Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII01
Datum kreiranja
 
28-02-2009 11:55:06
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:14:08
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2433
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

1) Već je u prethodnoj knjizi istaknuto – Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti je najčistije, najkonzistetntnije i najkompletnije duhovno učenje koje imamo na Zemlji, za sada.

2) Najkompletnije znači – da nam se u njemu najpotpunije objašnjava najširi spektar životnih situacija i u vezi sa njima daju praktična duhovna i životna uputstva.

3) Što znači da obimna građa čini ovo Učenje, te se ono ne može izložiti samo u jednoj knjizi, pa... evo i druge knjige.

4) Suštinski, izlaganje poruka-lekcija ostaje isto, s tim što ima nekih manjih promena u strukturi ove knjige.

5) Najpre, nadalje neće biti sloja „Život oko nas – osvetljen Učenjem“, jer je on trebalo da proizilazi iz podsticaja koje je trebalo da dobijam u diskusijama na forumu, u temi u kojoj sam bio počeo da izažem Učenje. Nažalost, takvih diskusija nije bilo, ili ih je bilo u zanemarljivoj meri, što znači da nema više ni inspiracije za ovaj sloj.

6) U izvesnom smislu umesto njega – u ovoj knjizi se uvodi novi sloj, koji treba dodatno da pomogne sistematizovanju i preglednijem izlaganju Učenja, a to su „Principi Božanske Logike“, koji će biti izvlačeni iz svake poruke-lekcije. Jer naša tzv.zdravorazumska ili naučna ovozemaljska logika predstavljaju u najvećem delu izvitoperenu Božansku Logiku, pa zato treba da u svojoj svesti formiramo novo oruđe za ispravno rasuđivanje, a to su upravo principi Božanske Logike.

7) Podrazumeva se da smo u situaciji sa dominantnim teškim vibracijama na Zemlji dosta daleko od kristalno čistih principa Božanske Logike, da bismo do njih doprli treba da imamo i lično i kolektivno znatno razvijeniju svest; dok to ne postignemo – dobro će nam doći i ovakvo izdvajanje logičkih principa iz poruka-lekcija, koji su svakako u značajnom saglasju sa pravim principima Božanske Logike, da nam za početak posluže kao instrumenti za novo mišljenje.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0060 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Uvod" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške