Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 23)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS026
Datum kreiranja
 
01-02-2009 14:04:28
Datum poslednje izmene
 
01-02-2009 14:07:56
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2776
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Razmena energija među oktavama
 

25. poruka-lekcija (VSŽ250305)

Nema većih zasluga u Višim svetovima od samopožrtvovanosti, zato - prinosimo onu žrtvu za život i za spas živih bića, koju možemo prineti u skladu sa svojim nivoom razvoja i u skladu sa nivoom razvoja svoje svesti!

Težimo stanju svesti u kojem ćemo osećati sjedninjenost sa Bogom, u kojem ćemo osećati da nema granica koje nas dele od Boga, tada ćemo shvatati da bilo kojim vidom svog žrtvovanja mi ništa ne gubimo, jer smo monada Boga!

Šaljimo svoju ljubav Bićima Hijerarhije Svetlosti, odnosno Biću prema kojem osećamo posebnu naklonost!

Razvijajmo svoju svest i podesimo njene vibracije tako da i mi osetimo ljubav koju oni nama šalju, jer je to osećanje prava Blagodat, to je najveća naslada koju možemo osećati, nalazeći se u fizičkom svetu!

UČESTVUJMO U TOJ RAZMENI ENERGIJA MEĐU OKTAVAMA, jer je to tajna alhemija, jer je to Plan Boga za čovečanstvo Zemlje!

Pomislimo kako ćemo se nekada, u nekoj daljoj budućnosti sadašnjeg zemaljskog iskustva sećati kao nekakvog STRAŠNOG SNA koji je trajao milione godina!

Setimo se da se snovi okončavaju, POŽELIMO DA SE ŠTO PRE PROBUDIMO U REALNOM ŽIVOTU VIŠIH SVETOVA!

25. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da šaljem svoju ljubav Bićima Hijerarhije Svetlosti (ili nekom posebnom Biću...), i želim da podesim vibracije svoje svesti tako da i ja primam i osećam njihovu Ljubav, jer je sve to prava blagodat!

* * *

25. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: zbog zloupotrebe molitvene energije ljubičastog plamena, od strane ljudi – Uzvišeni Sen Žermen je morao da žrtvuje deo energije svog kauzalnog tela, da ne bi teške posledice snašle Zemlju; svako treba da prinosi onu žrtvu koju može da prinese, u skladu sa svojim nivoom razvoja, u skladu sa nivoom razvoja svoje svesti; upućivanje ljubavi Bićima Hijerarhije Svetlosti i prijem njihove Ljubavi – razmena energije među našim oktavama.)

1) Uzvišeni Sen Žermen je založio svoje kauzalno telo za to da bi čovečanstvo Zemlje moglo da se koristi darom ljubičastog plamena u ovim vremenima teškim za planetu.

2) To je bila kolosalna mogućnost, koja je dozvoljavala SKOK u svesti čovečanstva: rastvorivši pomoću ovog univerzalnog „rastvarača“ negativne karmičke energije, mi smo mogli da zađemo na sledeći nivo evolucionog razvoja, minuvši kataklizme i raznorazne stihijske i tehnološke nesreće i katastrofe.

3) ALI, TO SE NIJE DESILO! Molitvu ljubičastog plamena čovečanstvo nije koristilo onako kako su planirala Bića Hijerarhije Svetlosti. Zakon je takav, da se energija mora trošiti razumno. I neko od njih je morao da nadoknadi štetu, energetsku štetu od lažno upotrebljene energije ljubičastog plamena. A RADILO SE O KORIŠĆENJU ENERGIJE LJUBIĆASTOG PLAMENA NE ZA OPŠTE DOBRO, VEĆ ZA PRIVLAČENJE LIČNE DOBROBITI U SVOJ ŽIVOT.

4) Uzvišeni Sen Žermen je bio taj ko je morao da nadoknadi, od strane brojnih predstavnika čovečanstva loše upotrebljenu energiju, a učinjeno je to tako što se on lišio ogromnog dela svog kauzalnog tela, tj. energije tog dela kauzalnog tela, a ta energija je upravljena na nadoknađivanje štete koja je napravljena zloupotrebom energije ljubičastog plamena.

5) Da nije tako učinio – karma koju je čovečanstvo stvorilo zloupotrebom ove energije učinila bi ogromne nenadoknadive posledice na planetu Zemlju.

6) Ovaj naš fizički svet je uvek zahtevao žrtve od strane Viših Bića. Slične žrtve prinošene su uvek u toku cele istorije razvoja civilizacije na planeti Zemlji. Mnoga Bića Svetlosti žrtvovala su i žrtvuju svoja kauzalna tela, zato da bi momentum Svetlosti, momentum dostignuća njihovih tela bio iskorišćen za stabilizaciju položaja, kako na ovoj, tako i na drugim planetama u Galaktici, na kojima , kao i na Zemlji, situacija nije dobra.

7) Uzvišena Bića i neuzvišeno čovečanstvo ČINE JEDNO TELO BOGA. Svi mi smo sjedinjeni i svi mi smo besmrtni. ZATO – NEMOGUĆE JE UMRETI, ČAK I AKO ŽRTVUJEMO SVA SVOJA TELA. To je misterija Boga, KOJU ĆEMO KAD-TAD SHVATITI.

8) Takođe, tek ćemo shvatiti, da nema veće naslade u ovoj vaseljeni, od naslade koja se oseća kada Bića prinose sebe na žrtvu radi života, radi spasa živih bića.

9) Mi takođe u svojim životima prinosimo žrtve, svako prinosi onu žrtvu koju može da prinese, u skladu sa svojim nivoom razvoja, u skladu sa nivoom razvoja svoje svesti. (Na primer: za služenje preobražavanju ljudi oko nas – neki po Božanskom planu treba da žrtvuju svoje napredovanje u karijeri.)

10) U suštini – sve žrtve koje smo mi prinosili ili koje prinosimo I NISU NIKAKVE ŽRTVE, AKO SE POSMATRAJU SA STANOVIŠTA DUHOVNOG SVETA. Mi žrtvujemo smrtni deo nas samih, čime dobijamo neprocenjivo iskustvo, koje rascvetava našu monadu u zadivljujući cvet.

11) Koliko dajemo, toliko i primamo, čak i dobijamo više, jer dajemo „čvrstu valutu“, koja ima „prođu“ u našem svetu, a dobijamo neprocenjivo ne-čvrsto blago na Nebesima. Čiju vrednost, nažalost, iz ove zemaljske perspektive ne možemo da shvatimo, ili bar ne dok ne dostignemo viši nivo svesti.

12) I nastupiće dan kada ćemo biti spremni da žrtvujemo i to naše neprocenjivo blago, zato što ćemo tada shvatiti da više nema granica koje nas dele od Boga, i mi tada više nećemo razlikovati u svojoj svesti ono što pripada nama, od onoga što pripada Bogu, jer smo sjedinjeni.

13) Ljubav naših srca, energija te ljubavi – ono je što je potrebno Bićima Hijerarhije Svetlosti. Naša ljubav prema njima – za njih je slična najlepšoj hrani na Zemlji, koju možemo probati.

14) I ONI UZVRATNO NAMA ŠALJU SVOJU LJUBAV. I mi možemo osećati, oni među nama koji mogu da podese svoje vibracije na to – Ljubav Bića Hijerarhije Svetlosti, kao Blagodat. I to je takođe najbolja, najviša naslada koju možemo osećati, nalazeći se u fizičkom svetu.

15) TO JE TAJNA ALHEMIJE: TA RAZMENA ENERGIJE MEĐU OKTAVAMA, I TO JE PLAN BOGA ZA ČOVEČANSTVO ZEMLJE.

16) Vrlo brzo, već u toku sledeće, Šeste Rase, čovečanstvo će se odviknuti od grube hrane, I HRANIĆE SE KONCENTROVANOM BOŽANSKOM ENERGIJOM, KOJA ĆE SE ULIVATI KROZ ČAKRE U NIŽA TELA I KOJA ĆE HRANITI TA TELA.

17) To liči na fantastiku, ali to će se desiti. MI ĆEMO POSTATI RASA DUHOVNIH BIĆA I MI ĆEMO SHVATITI SVE SVOJE ŽIVOTE NA ZEMLJI, SVE NAJSITNIJE PODROBNOSTI SVAKOG SVOG ŽIVOTA.

18) MOĆI ĆEMO DA SHVATIMO, ALI SE MORAMO POTRUDITI DA SE NE SEĆAMO TOG SVOG ZEMALJSKOG ISKUSTVA, ZATO ŠTO ĆE ZA NAŠE SUPTILNE DUŠE BITI NEPODNOŠLJIVO SEĆANJE NA TO ISKUSTVO.

19) I SVE ŠTO NAS SADA OKRUŽUJE – PROSTO ĆE NAM SE ČINITI KAO STRAŠNI SAN KOJI JE TRAJAO MILIONE GODINE! Ali, snovi se okončavaju. I Sen Žermen, kao i sva Bića Hijerarhije Svetlosti – ŽELE NAM ŠTO BRŽE BUĐENJE U REALNOM ŽIVOTU!

*- * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (12)

(REZIME: posvećivanjem previše pažnje (mimo nekakve zdravorazumske mere) i energije stvaranju i održavanju lepote fizičkog tela – mi stvaramo lošu karmu; ako smo nezadovoljni ili opsednuti brigom o fizičkom telu, zapitajmo se: a) zašto smo rođeni sa takvim telom, b) šta je u osnovi našeg nezadovoljstva ili opsednutosti fizičkim izgledom.)

1) Mnoge grane industrije su u službi LEPOG TELA (kozmetika, preparati za mršavljenje, fitnes-klubovi, teretane, itd.).

2) Pa onda mogućnost raznih hirurških zahvata koji su u službi lepog tela, putem otklanjanja tzv. nedostataka (tj. onoga što neko shvata kao fizički nedostatak).

3) Opsednutost lepim telom i briga o lepom telu u našem vremenu, SVAKAKO NE SLUČAJNO, zalazi van granica „zdravog razuma“, u iracionalnost i paradokse (dakle, čak i nezavisno od duhovnosti).

4) OVA KRAJNOST, NASTALA POJAČANIM DELOVANJEM SILA ILUZIJE, PRAVI PARODIJU OD ONOGA ŠTO JE ISPRAVNI LJUDSKI I DUHOVNI STAV: MI NISMO OVO TELO (OVA TELA), telo nam je, SVAKAKO, korisno i potrebno dok smo ovde, ali – MI NISMO OVO TELO, suština nas samih nije u fizičkom telu koje vidimo u ogledalu!

5) Retko se gde tako jasno vidi naša energija kojom, stvarajući karmu, HRANIMO ILUZIJE, kao u brizi o telu, koja je van čak zdravorazumskih granica.

6) Toliko pažnje i energije trošiti na održavanje lepim tela-iluzije, KOJE JE VEĆ I PRIRODNIM PROCESOM STARENJA I INAČE OSUĐENO NA SVOJEVRSNO DEFORMISANJE, ili na gubljenje lepote kakvu bismo želeli trajno da imamo. Na održavanje tela koje je nakon kraja ovog našeg utelovljenja osuđeno da ode u prah.

7) NARAVNO, JEDNA NORMALNA, ZDRAVORAZUMSKA BRIGA O TELU JE SVAKAKO NEOPHODNA, telo nam je Bog darovao da bismo u njemu, sa njim stekli dragocena iskustva života u materiji, iskustva koja se ni na koji drugi način ne mogu steći. Na jednom mestu u Učenju se kaže da mi ovde, na Zemlji, u fizičkom telu, imamo mogućnost veoma intenzivnog karmičkog čišćenja i duhovnog rasta, tako da je za efekat koji u tom smislu možemo ovde postići za godinu dana – u nekim višim sferama potreban ogroman broj godina.

8) Ako smo rođeni sa telom čijim izgledom nismo zadovoljni, zapitajmo se: A) da li postoji dublji razlog, koji za sada ne shvatamo, zbog kojeg smo rođeni sa takvim telom; B) šta može biti dubinski, pravi uzrok tog našeg nezadovoljstva telom sa kojim smo rođeni.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0054 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Razmena energija među oktavama" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške