nekog psihološkog problema sjedinjuje se sa sličnim vibracijama, koje su sadržane u tzv. sredstvima masovnih informacija, te se kao rezultat, koji se ispoljava u spoljašnjem ponašanju čoveka javlja tako nepredvidljivim i neuklopivim ni u kakve okvire, da mu nijedan psiholog ne može pomoći u razrešavanju psihološkog problema koji je iznenada iskrsnuo pred njim.

12) Jetr sve probleme mi sami stvaramo. Baš u tom trenutku, kada, ne razmišljajući o posledicama, "skladištimo" u "prostoru" svoje svesti sve informacije sa kojima se susrećemo u našem životu.

13) Već je rečeno da su 90% informacija u našem svetu LAŽNE, sa stanovišta Božanske Mudrosti, I NEPOTREBNE ZA NAŠ RAZVOJ KAO DUHOVNIH BIĆA.

14) Zato ne treba da se suviše uzdamo u bilo kakve informacije koje nam dolaze iz spoljašnjeg sveta.

15) Ako pratimo svoje misli i osećanja u toku dana, primetićemo da je naša svest ispunjena PRERADOM SUVIŠNIH INFORMACIJA, TAKO DA PROSTO NEMAMO MOĆI DA OBRADIMO INFORMACIJE KOJE SU ZAISTA KORISNE ZA NAŠ RAZVOJ.

16) Naša sredstva masovnih informacija prilagođena su srednjem nivou razvijenosti svesti čovečanstva. ZATO NAM ONA SMETAJU DA PREĐEMO NA VIŠI NIVO SVESTI. ZATO TREBA DA "OTKAŽEMO" IZVORIMA TIH INFORMACIONIH SUROGATA.

* * *

Komentari (7)

Nama su samo neki opšti okviri jasni, ali, mislim da mi još nemamo dovoljno razvijenu svest kojom možemo baš sve da shvatimo.

Jasno nam je da je Božanski plan da dve međusobno suporotstavljene sile deluju u Eksperimentu sa Zonom slobodne volje. Ta Zona slobodne volje znači i dozvoljenu mogućnost da se radi PROTIVNO Božanskim Zakonima, znači i mogućnost da se zađe u stanje svesti sa PRIVIDOM odvojenosti od Boga, sa prividom AUTONOMNOG NASTANKA svega što postoji (jedna od najsmešnijih ovozemaljskih naučnih iluzija - desi se sam od sebe neki kosmički "veliki prasak", i iz njega proizađe sve što postoji!).

Ali, puno je toga što mi ne možemo da shvatimo... Od kog nivoa hijerarhije postojanja su određena bića imala i sama stvaralačku moć, pa su mogla, na osnovu dozvoljene slobodne volje, da preinačuju prvobitno stvoreno (ruži su trnje dodala ta bića). Čovek nije mogao da ima tu stvaralačku moć. Ali je čovek svojom pažnjom-energijom hranio taj, takav svet. U kojoj meri je baš čovek kriv lično (čovečanstvo) za svet ovakav kakav je, u kojoj meri je kriv kao saučesnik bića koja su preinačavala prvobitnu Kreaciju, da li je on, sve i da je hteo, mogao da se suprotstavi moći tih bića koja su stvarala iluziju? Itd, itd!

Sva ta pitanja nam se, naravno, onako... "usput" javljaju, u samoj situaciji u kojoj se nalazimo nebitna su, čak i da imamo odgovore - ONI NAM SITUACIJU NE BI OLAKŠALI, jer mi nezavisno od toga moramo da se izborimo sa problemima, izazovima koji su pred nama. Ako sve sagledavamo iz perspektive u kojoj svojom svešću tek treba da se nađemo - da smo deo Boga i da smo jedno sa svime što je Bog stvorio, onda su sva ta pitanja, ko je i koliko kriv, da li smo mi nekada bili izmanipulisani uticajem jačih bića koja su stvarala iluziju, itd, jednostavno suvišna. Ušli smo u Eksperiment u onoj poziciji u kojoj smo bili, tj. sa onom pozicijom u hijerarhiji postojanja u kojoj smo se nalazili. ULAZAK U OVAKVE EKSPERIMENTE ZNAČI I RIZIK, I VELIKE MOGUĆNOSTI. Rizik da se neko toliko saživi, stopi sa svetom iluzija, da ni nakon svih dopuštenih rokova SVOJOM SLOBODNOM VOLJOM ne donese odluku da se vrati putu Svetlosti, čime sebe upućuje na gubitak individualnosti (na kosmičku "reciklažu"). Velike mogućnosti - jer ceo taj put dolaska do kraja materijalnosti i do iskustva osećaja odvojenosti od Boga: u situaciji kada se neko ipak vrati na put Svetlosti, znači za njega sticanje velike moći, kao kosmičkog bića. U Učenju se i kaže: da smo mi na osnovu svega toga - bića sa ogromnim mogućnostima.

Nejasan nam je i odnos Božanskog plana i slobodne volje. Izgleda da su Božanskim planom zadati koridori u okviru kojih se nešto može kroz slobodnu volju, trošenjem energije van Božanskih Zakona kretati. Nije po Božanskom planu da se ljudi međusobno ubijaju, to su ljudi počeli da čine na osnovu svoje slobodne volje. Tj. tu je i ono prethodno pitanje, u kojoj meri su to počeli da čine na osnovu "lične" slobodne volje, a u kojoj na osnovu upliva, pritiska bića koja su u službi iluzija, a po moći su nad čovekom. Ali, Božanskim planom su postavljeni koridori u okviru kojih se i to ispoljavanje slobodne volje može kretati. Zamislimo da je nastavljeno "progresivno" sa ratovima i uništavanjima posle Drugog svetskog rata, sa umnožavanjem i upotrebom nuklearnih potencijala, itd.

Sva ova, ovakva sagledavanja su nam interesantna jer se nalazimo na velikoj kosmičkoj raskrsnici, sa jednom nogom u starom svetu ega i iluzija, sa drugom nogom polako već zakoračujemo u novi svet, svet poštovanja Božanskih Zakona i osećaja ujedinjenosti sa svime što postoji.

No, mi i dalje možemo nizati ovakva pitanja i teorije, ali - već sam rekao: nije suština u tome. Tj. možda će neko od nas u budućnosti imati ulogu da sve ovo proučava i svodi račune, radi izvlačenja pouka, ali - sada nam to nije prioritet. A nije suvišno da se i po stoti put ponovi ono što nam je sada prioritet: da se karmički očistimo, da, držeći se dobrog duhovnog učenja, praktično ga primenjujući, izdignemo svoju svest na viši nivo, da učestvujemo u preobražavanju sveta oko sebe, cele Zemlje...!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0031 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Ne ispunjavajmo svoju svest nepotrebnim informacijama!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške