Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 29)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS033
Datum kreiranja
 
08-02-2009 14:28:02
Datum poslednje izmene
 
08-02-2009 14:31:40
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2555
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Zašto živimo i zašto postoji sve što nas okružuje?
 

31. poruka-lekcija

Udaljujmo se bar na neko vreme od iluzije koja nas okružuje i usredsređujmo se na neprolazne Istine!

Savlađujmo sve što nas deli jedne od drugih, i sve što nas deli od Jedinstva sa Bogom!

Bavimo se onim delom nas samih, koji nam smeta da budemo ujedinjeni sa Bogom, izrazimo želju i tražimo unutrašnje usmerenje u tome da u tom delu nas samih otklonimo sve što nas deli od stanja pune sjedinjenosti sa Bogom, Stvaraocem, Višim Razumom!

Odreknimo se svake želje da ispoljimo, istaknemo sebe, učinimo sve što od nas zavisi, da bismo dali mogućnost Bogu da se ispolji kroz nas, tada možemo ustanoviti naše Jedinstvo, i tada možemo učestvovati u realizaciji Zamisli Tvorca za ovu vaseljenu!

Shvatimo da upravo ispunjenje tog posla predstavlja smisao našeg života, smisao koji mi uzaludno tražimo van nas samih i ne možemo da ga nađemo!

31. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da savladam sve što me u meni samom deli od jedinstva sa drugim ljudima, sa drugim živim bićima, sa svim onim što je Bog stvorio, kao i sa samim Bogom!

2) Želim da se odreknem svake želje da ispoljim, istaknem sebe, želim da učinim sve što od mene zavisi, da bih dao mogućnost Bogu da se ispolji kroz mene, da bih ustanovio naše Jedinstvo, da bih učestvovao u realizaciji Zamisli Tvorca za ovu vaseljenu!

* * *

31. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: kada je Uvišeni Konfucije bio u utelovljenju, i kada je bio mlad, potrošio je mnogo snage i energije, trudeći se da ubedi ljude kako treba da rade i kako treba da se ponašaju; prolazile su godine i decenije, a situacija u svetu se nije menjala, ma koliko da se on trudio; a onda je shvatio glavnu Istinu, i trebalo je da potroši ceo život, da bi spoznao tu Istinu: ne treba mi da ustanovljujemo zakone i pravila, i da prisiljavamo druge da se njih pridržavaju, već mi treba da se potčinimo Zakonu vaseljene u kojoj živimo, i treba da učinimo sve što od nas zavisi, da bismo dali mogućnost Bogu da se ispolji kroz nas, jer tek tada možemo ustanoviti naše Jedinstvo.)

1) Mi ne možemo ništa da uradimo umesto nekoga drugog, ne možemo da nateramo drugog čoveka da radi nešto što je nama potrebno ili što mi mislimo da je za njega korisno. Ako bismo po svaku cenu to hteli da izvedemo – morali bismo da primenimo silu. Morali bismo na silu nekoga da nateramo da radi za nas, ili da ispunjava naše zahteve. Nebitno je da li je to gruba fizička sila ili sila zakona, naredbe koje mi izdajemo.

2) Ako se pogleda ljudska istorija – vidi se da se cela istorija sastoji iz takvih momenata, kada se neko trudio da natera drugog ili druge da rade ono što je njemu potrebno. Otuda ratovi, otuda sve druge nepravde u svetu. A u osnovi te nepravednosti leži nečija želja da se uradi onako kako njemu odgovara ili kako on misli da je dobro za druge.

3) Kada je Uvišeni Konfucije bio u utelovljenju, i kada je bio mlad, mislio je da snagom svog ubeđenja i ličnim primerom može da nadahne svet da se menja.On je potrošio mnogo snage i energije, trudeći se da ubedi ljude kako treba da rade i kako treba da se ponašaju. Ali on nije imao dovoljno snage da ubedi ljude da postupaju onako kako se njemu činilo da je razumno da se postupa.

4) Onda se trudio da deluje opšteći sa onim ljudima koji su prihvatili njegov sistem ideja i ubeđenja. Svejedno, kao i u prethodnim slučajevima, nedostajalo mu je snage...

5) On je potrošio veoma mnog snage da ubedi ljude da shvate kako žive nepravilno i da ih ubedi da ga poslušaju, da žive onako kako on misli da treba da žive.

6) Prolazile su godine i decenije, a situacija u svetu se nije menjala, ma koliko da se Kofucije trudio, i ma koliko da je napora ulagao. ZAŠTO?

7) Shvatio je da je on bio samo zrno peska ili mala ćelija u organizmu ove vaseljene, a postavljao se kao da se trudio da ubedi celu vaseljenu da je dužna da živi po negovim zakonima.

8) I posle mnogih decenija on je konačno shvatio DA JE JEDINI ČOVEK KOJI JE NJEMU SMETAO NA CELOJ ZEMLJI – BIO ON SAM. To je bila njegova neizmerna taština i neizmerna uverenost u to, da je spoznao svu Istinu i da može da uči toj Istini druge.

9) Njegov spoljašnji čovek, umesto da se potčini Zakonu, koji deluje u ovoj vaseljeni, trudio se da natera svu vaseljenu da živi po njegovom zakonu.

10) Time je on shvatio glavnu Istinu, i trebalo je da potroši ceo život, da bi spoznao tu Istinu.

11) Kao što rad našeg srca nije povezan sa državom u kojoj živimo i sa ulogom koju imamo u životu – tako i Božanska Istina, ona postoji sama po sebi i ne zavisi od naše svesti i od naših misli.

12) Ako ceo svet može da postoji bez nas – zašto mi živimo, tj. koji je smisao našeg života. Mnogi takva pitanja ponekad sebi postavljaju, neki čak tako često i uporno, da se traženje smisla života za njih doslovno pretvorilo u smisao života.

13) Zaista i jeste za nas dostojan zadatak da shvatimo zašto živimo i zašto postoji sve što nas okružuje.

14) Uzvišeni Konfucije kada je bio u utelovljenju, takođe je bio prosto opsednut ovim pitanjima. Bilo je dana kada nije mogao da se „skrasi“, uporno se trudeći da odgovori na ta pitanja ponovo i ponovo.

15) Kasnije su ga opsedala neka druga pitanja: shvatio je da nije savršen, i da je svaka njegova misao postajala nesavršena i pre nego što bi je glasno iskazao. Zašto je nesavršen?, pitao se.

16) Vremenom se odgovor na ova pitanja našao u osnovi sistema obuke koji je on davao ljudima, koji su želeli da dobiju od njega tu obuku. On je shvatao da se u njemu nalazi Viši, savršeniji deo njega samog, i da je mogao da opšti sa tim delom sebe samog. I shvatao je da ispoljavanju tog dela njega samog smeta – on sam. Ne neko van njega, već baš on sam.

17) On je pretpostavljao da je on, kao i sva živa bića, stvoren po liku Onoga ko je stvorio ovaj svet, ko se po svom položaju nalazi neizmerno iznad nas. I da smo svi mi povezani sa Njim i da činimo neraskidivo Jedinstvo. I Konfucije je shvatio da, kao što u njemu postoji Viši deo njega samog, tako i Tvorac Sveta ima viši deo sebe Samog i niži deo sebe samog. I da je taj niži deo Njega Samog – on, Konfucije u utelovljenju, kao i sva druga živa bića u utelovljenju, kao i cela Zemlja, koju je video onoliko koliko je dosezao pogled. Shvatio je da smo mi svi – On u utelovljenju. I On kroz nas živi, stvara i spoznaje. On spoznaje Sam sebe kroz nas, kroz svako živo biće. Mi smo svi Njegove ćelije i organi, mi činimo Njegovo telo. I mi smo svi povezani sa Njim, i povezani smo međusobno.

18) Besmisleno je i beskorisno da ustanovljujemo svoje zakone u svetu u kojem živimo. Mi smo dužni da se potčinimo Zakonu koji leži u osnovi ove vaseljene i koji je već shvaćen u momentu stvaranja ove vaseljene.

19) A Zakon je takav da smo mi dužni da se odreknemo svake želje da ispoljimo, istaknemo sebe, mi smo dužni da učinimo sve što od nas zavisi, da bismo dali mogućnost Bogu da se ispolji kroz nas. Tada možemo ustanoviti naše Jedinstvo, i tada možemo učestvovati u realizaciji Zamisli Tvorca za ovu vaseljenu.

20) I to je taj zadatak i taj posao, koje je dužan svako da ispuni. I nema nijednog čoveka u celoj vaseljeni, koji bi taj posao obavio za nas, umesto nas. Zato se taj posao javlja kao najvažniji, i ispunjenje tog posla predstavlja smisao našeg života, smisao koji mi uzaludno tražimo van nas samih i ne možemo da ga nađemo.

* * * Život oko nas – osvetljen Učenjem (17)

(REZIME: još nešto o dilemi: da li se opredeljujemo da „eskiviramo“, bežimo od uticaja sila iluzije, ili se opredeljujemo za to da SVOM SVOJOM PAŽNJOM, SNAGOM I ENERGIJOM težimo Bogu; ako u nama ipak postoje, i nakon rešenosti da se koncentrišemo na težnju ka Bogu, makar i slabi impulsi strepnje od delovanja na nas sila iluzije (tame), možemo primenjivati dve molitve koje se u vezi sa tim daju u Učenju.)

1) U prethodnoj poruci „Život oko nas – osvetljen Učenjem (16)“ nije preporučeno da mi zauzmemo stav da nema delovanja sila iluzije (sila tame), već je objašnjeno da je suština u tome da li se opredeljujemo da „eskiviramo“, bežimo od uticaja sila iluzije; ili se opredeljujemo za to da SVOM SVOJOM PAŽNJOM, SNAGOM I ENERGIJOM težimo Bogu, svom svetlosnom preobražavanju i doslednoj primeni duhovnog učenja koje smo uzeli za svoj duhovni program.

2) Dakle, treba sasvim da odvratimo pažnju od sila iluzije i od njihovog delovanja: neka one deluju onako kako deluju, i mi ćemo delovati onako kako se opredelimo da delujemo – u težnji Bogu i u ispunjavanju svog duhovnog programa (izabranog duhovnog učenja). A strategija nijednog dobrog duhovnog učenja nije u tome da se plašimo uticaja sila iluzije.

3) Ako u nama ipak postoje, i nakon ovakve rešenosti ili odabranog smera, makar i slabi impulsi strepnje od delovanja na nas sila iluzije (tame), možemo svakodnevno, posebno dok tih impulsa ima, a i nakon toga, sve dok traju ova teška vremena, da primenjujemo dve molitve koje se u vezi sa tim daju u Učenju.

4) Prva molitva se zasniva na jednoj BOŽJOJ DISPENZACIJI, koja se sastoji u tome da Arhangel Mihail i njegovi Anđeli Zaštite mogu u ovoj teškoj fazi preobražavanja da pruže dodatnu zaštitu onima koji su mu se molitvom obrate.

5) Ovo je jedna od Božjih dispenzacija koje su date u poslednjih nekoliko godina. Dispenzacija znači oslobađanje od zakonske obaveze. Postoji već spominjano delovanje Božanskih Zakona, delovanje koje je kao delovanje fizičkih zakona na Zemlji, dakle nešto što je ugrađeno u funkcionisanje vaseljene, a ne kao moralni zakoni koje mi donosimo i svojevoljno menjamo. Božanske dispenzacije u ovim vremenima znače Božju Milost, kao olakšanja koja nam u ovim vremenima Bog daje, oslobađajući nas u nekim delovima delovanja Božanskih Zakona, tako da se neki događaji odvijaju na način koji je za nas lakši.

6) O principima molitvi, koji su u skladu sa Božanskom Logikom, biće još dodatnih objašnjenja. Evo nekih od njih...

7) U molitvama obraćamo se Bogu i svim Bićima Hijerarhije Svetlosti prema kojima osećamo posebnu unutrašnju nakolonost ili povezanost, zato je u zagradama dat alternativni deo koji svako treba da ispuni na osnovu svoje unutrašnje situacije. U zagradama je navedeno ime Bude, ali tu (naravno, kada napravimo svoju varijantu, onda je ona bez zagrada) treba da budu upravo imena onih Bića Hijerarhije Svetlosti prema kojima osećamo naklonost ili povezanost.

8) Deo molitve i svakog obraćanja Bogu i Bićima Hijerarhije Svetlosti je ISKAZIVANJE ZAHVALNOSTI. Opet se, kao i u mnogočemu što imamo kao ustaljeno ovozemaljsko mišljenje – radi o jednoj drugačijoj logici. Iskazivanje zahvalnosti znači uzvraćanje ljubavi i energije onima koji nama upućuju svoju pomoć, Ljubav i Energiju. To je uspostavljanje kruženja energije kojim se zbližavaju naš fizički svet i Viši svetovi.

9) Mi („mi“, kao čovečanstvo) prosto nemamo osećaj potrebe uzvraćanja energije i zahvalnosti, za nas je nekako prirodno da nam Svetlosna Bića pomažu, a da mi i ne osećamo obavezu da im svojom pažnjom i energijom uzvraćamo, što je samo posledica našeg osećaja odvojenosti od Boga, osećaja odvojenosti od svega što je Bog stvorio, posledica JAKOG EGA.

10) „U životu mojih bližnjih“ – u ovoj formulaciji, ne samo u ovoj molitvi, mogu se izdvojiti i imenovati osobe za koje smo posebno karmički vezani i kojima želimo posebno da svojom molitvenom energijom pomognemo (deca, roditelji, itd.). Radi se, dakle, o osobama sa kojima osećamo posebnu karmičku povezanost, a ne o nabrajanju svih bližnjih.

* * *

U ime Oca, i Majke, i Sina, i Svetoga Duha!

Molim Boga, i Voljenog Isusa (ili: Voljenog Budu, ili nekog drugug sveca), da mi pomognu u uklanjanju prepreka u mom životu, i u životu mog ( - - - - - - ), i u životu mojih bližnjih, a koje su posledica protivljenja od strane sila tame, koje se može javljati baš onda kada su naša stremljenja u saglasnosti sa Voljom Boga!

Hvala Bogu, i Voljenom Isusu (ili: Voljenom Budi, ili nekom drugom svecu)!

Slava Ocu, i Sinu, i Božanskoj Majci, i Svetome Duhu!

Amin!

*

U ime Oca, i Majke, i Sina, i Svetoga Duha!

Molim Boga, i Arhangela Mihaila da meni, i mom (- - - - - ), i mojim bližnjima pošalje Anđele Zaštite, da oko nas formiraju oklop Svetlosti, kako bismo mogli, zaštićeni od uticaja nedobronamernih bića, da radimo na našem karmičkom čišćenju, duhovnom napredovanju, te služenju Bogu, Bićima Hijerarhije Svetlosti, Zemlji i svemu što je Bog stvorio.

Hvala Bogu, Arhangelu Mihailu i njegovim Anđelima Zaštite!

Neka se svuda i u svemu ispuni Božja Sveta Volja!

Neka svima bude dobro!

Slava Ocu, i Sinu, i Božanskoj Majci, i Svetome Duhu!

Amin!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0056 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Zašto živimo i zašto postoji sve što nas okružuje?" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške