Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII03
Datum kreiranja
 
28-02-2009 12:01:42
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:14:56
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2917
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Energije u našoj auri – naš najbolji učitelj
 

37. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Jedno isto Visoko Biće Svetlosti može da dolazi u utelovljenje kroz razne ljude i na razne načine.

2) Sada je naš svet veoma čvrst, sa veoma teškim vibracijama, i ne dozvoljava Visokim Bićima Svetlosti da borave među nama duže vreme.

3) Zato Visoka Bića Svetlosti koriste delimična utelovljenja ili privremeni boravak u ljudima, koji su se na odgovarajući način pobrinuli o svojim telesnim hramovima, i slobodnom voljom im dozvolili takav privremeni boravak.

4) Naš fizički svet i Viši svetovi - mnogo su bliži jedni drugima, nego što nam se čini, zbog guste zavese teških vibracija koje nam zamagljuju vid.

5) SLIČNO PRIVLAČI SLIČNO. Zato: ako neko jako teži opštenju sa Visokim Bićima Svetlosti, a nije se prethodno oslobodio najvećeg dela svojih karmičkih opterećenja i svog ega - USPOSTAVIĆE KONTAKT SA BIĆIMA KOJA PO SVOM NIVOU ODGOVARAJU NJEGOVOM NIVOU SVESTI, i tada je takav čovek stavio sebe na raspolaganje tim bićima, za razne vrste zloupotrebe.

6) Zato se treba iskreno, od srca, obratiti Bogu i Visokim Bićima Svetlosti - da nam pomognu: u karmičkom rasterećivanju, u oslobađanju od ega, od svih ljudskih želja, od svih vezanosti za ovaj svet, od svih misli, povezanih sa dobijanjem bilo kakvih preimućstava za sebe lično.

7) Nakon toga ne treba očekivati nekakva blažena stanja i životne lagodnosti, naprotiv, tek tada može da započne veoma težak i bolan proces karmičkog rasterećivanja i oslobađanja od našeg ega, proces praćen ponekad i takoreći nepodnošljivim unutrašnjim i spoljašnjim mukama.

8) Karmičke energije koje imamo u svojoj auri - pritom su nam same po sebi najbolji učitelj.

9) Nijedan spoljašnji učitelj ili iscelitelj ne može ove probleme da preuzme na sebe, ne može da ih reši za nas, umesto nas, to moramo i možemo učiniti jedino mi sami, jedino mi sami moramo izdržati sve te muke, do potpune očišćenosti i do ukidanja ega.

* * *

37. poruka-lekcija (B080405)

Preduzimajmo sve korake koji su objašnjeni u dobrim duhovnim učenjima, a koji vode našem karmičkom čišćenju, oslobađanju od svih ljudskih želja i od svih vezanosti za ovaj svet!

Poželimo u svojoj svesti da se odreknemo od svih ljudskih želja, od svih misli, povezanih sa dobijanjem bilo kakvih preimućstava za sebe lično, obratimo se stoga Bogu i Visokim Bićima Svetlosti - da nam upravo u tome pomognu! Uradimo to iskreno, od srca, i dobićemo njihovu pomoć!

Verujmo u čuda, težimo prosvetljenju, težimo opštenju sa svojim Višim delom, težimo opštenju i prisustvu nekoga od Visokih Bića Svetlosti! Stoga se kroz karmičko čišćenje i razvoj svesti usmerimo na potrebnu frekvenciju vibracija Viših svetova!

Ne očekujmo nakon toga blaženstvo, jer mi ne možemo postavljati Bogu uslove! Naprotiv, očekujmo posle toga ubrzano vraćanje svoje karme, očekujmo susretanje sa brojnim teškim situacijama van nas i u nama samima, u vidu psiholoških problema, koji će neumorno iskrsavati pred nas iz dana u dan!

Imajmo u vidu, u toku svih tih teških dešavanja, da nema drugog puta i načina da se naša niža tela i naša svest izdignu na viši nivo vibracija! Imajmo u vidu, pritom, da nas Bog time ne kažnjava, kao što mnogi u trenucima nevolja pomisle, jer Bog nikoga i nikada ne kažnjava, već da sami moramo „odraditi“ sve ono loše što smo bilo kada u istoriji svoje duše bilo kome učinili!

Sa zahvalnošću prihvatimo sva ta naizgled teška i nepodnošljiva dešavanja, jer ceo taj duhovni Put možemo proći bez prisustva utelovljenog Učitelja, naše energije, sadržane u našoj auri – biće nam najbolji Učitelj!

Imajmo u vidu da se od naših problema, od našeg karmičkog tereta – možemo rastati jedino mi, niko ih ne može rešiti za nas, umesto nas!

Setimo se: Put na Nebo leži u nama! Neka se Nebo i Zemlja susretnu unutar našeg telesnog hrama!

37. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da se u svojoj svesti odreknem od svih ljudskih želja, od svih misli, povezanih sa dobijanjem bilo kakvih preimućstava za sebe lično, želim da mi u tome pomognu i usmeravaju me Bog i Visoka Bića Svetlosti!

* * *

37. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Teško je da shvatimo, na nivou svesti koji za sada imamo, kako jedno isto Biće Hijerarhije Svetlosti može da dolazi u utelovljenje kroz razne ljude i na razne načine. Nezavisno od našeg shvatanja, Visoka Bića Svetlosti, dolazeći da pomognu Zemlji i čovečanstvu, koriste svaku mogućnost da prisustvuju u fizičkom svetu.

2) Sada je naš svet veoma čvrst, sa veoma teškim vibracijama, i ne dozvoljava Visokim Bićima Svetlosti da borave među nama duže vreme. Zato Visoka Bića Svetlosti koriste delimična utelovljenja ili privremeni boravak u ljudima, koji su se na odgovarajući način pobrinuli o svojim telesnim hramovima, i slobodnom voljom im dozvolili takav privremeni boravak.

3) Kada pozivamo goste u svoj dom, mi se trudimo da nam dom bude uredan, izbacujemo nepotrebne stvari, brišemo prašinu, čistimo pod... Da bismo primili nekoga od Visokih Bića Svetlosti u dom svog tela, u svoj fizički hram - moramo da učinimo to isto, da očistimo svoje telo i svoju svest od svega suvišnog, od svih suvišnih karmičkih opterećenja i od karmičke prljavštine.

4) Mnogi od nas očekuju čuda, žele da opšte sa svojim Višim delom, očekuju u sebi prisustvo nekoga od Visokih Bića Svetlosti, očekuju prosvetljenje, a pritom ne preduzimaju nikakve napore, da se očiste od prašine svojih plotskih misli i nepotrebnih stvari ljudskih želja.

5) Naš fizički svet i Viši svetovi - mnogo su bliži jedni drugima, nego što nam se čini, zbog guste zavese teških vibracija koje nam zamagljuju vid. Viši svetovi su uvek otvoreni za opštenje sa nama, iako nama sve to izgleda suviše daleko, tajanstveno i nepristupačno. Nama je samo potrebno da se usmerimo na potrebnu frekvenciju vibracija Viših svetova. Bića Hijerarhije Svetlosti su spremna za opštenje sa nama, pitanje je da li smo mi spremni za to.

6) Mada, i sama mesta i uslovi u kojima živimo - nisu baš pogodni za prisustvo Viših Bića Svetlosti kod nas ili u našoj blizini. Ona Viša Bića Svetlosti, koja su se inkarnirala skorije, u savremenijim civilizacijskim uslovima, pamte svoje iskustvo - iako nisu posećivali krupne gradove, nakon boravka među ljudima, njima je bio potreban značajan napor, da bi obnovili svoju energiju i doveli u red svoj telesni hram, i da bi stvaranjem uslova omogućili Visokim Bićima da opšte sa njima.

7) Mnogi žele da uspostave Božansku vezu sa Visokim Bićima Svetlosti - radi učvršćivanja svog ega. Zanimljivo je pratiti kako se čovek trudi da istovremeno drži u svojim rukama "stvari" koje se međusobno isključuju: dobiti Božansko opštenje i utvrđivati svoj ego.

8) Čovek uvek dobija ono čemu stremi. Ako on jako želi da dobije Božansko opštenje, opštenje sa Visokim Bićima Svetlosti, ali nije doveo u red svoju svest i svoj telesni hram, u onom smislu u kojem je to već objašnjeno, on će dobiti opštenje sa bićima, ALI SAMO SA ONIM BIĆIMA KOJA ODGOVARAJU NJEGOVOM NIVOU SVESTI.

9) Mnogo je bića, koja jedva i čekaju da pridobiju takvog čoveka u svoje ruke, da upravljaju njime i da deluju kroz njega. JER SLIČNO PRIVLAČI SLIČNO.

10) Zato je i neophodno da pre iskazivanja želje za opštenjem sa Visokim Bićima Svetlosti - u svojoj svesti se odreknemo od svih ljudskih želja, od svih misli, povezanih sa dobijanjem bilo kakvih preimućstava za sebe lično. Zato treba da se obratimo Bogu i Visokim Bićima Svetlosti - da nam upravo u tome pomognu. Ako to uradimo iskreno, od srca, dobićemo njihovu pomoć.

11) Zabluda je kada ljudi misle da će odmah posle toga dobiti Blagodat i da će postati samo savršenstvo u ploti. NAŽALOST, NAKON TOG, TAKVOG OBRAĆANJA BOGU I VISOKIM BIĆIMA SVETLOSTI - NAŠ PUT PREMA BOGU TEK POČINJE!

12) NAKON TOGA DOBIJAMO UBRZANO VRAĆANJE NAŠE KARME. SUSRETAĆEMO SE SA SITUACIJAMA VAN NAS, U SVETU KOJI NAS OKRUŽUJE, I SA SITUACIJAMA UNUTAR NAS, U VIDU NAŠIH PSIHOLOŠKIH PROBLEMA, KOJE ĆE ISKRSAVATI PRED NAS NEUMORNO SVAKOG DANA.

13) Time dobijamo mogućnost da dokažemo Bogu da smo spremni na samom delu da ispunimo ono što smo obećali. I naša ustremljenost ka Bogu - treba da nam pomogne da prevladamo sve ove testove i poteškoće, ma koliko oni teški bili.

14) To je etapa učeništva, i tu etapu možemo da prođemo bez prisustva utelovljenog Učitelja pored sebe. NAŠE ENERGIJE, KOJE SU SADRŽANE U NAŠOJ AURI, BIĆE ZA NAS NAJBOLJI UČITELJ. Te energije će nas voditi onim situacijama, kroz koje je neophodno da prođemo, da bismo dokazali da smo na samom delu spremni da se rastanemo od svega što nas vezuje za ovaj svet.

15) Nama pritom nije neophodno da se lišavamo svega: porodice, posla, doma, bogatstva... ALI NAM JE NEOPHODNO DA SE OSLOBODIMO OD VEZANOSTI ZA SVAKU STVAR OVOG SVETA.

16) I ne samo da se oslobodimo od vezanosti za realne stvari, koje možemo da opipamo rukama, već i od vezanosti za one unutrašnje probleme, koji su prisutni u nama i prate nas iz života u život. Za nekoga je to ljubomora, za nekog kritika, osuđivanje, za nekoga samosažaljenje... Veoma je mnogo svojstava od kojih treba da se rastanemo, i to je veoma bolan proces, zato što smo u vreme prebivanja na Zemlji mi bukvalno srasli sa tim svojstvima. I treba da ih odbacimo od sebe. To je kao kada bi trebalo da odrežemo deo kože sa sebe. Samo što je ovo druga vrsta bola, ovo je duševni bol, ALI BAŠ ON PONEKAD BIVA SAVRŠENO NEPODNOŠLJIV.

17) I ako sretnemo učitelja, koji nam kaže da nas može izbaviti od naše karme, od naših problema, da će preuzeti sve to na sebe, nikada ne treba da verujemo takvom učitelju. Nezavisno od toga da li će on za to uzeti novac ili ne. OD NAŠIH PROBLEMA, OD NAŠEG KARMIČKOG TERETA - MOŽEMO SE RASTATI SAMO MI SAMI. Spoljašnji učitelj može samo da nam ukaže na naše probleme, da nam ih objasni, ALI IH NE MOŽE REŠITI ZA NAS, UMESTO NAS.

18) Naš Put je veoma složen... Mi se nalazimo u veoma složenoj situaciji, uglavnom bez prilike da dobijemo savete od pravog Gurua (Učitelja), koji se nalazi u utelovljenju. A NAŠE DUŠE VAPE ZA SAVETIMA I ZA POMOĆI.

19) Svejedno, Nebo i Zemlja će se sresti, i to će se desiti unutar našeg telesnog hrama, jer Put na Nebo leži u nama. I mi možemo da obiđemo celu Zemlju, tražeći pravog Gurua, možemo da potrošimo na to svu svoju zaradu, i da ništa ne nađemo.

20) A vrata za Nebo se nalaze u nama. I sada imamo sve neophodne ključeve od ovih vrata. Ali poslednji napor, neophodan za to, da otvorimo ta vrata, ipak moramno uraditi sami.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0078 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Energije u našoj auri – naš najbolji učitelj" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške