Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 30)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS034
Datum kreiranja
 
10-02-2009 00:16:28
Datum poslednje izmene
 
10-02-2009 00:20:55
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2656
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Izvršimo novi Izlazak u svojoj svesti!
 

32. poruka-lekcija (M010405)

Ponovo i ponovo: odrecimo se od svakog ispoljavanja nasilja i borbe, i odrecimo se svake misli o nasilju i borbi, izbacimo takva osećanja i misli iz svoje svesti, jer se time približavamo osnovnoj karakteristici sledeće Ljudske Rase – odsustvo svakog vida borbe u svesti!

Shvatimo: u saglasju sa novom etapom kosmičkog razvoja naše planete, nastupa period kada čovek stvara karmički dug ne samo kada izvrši fizičko ubistvo, već čak i tada kada se u svojoj svesti misaono trudi da uništi svoje neprijatelje!

Odvojimo se u svojoj svesti od svega starog, preživelog, izvršimo Izlazak u svojoj svesti, izvršimo u svojoj unutrašnjosti ono što jer Mojsije učinio u spoljašnjem svetu, kada je svoj narod izveo sa kontinenta Atlantida, ogrezlog u negativnostima, u Obećanu Zemlju, na evroazijski kontinent!

Neka nam nova svest, koju na taj način budemo izgradili, da mogućnost da se ubrzo oslobodimo od većine naših vezanosti za stari svet i da se ubrzo oslobodimo i od okova same ploti!

Ne osuđujmo one koji istrajavaju u neželjenju da slede zapovedima novog vremena: ti ljudi sami sebe osuđuju na kaznu!

* * *

32. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: pozadina biblijske priče poznate kao kao Izgon Jevreja iz Egipta, od čega su prošle mnoge stotine hiljada godina, sastoji se u tome što je Uzvišeni Mojsije, koji se tada utelovio sa misijom da izvede Petu Korensku arijsku Rasu sa kontinenta Atlantide na kontinent Evroazije, koji je tada tek bio formiran; tadašnjim Mojsijevim kažnjavanjem nekih pripadnika njegovog naroda nije bio narušen Zakon Karme, jer su u tom ciklusu bili drugačiji principi karmičkog opterećivanja, a ljudi su tada dobili najbolje lekcije, koje su odgovarale nivou njihove svesti u tom vremenu; nastupa period kada čovek stvara karmički dug ne samo kada izvrši fizičko ubistvo, već čak i tada kada se trudi misaono u svojoj svesti da uništi svoje neprijatelje.)

1) Od vremena događaja koji su u Bibliji opisani kao Izgon Jevreja iz Egipta, prošle su mnoge stotine hiljada godina. Uzvišeni Mojsije se tada utelovio sa misijom da izvede Petu Korensku arijsku Rasu sa kontinenta Atlantide na kontinent Evroazije, koji je tada tek bio formiran.

2) Mnogo kasnije ti događaji su bili preoblikovani u legende i bajke kod mnogih naroda, i došli su do savremenih čitalaca u onom obliku u kojem su izloženi u Bibliji. Ali ti događaji su mnogo drevniji, nego što je to prikazano u Bibliji.

3) Mojsije se sa jevrejskim narodom nalazio na neprijateljskom kontinentu, trajala je neprekidna borba između onih koji su u svojim srcima čuvali predanost Bogu, i onih koji su se, sećajući se svog Izvora, ipak podali iskušenjima iluzornog sveta i iskoristili svoje sposobnosti za dobijanje zadovoljstava u ovom svetu.

4) Sve je bilo kao i u našim danima: bilo je ljudi koji su u sebi čuvali iskru Božanstvenosti, i bilo je ljudi koji su odlučili da Božansku energiju iskoriste za utvrđivanje sopstvene vlasti i moći.

5) Sve je bilo baš kao i danas: manji broj ljudi, koji su pripadali novoj rasi, koja je izrasla u nedrima stare rase Atlantiđana, bili su spremni da se podignu na sledeći stepen evolucionog razvoja.

6) Mojsije se tada utelovio na Zemlji, i pred njim je bio zadatak da odvoji taj izabrani narod, seme buduće rase, od rase Atlantiđana, koji su ogrezli u grehu, i da izvede ovaj narod u Obećanu Zemlju, s tim što bi kontinent na kojem je carovao greh, bio uništen vodama, smeten sa lica Zemlje, zajedno sa nepokornim Atlantiđanima, koji nisu želeli da se pokore Volji Boga.

7) Mojsije je sakupio ljude koji su mu verovali, i poveo ih na istok, u novu zemlju. Ti ljudi su bili dužni da zaborave sam boravak u Zemlji greha. Mojsije im je dao novi Zakon, zapisan na pločama, Zakon koji je bio jednostavan, shvatljiv, i koji je utvrđivao osnovne principe, neophodne za razvoj nove ljudske rase.

8) Kakvo je bilo Mojsijevo negodovanje i gnev kada je jedanput, vrativši se posle svog opštenja sa Bogom, video svoj narod kako pleše i klanja se Zlatnom teletu, koji se poklanja spoljašnjem Bogu, odlivenom u obliku, umesto pokolonjenja Bogu, koji se nalazi unutar njih!

9) Mojsije je osetio tako jak gnev, da je razbio ploče, na kojima je bio zapisan Zakon. I jurnuo je da kažnjava krivce tako strogo, da bi i vek posle toga ljudi pamtili i pazili da ne idu putem poklonjenja spoljašnjim Bogovima.

10) To je bilo neobično žestoko kažnjavanje, ali, Mojsije je očajavao. On nije znao kako bi na drugačiji način bilo moguće delovanje na svest tih poludivljih ljudi. I to je bio veliki greh na njegovoj strani, on je primenio silu i silom se trudio da natera te ljude da poveruju u istinitog Boga.

11) Svejedno, Zakon Karme time,TADA, nije bio narušen, jer je bilo drugačije vreme, drugačiji principi karmičkog opterećivanja, a njegova želja da uzvisi svest ljudi do svog nivoa bila je iskrena. Svejedno, već u tom životu on je dobio kaznu za svoj postupak, njega je ubio njegov sopstveni narod, i Zakon Karme je bio zadovoljen. A ljudi su dobili najbolje lekcije, koje su odgovarale nivou njihove svesti u tom vremenu.

12) Mnoge stotine hiljada godina kasnije produžava se ova borba na fizičkom planu planete Zemlje. Ljudi ubijaju jedni druge kao inoverce (pripadnike druge vere). Mnogi produžavaju da osećaju stanje mržnje i neprijateljstva prema svakome, ko ima drugačija religiona ili prirodna ubeđenja, ko ima drugu boju kože ili drugačije običaje. Cela istorija razvoja čovečanstva predstavlja neprekidne ratove i borbe za vlast, kontrolu i bogatstva ovog sveta. Neprekidni red ubistava, nasilja, ratova, bede, stradanja...

13) Mojsije nije bio suviše žestok u odnosu prema svom narodu, u svojoj želji da im da lekciju. On je delovao u okvirima tog nivoa svesti, na kojem je bio njegov narod. Zato i nije narušio Zakon Karme. Da se trudio da u to vreme uči svoj narod onako kako su stotine hiljada godina kasnije učili svoje učenike Buda, Hristos, Zaratustra, to teško da bi našao nekoliko čoveka, koji bi ga sledili. Bilo je to žestoko vreme, i njegova primena nasilja u tom vremenu je bila opravdana.

14) Sada je došao drugi ciklus, svest ljudi mora da se uzvisi na sledeći nivo evolucionog razvoja. I baš kao u vreme smene Četvrte Rase Petom Rasom - traju neprekidna neprijateljstva i borbe. Ali su ti ratovi dobili mnogo veći rušilački karakter. Kao žrtve poslednjeg svetskog rata bilo je desetak miliona ljudi, i, zahvaljujući savremenim sredstvima komunikacije, u svaki konflikt koji se pojavi – trenutno se uvlače sve strane. Svet je postao bure baruta, i dovoljna je jedna iskra, da cela planeta bude razneta na komade.

15) U takvim uslovima u prvi plan izbija svako ispoljavanje nasilja u bilo kojem vidu. I, pre svega, moramo se odreći nasilja u svojoj svesti. Kao što je noć tamna pred svitanjem, tako i ovi poslednji globalni ratovi sa mnogomilionskim žrtvama moraju nepovratno da odu u prošlost. Zemlja nije sposobna da izdrži više nijedan globalni rat.

16) Bio je određeni ciklus u razvoju čovečanstva, koji je trajao mnoge stotine hiljada godina, u vreme kojeg je bilo dopušteno da se primenjuje nasilje. I karmička odgovornost čak pri ubistvu u vreme ratova i konflikata nije bila toliko karmički teška, kao što je postala u naše vreme.

17) U saglasju sa novom etapom kosmičkog razvoja naše planete, nastupa period kada čovek stvara karmički dug ne samo kada izvrši fizičko ubistvo, već čak i tada kada se trudi misaono u svojoj svesti da uništi svoje neprijatelje.

18) Nastupilo je vreme novog Izlaska, Izlaska za novu ljudsku rasu, koja je već došla i produžuje da dolazi u utelovljenje na smenu staroj Petoj Korenskoj Rasi. I nastupilo je vreme da izvršimo Izlazak u svojoj svesti, da se u svojoj svesti odvojimo od svega starog, preživelog.

19) Za ljude nove Rase biće karakteristično pre svega NEPRIHVATANJE NASILJA u bilo kojem vidu. To ne znači da će nasilje iščeznuti sa lica Zemlje u skorije vreme. Ne, kao što je bilo potrebno mnogo godina, da bi izraslo nekoliko pokoljenja ljudi, koji se nisu sećali zemlje greha i negativnosti, Atlantide, u vreme tog Izlaska, tačno tako je potrebna smena mnogih pokoljenja ljudi pre nego što čovečanstvo postane sposobno da se odvikne od nasilja i osećanja borbe, PRE SVEGA U SVOJOJ SVESTI.

20) I biće cele teritorije, naseljene ljudima, koji su ovladali novom svešću, i biće teritorije na kojima će preovladavati stara svest i staro mišljenje. I postepeno će teriotorije, na kojima će preovladavati staro mišljenje, jedna za drugom odlaziti pod vodu. I pojaviće se nove zemlje, na koje će se seliti ljudi koji pripadaju novoj rasi. I razlika tih ljudi, od ljudi koji sada žive na Zemlji, biće samo jedna – savršeno novi nivo svesti te rase i neprijemčivost te rase za svako osećanje borbe i nasilja.

21) Nastupilo je vreme novog Izlaska, koji smo dužni da ga izvršimo u svojoj svesti. I ta nova svest daće nam mogućnost da se ubrzo oslobodimo od većine naših vezanosti za stari svet i da se ubrzo oslobodimo i od okova same ploti.

22) I neće biti potrebno kažnjavati nikoga od ljudi koji istrajavaju u neželjenju da slede zapovedima novog vremena: ti ljudi sami sebe osuđuju na kaznu, a Majka Zemlja će se pobrinuti za očišćenje sebe same od tih ljudi.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (18)

(REZIME: „sudar“ sasvim suprotnih gledišta i verovanja: onih koji su okrenuti svetu iluzija i onih koji su okrenuti novoj duhovnosti; jedni drugima ne možemo dokazati pouzdanost svojih gledišta, jedni drugima možemo ličiti na šizofreničare; i svako od nas stavlja svoju pažnju i energiju „na kocku“, u korist onoga u šta veruje.)

1) Oni koji su okrenuti novoj duhovnosti, sagledavaju sva dešavanja u sebi i oko sebe na način koji je ljudima koji su (i dalje) okrenuti svetu iluzija – vrlo čudan: verovati u „nekakvu“ smenu kosmičkih ciklusa, u „nekakva“ „bića“ i Bića Svetlosti , u njihove poruke, u komunikaciju sa njima, u nekakve velike kosmičke i duhovne preokrete...!

2) Niko nikome u tom „sudaru“ sasvim suprotnih gledišta i pogleda na svet i kosmos ne može dokazati da je u pravu i da onaj drugi greši. Smenu kosmičkih ciklusa i postojanje Bića Svetlosti ne možemo dokazati onima čija svest nije otvorena za takve ideje, kao što ni oni ne mogu nama dokazati svoja gledišta, gledišta civilizacije koja se zasniva na nauci čija je osnovan pretpostavka – verovanje u odvojenost od Boga.

3) Na ovoj liniji neposredne smene kosmičkih ciklusa sve to je kao nekakva igra koja će trajati sve dok ne postane očiglednije i onima čija je svest zatvorena za sva sadašnja kosmička dešavanja – da se ipak „nešto čudno dešava“.

4) Dok se to ne desi, a mi koji smo okrenuti novoj duhovnosti verujemo u takav „scenario“, LIČIĆEMO JEDNI DRUGIMA NA ŠIZOFRENIČARE, koji kao svoju realnost vide nešto čega nema u „objektivnoj“ realnosti.

5) Za one koji su okrenuti svetu iluzija – mi koji smo okrenuti novoj duhovnosti UMIŠLJAMO neku drugu stvarnost, koja se ne može videti ni opipati...

6) Za nas koji smo okrenuti duhovnosti – oni koji su okrenuti iluzijama su kao „slepi kod očiju“, jer ne vide da je sve oko nas iluzija, ne veruju u Realnost koja je iznad, van ovog privremenog, propadljivog sveta iluzija.

7) I svako od nas stavlja svoju pažnju i energiju „na kocku“, u korist onoga u šta veruje: oni koji su okrenuti iluzijama – svojom energijom umnožavaju i ojačavaju iluzije, mi koji smo okrenuti novoj duhovnosti – svu svoju energiju ulažemo u duhovnost i u Višu Realnost.

8) Izgleda da se ubrzano bliži vreme kada će postati mnogo očiglednije nego danas o čemu se radi. Ali, dok za nas koji smo okrenuti duhovnosti, i da se pokaže da sve nije onako kao što verujemo da jeste, ne bismo bili na nekom velikom gubitku, dotle kod onih koji su uronjeni u iluzije, kako se sve očiglednije bude otkrivao „naš“, tj. Božanski svet, to mogu biti utoliko teži i bolniji potresi u njihovoj svesti – ukoliko su oni jače bili uronjeni u svoj svet iluzija.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0029 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Izvršimo novi Izlazak u svojoj svesti!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške