Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 31)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS035
Datum kreiranja
 
12-02-2009 00:53:01
Datum poslednje izmene
 
12-02-2009 01:05:59
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2696
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Otvorimo se za mogućnost da se Bog ispolji kroz nas!
 

33. poruka-lekcija

Setimo se: sve je Bog, sve što nas okružuje, sve što vidimo, dokle dopire naš pogled – sve je to Bog!

Setimo se: i mi se javljamo Bogom u utelovljenju, ali samo onda kada ispunimo određene uslove, neophodne za to da bi se ispoljila naša prava, Božanska priroda!

Setimo se: da bismo i u svojoj svesti postali deo Boga, treba da volimo i poštujemo Boga u svemu što nas okružuje, jer nema ničeg što bi delilo nas i bilo koju česticu života, od najmanjeg mrava do najuzdignutijeg Gurua (Učitelja)!

Setimo se: mi se javljamo svim tim, u svemu tome što vidimo oko sebe, i istovremeno se javljamo individualizacijom Božanstva u našoj ograničenoj formi!

Setimo se: naša fizička forma je ono što nas deli od pune Božanstvenosti, zato nam je ta forma privremeno i data, da bismo mogli da osetimo sebe u zemaljskom životu u toku mnogih miliona godina, prolazeći kroz hiljade i destine hiljada zemaljskih utelovljenja!

Iskoristimo tu formu za one ciljeve, za koje Bog želi da tu formu iskoristimo! Dopustimo da se Bog ispolji kroz našu fizičku formu, dajmo Bogu mogućnost da se ispolji kroz nas, jer to je naš zadatak!

Potčinimo naš život Bogu, čiji deo smo i sami, jer u tome se sastoji zadatak svakog čoveka!

Nikada ne zaboravljajmo da se javljamo Bogom, i zato mi ne možemo da radimo ono što je nedostojno Boga!

Pogledajmo svoj život, okolnosti našeg života, zapitajmo se: da li sve u našem životu odgovara Božanskom standardu!

Obraćajmo pažnju na sve strane našeg života: šta jedemo, šta oblačimo, sa kim opštimo, kako se obraćamo našim rođacima i prijateljima! Imajmo na umu da se svi oni javljaju takvim istim delovima Boga u formi, kao i mi! Zato: neka naš odnos prema njima bude sličan našem odnosu prema Bogu!

Uočimo: nema velike razlike između nas, ljudi koji nas okružuju i likova Božanstava u hramovima i crkvama, jer svi mi predstavljamo sami po sebi ispoljavanje Božanstva, iako na različitim nivoima ispoljavanja Božanstva, ali ta razlika nema veći značaj!

Odnosimo se prema sebi kao prema Bogu, odnosimo se prema ljudima koji nas okružuju kao prema Bogu, i naš život će se izmeniti, izmeniće se onoliko brzo, koliko dugo i potpuno mi možemo da zadržimo lik Božanstva u svojoj svesti!

Zato i držimo likove Božanstava i svetaca u svojoj kući, na mestu na kome radimo, jer je važno da imamo pred očima obrazac za podražavanje!

Setimo se: mi postajemo ono ka čemu usmeravamo svoju pažnju, postajemo obrascima koje postojano držimo u svojoj svesti! Budimo obazrivi prema onome što nas okružuje kod kuće, na ulici, odnosimo se obazrivo prema onim obrascima koje imamo u vidu reklama, kojima su ispunjene televizijske emisije, jer sve to je daleko od Božanske realnosti!

Ogradimo se od nesavršenih obrazaca i okružimo sebe Božanskim obrascima! Neka to budu likovi koji uzvisuju našu svest, koji nam daju mogućnost da boravimo u što savršenijem stanju svesti maksimalno, koliko je moguće približenom Božanskim vibracijama savršenstva, i nema pritom nikakvog značaja prema kojoj religiji ili veri se odnose ti likovi!

33. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da volim i poštujem Boga u svemu što me okružuje!

2) Želim da dozvolim Bogu da se ispolji kroz mene, kroz moju svest!

3) Želim da se ogradim od nesavršenih obrazaca i da okružim sebe Božanskim obrascima!

* * *

33. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: tradicija poštovanja Božanstva na Istoku, posebno u Indiji; budućnost Rusije povezana je sa obnavljanjem tradicije prave vere; poštovanje Božanstva nema ničeg zajedničkog sa religijom, religija predstavlja spoljašnji put, koji je neophodan na određenoj etapi, ali ne treba suviše mnogo pažnje posvećivati tom putu.)

1) Tradicija poštovanja Božanstva nije na Zapadu razvijena onoliko koliko je razvijena u mnogim zemljama Istoka, posebno u Indiji. U zemlji, u kojoj cene ljude koji su posvetili svoj život služenju Božanstvu. Ni u jednoj zemlji nisu stvoreni takvi uslovi za služenje Bogu, kao u Indiji.

2) U Rusiji će takođe biti izgrađen pravilan odnos prema Bogu i prema prirodnom vaspitanju. Budućnost Rusije povezana je sa obnavljanjem tradicije prave vere. Vere, zasnovane ne na spoljašnjem poštovanju Božanstva, već na unutrašnjem poštovanju Boga, koji se nalazi u svakom čoveku.

3) Svaki spoljašnji lik Božanstva neophodan je samo kao podsećanje nama samima o našoj Božanskoj prirodi i o Božanskoj prirodi svih ljudi koji nas okružuju.

4) Poštovanje Božanstva nema ničeg zajedničkog sa religijom, religija predstavlja spoljašnji put, koji je neophodan na određenoj etapi, ali ne treba suviše mnogo pažnje posvećivati tom putu.

5) U Indiji ima mnogo hramova u kojima se služi Božanstvima. Ali u Indiji ima i mnogo mudraca, jogina... koji uče poštovanju Božanstva u svom srcu, i koji uče kako da se dostigne neposredno opštenje sa Bogom u sebi, i sa Božanstvima (nekima od Bića Hijerarhije Svetlosti), koja su uvek spremna za opštenje sa čovekom.

6) Na naše prizivanje – svako od njih će nam pomoći u rešavanju problema koji smetaju našem duhovnom rastu, pomoći će u meri u kojoj Božanski Zakon dopušta da se konkretno svakome od nas pomogne.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (19)

(REZIME: mi nemamo pokazatelje pomoću kojih bismo znali koji deo svog karmičkog opterećenja smo preradili; ko je u stalnom kontaktu sa većim brojem osoba – mora računati i na preuzimanje dela njihove negativne energije; tek ko se znatno duhovno razvije može da preuzetu negativnu energiju spontano prerađuje bez gubljenja unutrašnje ravnoteže; pokazatelj: ulazak u stanje bezuslovne sreće.)

1) U ovoj fazi Doba preobražaja svakako je za svakoga od nas prioritetno iskazivanje odluke-rešenosti da se oslobadimo u najvećoj mogućoj meri svog karmičkog opterećenja. Već je objašnjavano na više mesta na koje sve načine to možemo učiniti, odnosno na koje se sve načine to i mimo naše volje dešava.

2) Radi se o procesu koji je za naš nivo svesti još uvek vrlo tajanstven. Mi ne znamo ni koji deo karmičkog opterećenja se kada aktivira i prerađuje, da li samo našeg ili i tuđeg, preuzetog, ne znamo ni koji deo svog karmičkog tereta smo razgradili, jer se uglavnom radi zaista o velikim opterećenjima kod većine nas, o opterećenjima koja su stvarana tokom hiljade naših inkarnacija. U Učenju se kaže: radi se o tako velikoj količini negativne energije, da, kada bi se ona naglo oslobodila – prosto bi nas u trenutku „spržila“. Već i malo ubrzanije vraćanje karme, kod onih koji krenu na Put Posvećenja, vezano je za velike unutrašnje muke, koje, kaže se u Učenju, ne može svako da izdrži.

3) Naravno, mi i ne treba da se zamaramo svim tim pitanjima, jer nam ona ne pomažu u samom procesu transmutacije karme. Ono što je suštinsko već je isticano: važno je da iskažemo svoje opredeljenje i želju da se oslobađamo karmičkog opterećenja maksimalno koliko je to za nas moguće, da tražimo unutrašnje usmerenje i pomoć za taj proces, i da se sa smirenošću i verom suočavamo sa svim onim što u tom procesu bude iskrsavalo u nama i oko nas.

4) Neke opšte naznake u vezi sa situacijom na Zemlji...

5) Od novembra 2007. do novembra 2008. godine trajao je priod izdizanja Zemlje na viši nivo vibracija. Oni koji su u tom periodu bili „priključeni“ na taj proces, prolazili su kroz svoju „noć duše“. Krajem godine sledio je period karmičkog „svođenja računa“, što je već objašnjavano, kada su se mnogi opet teže osećali.

6) Da li je tu kraj svim našim mukama... ?! Pa... sami smo izabrali da se inkarniramo u ovim najtežim vremenima...!

7) Kako za koga...! Oni koji su do sada uglavnom lagodno živeli, mogu očekivati početak prilično velikih muka ili „tumbanja“ u svesti, u toku ove godine. Jer će povišene vibracije Zemlje početi da deluju na njih. To bi bilo kao nekakvo kosmičko kontaminiranje.

8) Takođe i dalje će se dosta teško osećati oni koji su se i prilično karmički očistili, ali su SVOJIM NAČINOM ŽIVLJENJA I PROFESIONALNOM DELATNOŠĆU VEZANI ZA KONTAKTE SA VELIKIM BROJEM LJUDI. Jer princip je da duhovno razvijeniji, dakle i – karmički očišćeniji ljudi, upijaju negativnu energiju onih koji su manje duhovno razvijeni, u situacijama kada su u fizičkom kontaktu, jer su tada i njihove aure u kontaktu.

9) To je vid preuzimanja i prerade tuđe karme. Tek oni koji zaista dostignu visok nivo svesti, koji u velikoj meri pročiste svoje čakre – u ovakvim situacijama mogu prerađivati tuđu karmu lagodno, bez onih velikih muka koje mi ostali osećamo u ovakvim situacijama.

10) Iz Viših sfera je najavljeno da bi ova godina trebalo da bude masovnije prelomna u svesti ljudi, u smislu slamanja tvrdokornih obrazaca, slamanja konzervativizma, koji je, na primer, kod nas u Srbiji toliko izražen. Ako smo deo naroda u kojem se taj proces dešava, svejedno koliko smo duhovno razvijeni, posebno ako smo upućeni na stalne kontakte sa većim brojem ljudi, moramo računati na prilične unutrašnje i spoljašnje muke i ove godine.

11) To je taj princip svesti Bude, svejedno da li smo ga svesno usvojili ili ne – služenje svetu u tom smislu što se preuzima i prerađuje karma drugih.

12) Dakle, najlakše će biti onima koji su preradili priličan deo svoje karme, a žive negde daleko od ljudi (u nekom zabačenom selu, u šumi...). Ali, nije suština u tome da individualno uđemo u stanje blaženstva. Sve dok nam je to cilj – nećemo ga dostići.

13) Mi se jednostavno suočavamo sa nekim teškim energijama iz svoje podsvesti, ali nam je ceo mehanizam vrlo tajanstven. Neki su govorili kako su se već oslobodili svoje karme... Bilo bi dobro da je zaista tako, ali – mi nemamo pokazatelje pomoću kojih možemo da znamo koji deo svoje karme smo preradili i da li smo preradili „lavovski deo“ (izraz iz Učenja). Takođe, pitanje je da li smo toliko razvili svoju svest, da ne činimo nešto čime se aktuelno ne opterećujemo.

14) Nekih maglovitih pokazatelja ima. Sve dok ima situacija u kojima se loše ili teško osećamo, sve dok ima ma kakvih naših loših reagovanja – ima i negativne karmičke energije. Kada se oslobodimo „lavovskog dela“ svog karmičkog bremena i izdignemo se na viši nivo svesti – mi ulazimo u stanje BEZUSLOVNE SREĆE, ZADOVOLJSTVA. Tada nema ničeg što može da naruši naš unutrašnji mir i ravnotežu. Tada se aktivira i sposobnost prerade karme, preuzete, na primer, pri kontaktima sa ljudima, ali bez ikakvog narušavanja naše ravnoteže.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0034 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Otvorimo se za mogućnost da se Bog ispolji kroz nas!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške