Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 33)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS037
Datum kreiranja
 
15-02-2009 16:18:26
Datum poslednje izmene
 
15-02-2009 16:22:40
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3044
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Očistimo svoju svest, da bude kao prozračni kristal!
 

35. poruka-lekcija (JV040405)

Pogledajmo oko sebe: bede i nesreće, kroz koje prolazi čovečanstvo, javljaju se zato, da bi se čovečanstvo oslobodilo od zveri, životinjskog, koje se slilo sa čovekom i smeta ispoljavanju Božanske prirode čoveka!

Shvatimo: sve bede i nesreće, kroz koje prolazi čovečanstvo, neophodne su nam za spoznavanje naše Božanske prirode, za naše oslobađanje od zveri plotskih želja i plotskog uma, i za uzdizanje naše svesti na nivo Božanske Mudrosti!

Očistimo našu svest, koja je sada slična mutnom staklu, mi gledamo kroz njega i ne možemo da uvidimo Istinu, ma koliko se trudili, ili neki od nas tek naziru njene konture!

Težimo tome da se naša svest očisti i razvije, tako da dobije prozračnost kristala i da bude sposobna da propušta kroz sebe svu punoću Božanske Istine!

Osluškujmo glas Razuma u sebi i u drugim ljudima, povinujmo se tom glasu Razuma, krenimo Putem spoznavanja Božanske Istine!

Neka nas i onda, kada nam je najteže, nadahnjuje vizija: pre ili kasnije ciklusi se završavaju, čovek će se izbaviti od svoje životinjske, zverske prirode i biće nagrađen prebivanjem u Carstvu Božijem, koje je zaslužio i koje će neizostavno dostići u svojoj svesti!

35. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da se moja svest očisti i razvije, tako da dobije prozračnost kristala i da bude sposobna da propušta kroz sebe svu punoću Božanske Istine!

* * *

35. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: pravo značenje Jovanovog „Otkrovenja“ uglavnom nije otkriveno, ne samo zato što je on koristio puno simbola i reči kojima je u raznim kontekstima menjano značenje, već i zato što se „Otkrovenje“ odnosi na ceo period razvoja života čoveka na Zemlji; u Apokalipsi su prikazani: ciklus silaska u materiju i ciklus izlaska iz materije; zver ima značenje zla, čovekovih strasti, ega; zmaj ima značenje Dobra i Božanske Mudrosti koja je sišla u čoveka, njen plod je čovekovo Više Ja; mnogo godina će proći, dok svest mnogih ljudi dobije prozračnost kristala i bude sposobna da propušta kroz sebe svu punoću Božanske Istine.)

1) Uzvišeni Jovan je svoje „Otkrovenje“ pisao u vreme svojih duhovnih viđenja na ostrvu Patmosu. „Otkrovenje“ je pisao u formi koja je dozvoljavala da u tom vremenu, za ljude tog vremena, iskaže suštinu svojih vizija.

2) Mnogi proučavaoci su kasnijim vremenima pokušavali da shvate smisao „Otkrovenja“, i nije im polazilo za rukom, ne zbog nečega što bi bilo nedorečeno, već zbog toga što i rečeno nije dobro shvaćeno.

3) Uzvišeni Jovan je koristio mnogo simbola i mnogo značenja jednog istog simbola, koristio je reči koje su imale različita značenja. Koristio je obrasce koji imaju odrični smisao, a iskazani su kao potvrdni, koristio je hronologiju koja se ne da tumačenju pomoću zemaljskog sistema računanja godina.

4) On nije govorio o događajima koji su se dešavali u toku prethodih hiljadu-dve godina, ili o događajima koji će se desiti za sledećih hiljadu-dve godina, govorio je o događajima koji proizilaze na Zemlji za ceo period razvoja života čoveka na Zemlji. I hiljadu godina ima značenje miliona godina, ako se dužina čovekovog života meri u odnosu na hiljadu godina.

5) Uzvišeni Jovan je govorio o periodu razvoja čovečanstva i imao je u vidu ceo ciklus postojanja čoveka u fizičkom telu.

6) Zmaj i zver u njegovoj alegoriji imaju različito značenje: zmaj ima smisao Dobra, zver ima značenje zla. Zmaj silazi sa Neba na Zemlju i u besu opasuje ženu, koja je začela mladenca muškog roda. Žena – to je čovečanstvo, zmaj je – Božanska Mudrost koja je sišla u čoveka. Mladenac koji je plod te Mudrosti je – čovekovo Više Ja, koje će biti sakriveno hiljadu godina, i još mnogo više.

7) Treba razumeti milione godina postojanja zemaljskog čovečanstva, a u to vreme rovari zver, zver koja predstavlja strasti čoveka, njegov ego. Zver mora biti pobeđena, kao što je bio pobeđen zmaj u početku vremena, i sa Neba morao da siđe u materiju, majku, ženu.

8) Dva je ciklusa Uzvišeni Jovan izložio u Apokalipsi: ciklus silaska u materiju i ciklus izlaska iz materije. I u vreme prebivanja u materiji prolazi još sedam ciklusa, koji su označeni zvucima anđeoskih truba. Svaki ciklus donosi bedu i nesreću, kroz koje prolazi čovečanstvo, zato da bi se oslobodilo od zveri, životinjskog, koje se slilo sa čovekom i smeta ispoljavanju Božanske prirode čoveka.

9) I sve bede i nesreće, kroz koje prolazi čovečanstvo, neophodne su mu za spoznavanje njegove Božanske prirode, za oslobađanje od zveri plotskih želja i plotskog uma, i za uzdizanje svoje svesti na nivo Božanske Mudrosti, što je simbolizovano silaskom četvorougaonog grada na kraju svih ciklusa, Sedam ciklusa simbolizuje sedam Ljudskih Rasa, i sedam glava zmaja takođe simbolizuje sedam Ljudskih Rasa. (Većina onih koji danas žive na Zemlji su predstavnici Pete Korenske Rase.)

10) I – prošavši kroz tih sedam ciklusa, čovek je dužan da se očisti od životinjske svesti i da postane Božanskim čovekom.

11) Uzvišeni Jovan je dao alegoriju koja simbolizuje silazak Viših Duhova u materiju, i dao je alegoriju izlaska tih Duhova iz materije, zajedno sa podizanjem svesti celog čovečanstva.

12) Uzvišenom Jovanu je žao što su likovi i simboli, koje je koristio, nisu bili shvaćeni ili su bili iskrivljeni. No, sve ovo shvatiće oni među nama, koji žele da spoznaju Istinu, oni koji su spremni da spoznaju Istinu.

13) MNOGO GODINA ĆE PROĆI, DOK TA ISTINA OVLADA UMOVIMA MNOGIH LJUDI. I mnogo godina će proći, dok svest mnogih ljudi dobije prozračnost kristala i bude sposobna da propušta kroz sebe svu punoću Božanske Istine.

14) Sada je naša svest slična mutnom staklu, mi gledamo kroz njega i ne možemo da uvidimo Istinu, ma koliko se trudili. Neko vidi opšte konture Istine, neko uopšte ništa ne vidi i prinuđen je da se uzda u mišljenje onih koji ponešto vide.

15) A dešava se i da čovek, koji sam ništa ne vidi, ne može da poveruje onome ko vidi, I OPTUŽUJE TOG ČOVEKA ZA LAŽI ILI MU ZAVIDI.

16) Još dugo će zver ljudskog neznanja vladati umovima ljudi, i mnogi ljudi će sami podsećati na zver, i neće slušati glas Razuma u sebi, ni glas Razuma u drugima, i samo bede, nesreće i stradanja sposobni su da nauče te ljude da budu ljudi. I te nesreće oni sami prizivaju na sebe, onim što čine, u odnosima jednih prema drugima, u odnosu prema prirodi i prema samoj Majci Zemlji.

17) STRAŠNO JE VREME U KOJEM ŽIVIMO! Najtamnije strasti rovare u ljudima, i oni ne žele da čuju glas Razuma i ne žele da se okrenu i krenu Putem spoznavanja Božanske Istine.

18) Ali, pre ili kasnije ciklusi se završavaju, čovek će se izbavitit od svoje životinjske, zverske prirode i biće nagrađen prebivanjem u Carstvu Božijem, koje je zaslužio i koje će neizostavno dostići u svojoj svesti.

19) U ovom dodatnom, savremenom objašnjenju Uzvišeni Jovan je rekao veoma mnogo za one koji shvataju, a za one koji nisu sposobni da shvate – nije rekao ništa.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (21)

(REZIME: nema više nekadašnjih „strasti“ u upijanju velike količine informacija, u težnji „enciklopedijskom znanju“, jer makar podsvesno shvatamo da 90%; informacija koje imamo na Zemlji predstavljaju iluziju; specifičnost situacije sa delima iz oblasti duhovnosti; suština je u okretanju Božanskoj Mudrosti i u prepoznavanju njenih pravih izvora.)

1) Ko je iznutra „priključen“ na velike kosmičke promene u nama i oko nas: doslovno i može da ih primeti u nama i svuda oko nas. Između ostalog – te velike promene se odnose i na pojam znanja i na akt čitanja knjiga.

2) Pre... 2-3 decenije, te dalje u prošlost – bar kada su književna dela u pitanju, govorilo se o „čitalačkoj strasti“, o uživanju u čitanju književnih dela (naravno, kod onih koji su tome naklonjeni).

3) Slična vrsta „strasti“ postojala je i kod onih koji su bili okrenuti sticanju znanja: postojala je želja da se u jednoj oblasti stekne što više znanja, ispoljavalo se to i preko čitanja puno knjiga. Takođe je vrednost bila i enciklopedijska obaveštenost, prikupljanje prilične sume znanja iz svih oblasti, posebno iz onih koje čine umetnosti i kulturu u užem smislu.

4) TAKVIH STRASTI VIŠE NEMA ILI IH IMA SAMO KOD ONIH KOJI ISTRAJAVAJU SA VEZANOŠĆU ZA SVET ILUZIJA.

5) Umesto nekadašnjih čitalačkih strasti i strasti u sticanju svih znanja u određenim oblastima – danas možemo u sebi da osetimo suprotni proces: ŽELJU DA SVOJ UM, SVOJU SVEST ZATVORIMO ZA PRILIV NOVIH INFORMACIJA, ili bar želju da obavaljamo pojačanu selekciju informacija.

6) Refleks tih promena ispoljavao se povremeno i u nekim diskusijama na forumu: zamerano je nekima na opširnim porukama. Um-svest onih koji to kažu jednostavno oseća otpor prema upijanju velike količine informacija. U nekim ranijim vremenima, da nisu započeli ovi procesi kosmičkih promena, te iste osobe bi možda sa uživanjem upijale sve ono što se u oblasti duhovnosti napiše. (Tj. duhovnost nije kao oblast dobra za ilustraciju, jer je jedino u njoj možda ostalo nešto od nekadašnje „čitalačke strasti“, videće se i zašto.)

7) KAKVE SU TO DUBINSKE PROMENE U OSNOVI SVEGA OVOGA?

8) Jedna od karakteristika kosmičkog procesa u koji smo ušli je i razvijanje svesti o materijalnom svetu u kome živimo, kao o svetu iluzija, takođe i naše odvajanje, u svesti, od tog sveta iluzija, dakle, radi se o našem sve jačem okretanju ka vizijama i vrednostima Viših svetova i Božanskih Zakona.

9) VEĆ JE REČENO DA JE BOŽANSKA ISTINA ILI BOŽANSKA MUDROST NA ZEMLJI PRISUTNA SA OKO 10%;, SVA OSTALA ZNANJA KOJA IMAMO PLOD SU NAŠEG EGA I SVETA ILUZIJA, PLOD NAŠE POTREBE DA SVOJ ŽIVOT ORGANIZUJEMO U OKVIRU SVETA ILUZIJA.

10) NAŠ OTPOR PREMA NEKONTROLISANOM UPIJANJU OVOZEMALJSKIH INFORMACIJA PROIZILAZI IZ TOG PROCESA U KOJEM MAKAR NA NESVESNOM NIVOU OSEĆAMO DA SU TE INFORMACIJE – ILUZIJA KOJA JE OSUĐENA NA PROPAST!

11) Kod nas se rađa i svest o tome da su sva znanja koja se ne zasnivaju na Božanskoj Mudrosti – zaista iluzija. BEZ UVAŽAVANJA BOŽANSKE MUDROSTI – NISMO DOŠLI NI DO KAKVIH SUŠTINSKIH ZNANJA I ODGOVORA NA SUŠTINSKA PITANJA NI U JEDNOJ OBLASTI.

12) Mi imamo prilično pouzdana znanja na nižim nivoima, koja su nam prosto još neko vreme neophodna zbog naše vezanosti, još neko vreme, za ovaj svet iluzija, i takva znanja prosto još uvek moramo imati i moramo ih „trpeti“ (znanja o običnim funkcijama ljudskog tela i o lečenju na tom nižem, fizičkom nivou, znanja iz svih oblasti rada, znanja koja se odnose na naše svakodnevno funkcionisanje, itd.).

13) Međutim, čim pokušamo malo dublje da zađemo u bilo koju oblast, A BEZ OSLANJANJA NA BOŽANSKU MUDROST, odmah se nasučemo često i na smešne pretpostavke, i jedino što možemo je da do iznemoglosti gomilamo takve pretpostavke. Na primer: u psihologiji – imamo dobru temeljnu ideju o podsvesti, ali su gomile knjiga ispunjene hiljadama pretpostavki-ispraznih nadmudrivanja, nauka ne dozvoljava da se zađe iza rođenja, te ideju podsvesti ne može ni da objasni na najdublji, pravi način.

14) Da ne govorimo o svim smešnim upinjanjima da se dokuči postanak svemira, A BEZ UVAŽAVANJA BOŽANSKE MUDROSTI.

15) Dakle, otpor prema upijanju mnoštva informacija je otpor prema informacijama koje su iluzija ili koje ne predstavljaju odraze Božanske Mudrosti.

16) U duhovnosti mi smo jasno opredeljeni za to da upijamo Božansku Mudrost, i reklo bi se da je tu situacija mnogo jasnija. Nažalost, nije, baš zato što u svetu dualnosti u kojem živimo mi nigde nemamo, bar za sada, pouzdane oslonce i orijentire. I kad ideje Božanske Mudrosti dođu u naš svet, svet iluzija ih odmah „prelama“, pa ih prikaže tako kao da MOŽDA JESU,A MOŽDA I NISU ideje Božanske Mudrosti.

17) Takođe, mnoge ideje u duhovnim učenjima ili knjigama su pomućene primesama ideja i tumačenja koji nisu iz Božanske Mudrosti ili u skladu sa njom.

18) A u ovim preobražajnim vremenima svet iluzija dodatno baš u duhovnosti deluje tako da umnožava informacije, da bi ljude držao u zbrci, jer haos je smer delovanja sila iluzije.

19) Otuda taj mali paradoks koji se ispoljava u navedenoj primedbi koja se odnosi na duge tekstove: na jednoj strani da se spoznaju prave duhovne istine, a to bi trebalo da znači i želju za što više ideja Božanske Mudrosti, na drugoj strani – preplavljenost uma-svesti mnoštvom svakovrsnih informacija i u drugim, i u ovoj oblasti (a većina informacija iz ove oblasti je „zaprljana“), te normalni otpor upijanju novih informacija.

20) Preklapanje sličnih sistema znanja, ne samo u duhovnosti, štetno je jer stvara konfuziju u umu-svesti. Zato je ovde važna preporuka koju sam već isticao – držati se jednog dobrog duhovnog učenja koje smo odabrali. To ne znači da ne treba ništa drugo da čitamo, već da se sa tim drugim informacijama, ako želimo, uspoznajemo usput, neobavezno, površno.

21) Objašnjenje iz Učenja, da dobra duhovna učenja, tj. knjige iz duhovnosti, ne prenose samo informacije, kao druge knjige, već i energiju koja je ugrađena u njih – za sada ne možemo dublje shvatiti, ali možemo slutiti tu dubinu. Stoga mi takve knjige ili tekstove i ne možemo „u jednom dahu“ čitati puno, tu mora postojati jedan usporeni tempo, na primer – nekoliko strana dnevno. Jer moramo prepustiti umu-svesti da te informacije preradi i ubaci u naš već postojeći sistem ideja. Takođe, ako te informacije zaista nose i energiju – onda je taj „model“ upoznavanja sa dobrim duhovnim učenjima tim opravdaniji. („Ako zaista nose“ – mislim na one kojima ta ideja nije baš bliska.)

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0036 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Očistimo svoju svest, da bude kao prozračni kristal!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške