Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII04
Datum kreiranja
 
28-02-2009 12:03:40
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:15:16
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3011
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Kroz bolesti se izliva karmičko opterećenje
 

38. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Uzroci bolesti, duhovnih i telesnih, koje opterećuju naše fizičko i naša finija niža tela – su u našem karmičkom opterećenju.

2) Svaki naš postupak koji nije izvršen u skladu sa Božanskim Zakonima – snižava vibracije Božanske Energije koju smo koristili za te postupke, ona ostaje „zamrznuta“ u našoj auri.

3) I ta energija služi kao magnet, koji k nama privlači slične energije iz spoljašnjeg sveta koji nas okružuje (npr: ako smo nekoga uvredili, pre ili kasnije, ta energija privući će k nama životnu situaciju u kojoj će nas uvrediti).

4) U ovim vremenima smene kosmičkih ciklusa, ljudi, obremenjeni suviše velikom količinom negativne energije, bolovaće i biće lišeni mogućnosti da aktivno deluju u životu.

5) Ljudi, čije aure su zasićene negativnim vibracijama, sposobni su da indukuju slične negativne vibracije u auri svih ljudi sa kojima se susreću u životu.

6) Po zakonu sličnosti, takvi ljudi privučeni su sličnima sebi, i tako se formiraju cele zone na Zemlji, koje podsećaju na ostrva za prokažene.

7) Te zone predstavljaju tako „ispresovanu“ i čvrstu negativnu energiju, da je nemoguće nijednom isceljujućem zraku Bića Hijerarhije Svetlosti da se probije kroz te zone.

8) Mogućnost spasenja uvek postoji, ali - nemoguće je spasiti onoga ko sam ne želi spasenje.

* * *

38. poruka-lekcija (VI100405)

Imajmo na umu da bolesti i stradanja nisu izazvani zlim i osvetoljubivim Bogom, već našim sopstvenim delovanjem, razlozima učinjenim ne samo u prošlim životima, nego i u ovom, tekućem utelovljenju!

Setimo se: naš prvi neprijatelj, i glavni naš neprijatelj, ponekad i naš jedini neprijatelj – krije se u nama samima, to je naš plotski um i naše nezaiste želje!

Učimo na primerima drugih ljudi, obučavajmo se samostalno, čitajući knjige ili nalazeći ljude od kojih mogemo dobiti Mudrost, jer za one koji nisu sposobni da shvate i da nauče, stupa na snagu Zakon Karme!

Izvršavajmo sve svoje postupke u saglasnosti sa Voljom Boga, da se ne bi Božanska Energija, kojom se stalno koristimo i bez koje ne bismo mogli da postojimo, obojila našim nesavršenim delovanjem!

Neka se svako od nas, ko je sposoban da sačuva svoje vibracije na dosta visokom nivou, stavi na raspolaganje Bićima Hijerarhie Svetlosti, da bi ona kroz nas ukazivala pomoć onima koji su, čini se, potpuno mrtvi u duhovnom smislu, ali sa poslednjom nadom usmeravaju svoj pogled ka Nebesima i iskreno mole za pomoć!

Priključimo se silama koje se bore bukvalno za svaku dušu, da bi je izvukle iz pakla, u koji se na mnogim mestima pretvorio fizički plan planete Zemlje!

Sačuvajmo ravnotežu, sačuvajmo duševni mir, jedna naša vibracija Ljubavi i Sastradanja sposobna je da ugasi adski oganj, u kojem gore mnoge duše na ovoj planeti!

38. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da izvršavam sve svoje postupke u saglasnosti sa Voljom Boga!

* * *

38. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Uzroci bolesti, duhovnih i telesnih, koje opterećuju naše fizičko i naša finija niža tela...

2) Čovek ne povezuje na duhovni način postupke koje čini u svom životu i posledice tih postupaka. A upravo ta veza čini osnovu Zakona Karme ili Zakona uzročno-posledične veze između delovanja i posledica tog delovanja.

3) Mnogi se obraćaju za pomoć Bićima Hijerarhije Svetlosti, posebno Uzvišenoj Majci Mariji i Uzvišenom Hilarionu, sa molitvama za isceljenje od bolesti. Kada ozbiljna bolest ovlada čovekom i ugrožava njegov telesni hram, čovek je spreman na velike žrtve, da bi se izbavio od bolesti. On traži iscelitelje (van sebe), koji su sposobni da mu pomognu.

4) I ako ceo red lekara, iscelitelja i ekstrasensa, dobivši svoju dobru nagradu, pokušaju da pomognu čoveku, pa ne uspeju – onda se čovek obrati za pomoć Bogu i Visokim Bićima Svetlosti. Jer tada nastupa momenat kada čovek shvata da mu je ta bolest poslana odozgo, i da ga od te bolesti može izbaviti samo Bog. I čovek traži put ka Bogu, i spreman je da prinosi žrtve i da čita ogromnu količinu molitvi, da bi se iscelio.

5) Retko ko od ljudi shvata da bolesti i stradanja nisu izazvani zlim i osvetoljubivim Bogom, već sopstvenim delovanjem, razlozima učinjenim ne samo u prošlim životima, nego i u ovom, tekućem utelovljenju.

6) Kada je čovek mlad, i pun snage i energije, veoma retko se zamisli nad posledicama svog delovanja. Njemu se čini prirodnim da dobije nešto što poželi, čak ako je pritom potrebno da nekoga uvredi ili ponizi. Kako ponekad bude neizmerna čovekova želja, koju stremi da zadovolji po bilo koju cenu, pa i po cenu nanošenja štete drugima...!

7) I tako, naš prvi neprijatelj, i glavni naš neprijatelj, ponekad i naš jedini neprijatelj – krije se u nama samima, to je naš plotski um i naše nezaiste želje.

8) A čini se da nema ničeg strašnog ako čovek zadovolji svoje želje, to mu se čini tako prirodnim, posebno u mladosti. I on tada ne pridaje poseban značaj čak ni javnom narušavanju moralnih i prirodnih normi, protiv kojih ide, kako bi udovoljio svim željama. A o šteti, koju pritom pričinjava drugima, prosto ne razmišlja.

9) Kako zaustaviti nezajažljive želje? Kako da zaustavimo naše stremljenje da dobijamo i dobijamo naslade od života?

10) Mali broj ljudi je sposoban da uči na primerima drugih ljudi i da se obučava samostalno, čitajući knjige ili nalazeći ljude od kojih može dobiti Mudrost. Za ostale, koji nisu sposobni da shvate i da nauče, stupa na snagu Zakon Karme.

11) Svaki postupak, koji ne izvršavamo u saglasnosti sa Voljom Boga, dovodi do toga da se Božanska Energija, kojom se stalno koristimo i bez koje ne bismo mogli da postojimo, oboji našim nesavršenim delovanjem. I što nesavršenije delovanje izvršimo, tim niže vibracije dobija Božanska Energija.

12) Ta Energija se nikuda ne gubi, ona se sačuva u našoj auri, u našem emocionalnom, mentalnom i eteričnom telu. I ta energija služi kao magnet, koji k nama privlači slične energije iz spoljašnjeg sveta koji nas okružuje. Zato, ako smo nekoga uvredili, pre ili kasnije, ta energija privući će k nama životnu situaciju u kojoj će nas uvrediti.

13) Mi nosimo u svojoj auri zapise svih svojih nesavršenih postupaka. Ti zapisi su slični ranama u našoj auri. I ako je neko suviše često dopuštao karmički kažnjivo delovanje, misli i osećanja, to pre ili kasnije nastupa zasićenost njegove aure tim negativnim vibracijama. I on više nije sposoban da odradi nakupljenu karmu do kraja tekućeg utelovljenja, radeći ispravno i čineći ispravne postupke u toku karmičkih situacija preko kojih mu se vraća karma. Toliko se negativne energije skupilo u njegovoj auri.

14) Već je naglašavano da živimo u unikatnom vremenu, kada se dešava smena kosmičkih ciklusa i kada počinje novi ciklus.

15) Ljudi, obremenjeni suviše velikom količinom negativne energije, bolovaće i biće lišeni mogućnosti da aktivno deluju u životu. Biće im otkazana Božanska Energija i biće im otkazane mogućnosti da umnožavaju svoja nesavršenstva u ovom svetu.

16) Jer čovek, koji ima auru obremenjenu suviše velikom količinom negativne energije, na samom delu je sličan prokaženom čoveku, čoveku koji je sam neizlečivo bolestan i koji je opasan za ljude koji ga okružuju. Zato što negativne vibracije, koje su sadržane u njegovoj auri, sposobne su da indukuju slične negativne vibracije u auri svih ljudi sa kojima se on susreće u životu

17) Po zakonu sličnosti, takvi ljudi privučeni su sličnima sebi, i tako se formiraju cele zone na Zemlji, koje podsećaju na ostrva za prokažene. I ako čovek sa dosta čistom aurom slučajno upadne u takve zone, to se on u njima oseća kao riba izbačena na obalu.

18) Te zone predstavljaju tako „ispresovanu“ i čvrstu negativnu energiju, da je nemoguće nijednom isceljujućem zraku Bića Hijerarhije Svetlosti, koja takve zrake neprestano šalju na Zemlju, da se probiju kroz te zone.

19) Ljudi koji su sami sebe prognali u takve energetske zone, nisu sposobni sebi da pomognu, njima je potrebna pomoć koja im može biti ukazana spolja. Bića Hijerarhije Svetlosti žele da sarađuju i da iskoriste svakoga ko je sposoban da sačuva svoje vibracije na dosta visokom nivou, da bi kroz tog čoveka ukazivali pomoć onima koji su, čini se, potpuno mrtvi u duhovnom smislu, ali sa poslednjom nadom usmeravaju svoj pogled ka Nebesima i iskreno mole za pomoć.

20) Bića Hijerarhije Svetlosti su spremna da ukazuju pomoć i ukazuju pomoć svima. I ta pomoć se može ne ticati fizičkog tela, koje je već nemoguće obnoviti, zbog nepovratnih fizičkih procesa, koji preovlađuju u njemu. Njihova pomoć se tiče, pre svega, duša tih ljudi, ona se trude da sačuvaju i izleče duše onoga ko je bar na zalasku života obratio svoj pogled na Nebesa i iskreno zamolio za pomoć, i iskreno se pokajao za sve počinjene grehove.

21) Nema grešnika u koga ne bi bilo budućnosti. Ali je takođe pravedno što je nemoguće spasiti onoga ko sam ne želi to spasenje. Mogućnost spasenja uvek postoji. Mada Bića Hijerarhije Svetlosti ponekad osećaju nedostatak onih koji žele da iskreno služe, koji su spremni da se žrtvuju za spasenje čovečanstva, za spasenje i ukazivanje pomoći svim živim bićima.

22) Nastupilo je vreme kada ide borba bukvalno za svaku dušu, koja se nalazi u utelovljenju.

23) Postoje sile koje se trude da zadrže što je moguće veći broj duša na planu iluzija, i postoje sile koje se bore bukvalno za svaku dušu, da bi je izvukle iz pakla, u koji na mnogim mestima pretvorio fizički plan planete Zemlje.

24) I ponekad je dovoljan jedan susret, i ponekad je dovoljan jedan nežni i sastradalnički pogled, da bi duša obrečena na nebiće stekla Veru, Nadu i Ljubav.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0102 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Kroz bolesti se izliva karmičko opterećenje" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške