Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII05
Datum kreiranja
 
28-02-2009 12:06:27
Datum poslednje izmene
 
28-02-2009 12:15:34
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2655
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Priprema za unutrašnji dolazak našeg mesije, našeg Ja Hrista
 

39. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Od vremena Isusovog boravka na Zemlji - došlo se do mnogih naučnih otkrića, koja objašnjavaju ustrojstvo vaseljene i zakone fizičkog sveta, promenjena je i terminologija, ali u nazorima čoveka, u njegovim pogledima na Boga i na ustrojstvo vaseljene - nisu ostvarene suštinske promene.

2) Svest čoveka, kao i nekada, ostaje vezana za spoljašnja ispoljavanja fizičkog sveta, za spoljašnje poklonjenje Bogu, za spoljašnje rituale.

3) Čak se može uočiti i zabrinjavajuća težnja: čovek sa zavidnom brzinom iskoristi svako naučno shvatanje i svako naučno otkriće, da bi ih primenio - ne za približavanje Bogu, već za udaljavanje od Boga.

4) Takođe je težnja čovekove svesti da jednostavnost Božanskog osećanja i jednostavnost Božanskog života - iskomplikuje mnoštvom savremenih termina i mnoštvom složenih tumnačenja, da koristi masu tehničkih termina - čak i kada razmišlja ili raspravlja o Bogu.

5) Mi smo na finijem planu međusobno mnogo povezaniji nego što nam se čini i mnogo više od onoga što mi možemo da vidimo: svaka pozitivna misao, koje se začela u umu ili u svesti samo nekoliko ljudi - sposobna je da postane dostupna drugim ljudima, kao što se jednom svećom može zapaliti milion sveća.

6) Uzvišeni Sen Žermen je darovao ljudima ideju o internetu, zato ovo i jeste vreme velikih mogućnosti, jer se sa porukama i Učenjem Bića Hijerarhije Svetlosti mogu brzo i lako upoznati svi koji se osete privučenima, nezavisno od toga na kojem kraju Zemlje se nalaze.

7) Veličina i vrednost pojedinca ubuduće će se ceniti na osnovu toga u kojoj meri služi životu, u kojoj meri služi svim živim bićima, ne tražeći ništa ne zauzvrat.

8) Drugi Hristov Dolazak znači UNUTRAŠNJI, A NE SPOLJAŠNJI DOGAĐAJ: radi se o tome da mi izdignemo sva svoja niža tela i svest na viši nivo vibracija, tako da naše Ja Hrista ili Više Ja može da siđe iz Eteričnih Oktava Svetlosti i da se sjedinimo sa njim.

* * *

39. poruka-lekcija (JK110405)

Naučimo se da svako novo naučno otkriće i svako dostignuće svoje svesti odmah iskoristimo za to da se još više približimo Bogu!

Ulažimo napore da realno razrušimo sve što nas deli od Boga u našoj svesti, da bi se život na Zemlji izmenio kao dodirom čarobnog štapića!

Cenimo mogućnost da dobijamo znanja i dopunsku Božansku Energiju preko dobrih objava Bića Hijerarhije Svetlosti!

Pijmo taj nektar Božanske Energije, ne dozvolimo da nijedna kap te Energije propadne!

Spremajmo svoja niža tela, i svoje telesne hramove, i svoju svest za dolazak mesije, dozvolimo našem mesiji, našem Višem Ja, našem Ja Hrista – da nam dođe, da govori kroz nas, da deluje kroz nas!

Budimo srećni što nam je Bog dao tu mogućnost u ovom teškom vremenu, u ovom teškom, ali za planetu blagoslovenom vremenu!

Verujmo da će svako od Viskih Bića Svetlosti biti srećan da dođe i razgovara u našem srcu - sa svakim od nas ko uzvisi svoje vibracije do njihovog nivoa!

Neka proizađe upravo onako kako je predskazano: neka naše oči progledaju, tako da možemo videti Bića Hijerarhije Svetlosti, tako da možemo opštiti sa njima, tako da možemo šetati sa njima...!

Verujmo: nema nikakvih ograničenja u Božanskom svetu! MI SMO SAMI STVORILI TA OGRANIČENJA U SVOJOJ SVESTI, nastupilo je vreme, konačno, da se mi sami i izbavimo od tih ograničenja!

Radujmo se trenutku opštenja sa Bićima Hijerarhije Svetlosti, kao što se i ona tome raduju! Neka se ovo, ovakvo proročanstvo proroka Ilije i Jovana Krstitelja pre ili kasnije ostvari, neka se ostvari onako neumoljivo, kao što posle zime dolazi proleće, pa leto...!

39. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da spremim svoja niža tela, i svoj telesni hram, i svoju svest za dolazak mesije, želim da dozvolim svom mesiji, svom Višem Ja, svom Ja Hrista – da mi dođe, da govori kroz mene, da deluje kroz mene!

* * *

39. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Od vremena utelovljenja Jovana Krstitelja (koji je u prethodnom utelovljenju bio prorok Ilija) mnogo toga se izmenilo na Zemlji. Mnogo toga se izmenilo u životu koji nas okružuje, u svemu što je vezano za ljude, za njihov posao. Mnogo je novina, mnogo je otkrića koja se koriste u spoljašnjem svetu.

2) Ali, ako se obrati pažnja na nazore čoveka, na njegove poglede na Boga i na ustrojstvo vaseljene, to se može videti da nisu ostvarene suštinske promene. Da, promenjena je terminologija, došlo se do mnogih naučnih otkrića, koja objašnjavaju fizičko ustrojstvo vaseljene i zakone fizičkog sveta.

3) Ali, u isto vreme, svest čoveka, kao i nekada, ostaje vezana za spoljašnja ispoljavanja fizičkog sveta, za spoljašnje poklonjenje Bogu, za spoljašnje rituale... Kao da i nije bilo ove dve hiljade godina, koje su prošle od vremena utelovljenja Jovana Krstitelja.

4) Čovek sa zavidnom brzinom iskoristi svako naučno shvatanje i svako naučno otkriće, da bi primenio ta otkrića - ne za približavanje Bogu, već za udaljavanje od Boga.

5) Nama se samo čini progresivnim kada koristimo savremene ritmove u vreme izvođenja crkvenih službi, nama se samo čini savremenim kada koristimo naučnu terminologiju za objašnjenje svog pogleda na svet. Jer čovečanstvo svako naučno otkriće i svako dostignuće svoje svesti odmah iskoristi za to da sebe još više udalji od Boga.

6) Jednostavnost Božanskog osećanja i jednostavnost Božanskog života - ljudi odmah "obmotaju" mnoštvom savremenih termina i mnoštvom shvatanja. Mi koristimo masu tehničkih termina - kada razmišljamo ili raspravljamo o Bogu. Kad bismo toliko napora trošili na to da realno razrušimo sve što nas deli od Boga u našoj svesti, to bi se život na Zemlji izmenio kao dodirom čarobnog štapića.

7) Većina savremenih pronalazaka postavlja nepremostive prepreke između nas i Boga.

8) Uzvišeni Jovan Krstitelj je u vreme svog utelovljenja živeo u pustinji, hranio se medom divljih pčela i divljim plodovima. Mnogi su ga smatrali čudnim. Ali, tek kada se udaljio od ljudi i od njihove gužve, mogao je u samoći da postigne opštenje sa Bogom. I takvo opštenje ne bi menjao ni za kakvo ljudsko bogatstvo ili počasti.

9) On je retko opštio sa ljudima. I osnovno učenje, koje im je prenosio, ticalo se čišćenja njihovih duša, njihove pripreme za dolazak mesije.

10) Ljudi su primali te njegove reči, kao da se odnose na dolazak spoljašnjeg mesije, čoveka, koji je dužan da ih spasi od beda i nesreća.

11) A Uzvišeni Jovan Krstitelj je tada imao u vidu ne samo dolazak spoljašnjeg mesije, već i dolazak unutrašnjeg mesije, koji se nalazi u svakom čoveku. I on je spremao svest ljudi za dolazak tog mesije. On sumnja da je bilo ko od ljudi shvatao o čemu je govorio. Ali, svejedno, svest ljudi se tada donekle izmenila i oni su očekivali dolazak Hrista. I On je potom i došao, i časno ispunio svoju misiju.

12) Uzvišenog Jovana Krstitelja je njegova propoved koštala života. Za razliku od većine ljudi, predstavnici crkve vrlo brzo su shvatili da bi njegovo učenje, kada bi ga ljudi shvatili, zauvek odvratilo njihovu pastvu od spoljašnjih poklonjenja i spoljašnjih rituala, i usmerilo bi ih ka susretu sa realnim mesijom, sa realnim delom njih samih, usmerilo bi ih unutrašnjem susretu sa Bogom u njima samima.

13) I dobivši to unutrašnje opštenje, dobivši pristup tom blaženstvu unutar njih samih, ljudi više nikada ne bio mogli da poveruju nijednoj spoljašnjoj religiji i spoljašnjim učiteljima. Ljudi, koji su bi dobili pristup Božanskom stanju svesti, vrlo brzo bi se međusobno povezali. Božansko stanje svesti toliko je zarazno, kao i ispoljavanje nebožanskih stanja svesti kod većine ljudi sada.

14) Ljudi su međusobno veoma povezani na finijem planu. I blaga misao, blago mišljenje, koje se začelo u nekoliko glava i srca, sposobno je da se reasprostrani od srca do srca, kao što se jednom svećom može zapaliti milion sveća.

15) Uzvišeni Jovan Krstitelj nije imao mogućnosti da svoje učenje prenese velikom broju ljudi. On je učio manji broj njih, koji su se odvažili i došli k njemu, da ga čuju. Ljudi su se plašili da dobiju od njega znanje, zato što su im predstavnici crkve zapretili da ne opšte sa njim. Zato mu je bilo teško da prenosi znanje ljudima.

16) Koliko se vreme sada promenilo!Kada se daju objave iz Viših svetova, istog dana imamo mogućnost da se upoznamo sa njima, iako se možda nalazimo na suprotnoj strani Zemljine kugle. U ovom smislu ovo je zaista vreme velikih mogućnosti.

17) Uzvišeni Svetlosni Učitelji iz Viših svetova ne moraju da troše napore da sakupljaju ljude, koji su spremni za prijem njihovog učenja, na određenom mestu na Zemlji. Mi možemo da dobijamo njihovo ušenje i njihove vibracije, zahvaljujući blagoslovenom daru, koji je Uzvišeni Sen Žermen darovao ljudima – internet. I to je jedan od ređih slučajeva korišćenja interneta, koji donosi vidnu korist, i zbog kojeg je taj pronalazak i bio „spušten“ na fizički plan.

18) Možemo se osećati blagoslovenima, jer imamo mogućnost da slušamo učenja Visokih Bića, koja su dolazila u utelovljenje da obučavaju čovečanstvo u toku poslednjih nekoliko hiljada godina.

19) Mi imamo neprocenjivu mogućnost da dobijamo potok Božanske Energije kroz ove objave. I ta dispenzacija, taj dar Nebesa, postao je realnim zahvaljujući novoj mogućnosti prenošenja objava putem interneta, i treba da cenimo tu mogućnost.

20) Ta Energija nam se daje za izvršavanje blagih dela. Među nama većim se javlja onaj ko više od drugih služi životu, ko više od drugih služi svim živim bićima, i ko ništa ne traži zauzvrat. Jer nema ničeg u ovom životu što bi se moglo menjati za dar Božanskog opštenja, za mogućnost služenja Bogu, celog života.

21) Zato treba da dobijenu Energiju koristimo onako kako nam je naznačeno, između ostalog i u ovom Učenju.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0078 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Priprema za unutrašnji dolazak našeg mesije, našeg Ja Hrista" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške