Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 25)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS028
Datum kreiranja
 
03-02-2009 01:59:05
Datum poslednje izmene
 
03-02-2009 02:05:37
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2927
 
28. poruka-lekcija...">
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Odajmo poštovanje Ženskom Plamenu!
 

27. poruka-lekcija (VGI270305)

Odajmo poštovanje Ženskom Plamenu, ženskom aspektu Boga Oca-Majke, jer taj aspekt na Zemlji dugo je bio prigušivan!

Uravnotežimo u svojim životima oba aspekta ispoljavanja Božanstva, aspekt Oca, poštovanje Volje Oca, Volje Boga, i aspekt Majke, koji dozvoljava ispoljavanje te Volje izbalansirane u materiji!

Iskažimo poklonjenje Ženi-Majci, koja nam je život dala, koja je dovela našu dušu u utelovljenje!

Uspostavimo balans međusobnih odnosa u porodici, balans odnosa između oca i majke, pravilne odnose u porodici, jer je pravilan poredak u porodici osnova zdravog društva!

Imajmo na umu da se one osnove koje buduća pokoljenja dobijaju u porodici ne mogu uporediti ni sa kakvim znanjima dobijenim preko interneta, televizije ili u školi!

Jačajmo porodicu, između ostalog i tako što ćemo kao pojedinci izbaciti iz svog života uticaj laži i propagande, tako što ćemo izbaciti iz svog života sve što nije od Boga! Ne dozvoljavajmo da se u našu svest ulivaju laži sa ekrana televizora i kompjutera! Tražimo i nalazimo oko sebe pravilne obrasce, negujmo ih!

Ne trošimo novac na dobijanje besmislenih zadovoljstava u životu, već na to da naša deca dobijaju pristup kulturnim vrednostima prošlosti i sadašnjosti!

Čuvajmo svoju decu od gledanja televizije, od slušanja bučne i neskladne muzike!

KORISTIMO SVAKU PRILIKU DA SA NJIMA BUDEMO U PRIRODI! Provodimo više vremena u prirodi! Slušajmo sa decom zvuke prirode, gledajmo ptice i drveće, gledajmo oblake, slušajmo tišinu!

Počnimo na taj način, i mi i naša deca, da ozdravljujemo i jačamo svoj duh i da se budimo za Višu Realnost!

27. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da uravotežim u svom životu oba aspekta ispoljavanja Božanstva, aspekt Oca, i aspekt Majke!

2) Želim da učestvujem u uspostavljanju balansa međusobnih odnosa u porodici, u uspostavljanju pravilnih odnosa u porodici!

3) Želim da pomognem svojoj deci da ozdravljuju i ojačaju svojh duh, i da svoju svest otvore za Višu Realnost!

* * *

27. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: ženski aspekt Boga mora da izbije u prvi plan, jer je on na Zemlji dugo bio prigušen; oba aspekta ispoljavanja Božanstva treba da uravnotežimo u svojim životima; mi treba da iskazujemo svoje poštovanje prema Ženi-Majci koja je omogućila utelovljenje našoj duši, nezavisno od njenog eventualnog nepravednog odnosa prema nama u detinjstvu; svaki pojedinac, kao ćelija društva, treba da poželi da bude zdrava osoba, da se oslobodi od sputavajućih laži i propagande, umesto toga, treba usmeravati pažnju na Božanske obrasce: na prijatnu muziku, dobre slike, prirodu...)

1) Uzvišena Guan In za žitelje Istoka ima isti značaj kao Uzvišena Majka Marija za žitelje Zapada. Ona je Boginja Milosrđa i Sastradanja, ispunjava svoju misiju pružanja pomoći svim živim bićima koja se nalaze na planeti. Ona svoju misiju ispunjava na Istoku, kao što Majka Marija ispunjava svoju misiju na Zapadu. Ali nema razlika u njihovim misijama, obe dolaze da pomažu žiteljima Zemlje, i one će ispuniti svoje misije bez obzira na bilo šta. Upravo nam ona prenosi sva objašnjenja u ovoj poruci-lekciji.

2) U ovim vremenima ženski princip dolazi u prvi plan.

3) Poklonjenje Ženskom Plamenu, ženskom aspektu Boga, mora da izbije u prvi plan, ne zato što je to glavni aspekt, VEĆ ZATO ŠTO JE DUGO NA ZEMLJI TAJ ASPEKT BOGA BIO PRIGUŠEN.

4) Naš Bog je Otac-Majka, što znači da i ženski i muški aspekti imaju podjednako važan značaj. Prigušujući jedan od aspekata – mi narušavamo Božansku harmoniju, i to se odražava u našem svetu kroz razna neharmonična ispoljavanja, počevši od neharmoničnih ispoljavanja unutar porodice, pa završavajući sa raznim kataklizmama i stihijskim nesrećama.

5) Oba aspekta ispoljavanja Božanstva treba da uravnotežimo u svojim životima: aspekt Oca je poštovanje Volje Oca, Volje Boga, a aspekt Majke dozvoljava izbalansirano ispoljavanje te Volje u materiji.

6) Baš je unižavanje, prigušivanje ženskog aspekta za mnoga poslednja hiljadugodišta dovelo do toga da je ispoljavanje Božanske Zamisli za planetu Zemlju bilo ISKRIVLJENO. I ONO ŠTO MI VIDIMO OKO SEBE U NAŠE VREME – SAMO JE ŽALOSNA PARODIJA ONE ZAMISLI BOGA KOJA JE U POČETKU POSTOJALA ZA NAŠU PLANETU.

7) Mi treba da iskazujemo svoje poštovanje prema Ženi-Majci koja je omogućila utelovljenje našoj duši, NEZAVISNO OD EVENTUALNOG NEPRAVEDNOG I SUROVOG ODNOSA NAŠE MAJKE PREMA NAMA U DETINJSTVU.

8) U našoj vaseljeni deluje Zakon uzroka i posledice, i mi smo sami zaslužili eventualni takav odnos od strane naše majke, koji doživljavamo kao nepravedan. Mi ne možemo znati koliko smo puta u svojim prošlim životima mučili ili čak ubijali tu individuu koja je sada utelovljena kao naša majka. I Bog nam daje najlakšu šansu da odradimo naše karmičke međusobne odnose sa individuom koja je sada naša majka.

9) Na razrušavanje porodice, kao tkiva društva, usmeren je virus propagande „slobodnog načina života“, koji je nastao na Zapadu: virus propagande seksa, narkotika, nasilja...

10) Nema smisla boriti se protiv virusa. Treba ulagati napore za jačanje imuniteta. Zlo postoji u ovom svetu, i zla je veoma mnogo. Neophodan nam je imunitet protiv zla, i tada nam nikakv virus neće biti strašan.

11) U vezi sa zdravom porodicom – prvi korak koji treba da se preduzme je da svaki pojedinac, kao ćelija društva, poželi da bude zdrava osoba, da se oslobodi od sputavajućih laži i propagande.

12) Usmeravanje pažnje na pravilne, Božanske obrasce naglašava se u mnogim porukama-lekcijama. Takvo usmeravanje pažnje znači i izbegavanje uticaja televizije i interneta, na kojima dominiraju lažni obrasci, preko kojih se stvara kultura smrti i pakla. (U svetu dualnosti, sve se može koristiti za dobro ili za zlo, tako i televizija i internet, ovde se samo naglašava ono što dominira u postojećem svetu.) A, umesto toga, treba usmeravati pažnju na Božanske obrasce: na prijatnu muziku, dobre slike, prirodu...

13) Ne možemo ljude koji nas okružuju da ubeđujemo i da teramo da ispunjavaju određenu duhovnu praksu, ali možemo da im ukazujemo na prepreke u životu, koje ometaju njihov duhovni rast, od kojih treba da odvraćaju pažnju, i da počnu da je usmeravaju ka Božanskim obrascima.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0052 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
28. poruka-lekcija...">
 
 
POŠALJITE TEKST - "Odajmo poštovanje Ženskom Plamenu!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške