Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 24)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS027
Datum kreiranja
 
02-02-2009 19:52:16
Datum poslednje izmene
 
02-02-2009 19:56:35
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2419
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Suviše veliku karmu je stvorilo čovečanstvo
 

26. poruka-lekcija (MM260305)

Imajmo na umu: nije važno koju duhovnu praksu ispunjavamo, važna je ustremljenost naših srca, čistota naših srca i želja da pomognemo celom Životu i ovoj planeti!

Neka onima među nama, koji su posvećeni čitanju molitvi - ova duhovna praksa bude prvorazredni zadatak u njihovom životu!

Šaljimo svoju molitvenu energiju Bićima Hijerarhije Svetlosti, da bi je koristila za stabilizovanje situacije na Zemlji!

Čitajmo molitve sa osećanjem najviše ljubavi, koju možemo osećati, prema našoj planeti, prema svim živim bićima koja naseljavaju ovu planetu!

Pre čitanja molitvi - uđimo u svoje srce! Osetimo toplinu u svom srcu!

26. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da šaljem svoju molitvenu energiju Bićima Hijerarhije Svetlosti, da bi je koristila za stabilizovanje situacije na Zemlji!

* * *

26. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: nesreće i kataklizme su neizbežne sve dok ljudi, kao i ranije, ne žele da usmere svoje poglede ka Nebu; svako dobija u svom životu upravo onoliko iskušenja koliko može da izdrži; suviše veliku karmu je stvorilo čovečanstvo, za njeno iskupljenje su potrebne velike žrtve i stradanja.)

1) Nesreće i kataklizme su neizbežne sve dok ljudi, kao i ranije, ne žele da usmere svoje poglede ka Nebu, i sve dok su uporni u svom stremljenju da dobijaju i dobijaju zadovoljstva u ovom svetu.

2) Zato je Bićima Hijerarhije Svetlosti tako neophodna energija naših molitvi, da bi i njome mogli da balansiraju situaciju na Zemlji.

3) Majka Marija daje svoje savete u vezi sa čitanjem molitvi.

4) Ona zna da nam je teško da se nalazimo u utelovljenju na Zemlji u ova teška vremena. Ali - treba da se setimo kako je njoj bilo teško kada je njen sin Isus bio razapet na njene oči!

5) Majka Marija poručuje: da ne zna ono što zna, A ŠTO JE SAKRIVENO OD NAŠIH OČIJU - ne bi od nas tražila da intenziviramo svoju molitvenu praksu.

6) Ona ne želi da nas plaši, ne treba da se plašimo ničega: ona je bila na Zemlji i uverava nas da SVAKO DOBIJA UPRAVO ONOLIKO ISKUŠENJA U SVOM ŽIVOTU - KOLIKO MOŽE DA IZDRŽI.

7) SUVIŠE VELIKU KARMU JE STVORILO ČOVEČANSTVO. I ZA ISKUPLJENJE TE KARME POTREBNE SU VELIKE ŽRTVE I STRADANJA.

8) Ali, Bog je milostiv i on nam daje instrumente koji nam dozvoljavaju da preradimo našu karmu i plakšamo svoje breme.

* * * Život oko nas – osvetljen Učenjem (13)

(REZIME: načini ispoljavanja „energetskih udara“ sa kojima se suočavamo: najjači, najširi vidovi su zemljotresi, poplave, itd, slabiji – naša lična teška stanja: neki unutrašnji osećaj težine, depresivnost, izliv „crnih misli“, izbijanje agresivnosti i svađa, jači ili slabiji zdravstveni problemi, itd; savet-preporuka isti su kao i u svim prethodnim slučajevima suočavanja sa spoljašnjim i unutrašnjim problemima: smirenost pred Voljom Boga, želja da izdržimo sve testove sa kojima se suočavamo, jer su oni korisni za nas, na način koji nam sada nije jasan. JER DRUGOG PUTA I IZBORA NEMA...!)

1) U Učenju nije detaljno objašnjen svaki mehanizam energetskih dešavanja u ovim vremenima, ne samo zato što ih mi sa ovom svešću ne bismo mogli na pravi način shvatiti, već i zato što je Učenje maksimalno orijentisano ka duhovnoj i životnoj praksi: bitno je da mi znamo kako da u određenim situacijama ISPRAVNO postupamo, ima vremena da shvatamo mehanizme.

2) Zemlja je već izdignuta na viši nivo vibracija (jer to izdizanje odvijaće se u fazama, prethodna faza je bila u 2005. godini). Postoji određena količina negativne energije koja poput tamnih oblaka okružuje Zemlju. Gomilanje novih količina negativne karmičke energije stvara disbalans koji izaziva posledice, izaziva razne „energetske udare“, koji se na raznorazne načine mogu osećati ili ispoljavati. A te nove količine negativne karmičke energije stvaraju se iz minuta u minut, delovanjem, pogrešnim trošenjem Božanske energije od strane milijarde ljudi u svetu. Svaka misao ili aktivnost usmerena ka postizanju uspeha u karijeri, ka zaradi veće količine realno suvišnog novca - za sebe, ka lošem odnosu prema drugima, itd. – stvara oblake i oblake negativne karmičke energije. Kada taj nivo pređe granicu „tolerancije“ u odnosu na već postignuti nivo vibracija planete, dolazi do „energetskih udara“.

3) Najjači i najširi vidovi takvih energetskih udara su zemljotresi, poplave, itd, slabiji – naša lična teška stanja: neki unutrašnji osećaj težine, depresivnost, izliv „crnih misli“, izbijanje agresivnosti i svađa, jači ili slabiji zdravstveni problemi, itd.

4) U jednoj od prethodnih poruka je objašnjeno da se ovakvi energetski udari mogu u većoj meri očekivati na kraju svake godine, jer se tada svode karmički računi na nivou planete i pojedinaca – šta je za dati ciklus karmički odrađeno, a šta u odnosu na planirano nije odrađeno.

5) Oni koji su bar unekoliko jače okrenuti, svesno ili nesvesno, karmičkom rasterećivanju, sve energetske udare mogu u sebi da osete (ukoliko imaju sposobnost introspekcije ili samoposmatranja), oni koji su sasvim fokusirani na iluziju – ako i osete nešto, stavljaju to u okvir svojih tumačenja funkcionisanja tela kao samostalne mašine koja nema veze sa nekim „tamo suštinama“ i sa Bogom.

6) Savet-preporuka isti su kao i u svim prethodnim slučajevima suočavanja sa spoljašnjim i unutrašnjim problemima: smirenost pred Voljom Boga, želja da izdržimo sve testove sa kojima se suočavamo, jer su oni korisni za nas, na način koji nam sada nije jasan. JER DRUGOG PUTA I IZBORA NEMA...!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0058 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Suviše veliku karmu je stvorilo čovečanstvo" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške