Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII09
Datum kreiranja
 
11-03-2009 14:58:51
Datum poslednje izmene
 
11-03-2009 15:01:53
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2850
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Nastavljamo sa služenjem i nakon prerade celokupne naše karme
 

43. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Zracima koje čovek ima - odgovaraju čakre, energetski centri.

2) Čovek ima sedam osnovnih zrakova, kojima odgovaraju osnovne čakre, raspoređene duž kičmenog stuba.

3) Uz sedam osnovnih, postoje i tajni zraci, kojima odgovaraju posebne čakre, koje se prepliću sa osnovnim čakrama.

4) Centralna čakra, čakra Uzvišenog Vajročane, nalazi se u centru grudi.

5) Ova čakra se otvara samo kod ljudi koji imaju veoma velika dostignuća u prošlosti, dostignuća koja su potvrdili u ovom životu.

6) Ta čakra nas direktno povezuje sa našim JA JESAM Prisustvo (jednim od naša tri viša tela, koja se nalaze u Eteričnim Oktavama Svetlosti).

7) Čovek, koji ima pristup energijama ove čakre, može po svojoj želji da prerađuje ne samo svoju karmu, već i karmu sveta.

8) Radi se o čakri Buda i Budisatvi, i zato se i kaže da Bude i Budisatve nose planetarno služenje i prerađuju planetarnu karmu.

9) Molitva Buda je pulsacija čakri, ona postaje dostižna samo za one pojedince koji su svoju karmu preradili do 100%, i koji su prihvatili obavezu služenja čovečanstvu.

10) Mnoge Bude se sada nalaze u utelovljenju na Zemlji.

11) Svaki takav Buda, noseći svoje nesebično služenje, čisti prostranstvo oko sebe, od karme, na mnoge stotine, čak hijade kilometara.

12) Jedan takav Buda zamenjuje svojim služenjem desetak hiljada monaha.

13) Mi ne možemo svojom svešću da odredimo stepen dostignuća Bude, tj. da li neko od nas, oko nas ima to dostignuće.

14) Osnovni problem, sa kojim se susreću Bude, koje se nalaze u utelovljenju, su čvrste i niske vibracije sveta koji ih okružuje.

15) Oni, praktično, ne mogu da se nalaze u velikim gradovima, usred velikih skupina ljudi.

16) Zato oni biraju usamljena mesta za obitavanje, na zabačenim mestima, u planinama.

17) Osnovni deo služenja ovih Buda je ipak prosvećivanje čovečanstva i zato, u meri u kojoj dozvoljavaju spoljašnje okolnosti, oni se susreću sa ljudima i prenose im svoje učenje.

18) Ima ljudi koji su postigli značajan nivo dostignuća na Putu, ali koji svesno koriste svoja dostignuća za dobijanje privilegija vlasti i uticaja.

19) Ovi lažni duhovni učitelji stvaraju tešku karmu i snosiće pravednu karmičku odmazdu.

20) Što je viši nečiji nivo dostignuća, tim veću karmičku odgovornost nosi - odstupajući od Puta i odvodeći druge sa tog Puta.

21) Visoka Bića Svetlosti shvataju da nam je vrlo teško da izvedemo procenu spoljašnjom svešću: ko je pravi, a ko lažni duhovni učitelj, koje je duhovno učenje pravo, a koje lažno.

22) Jedini način je da očistimo svoja tela, svoje misli i svoja osećanja, tako da dobijemo čisto viđenje i dar razlikovanja, koji će nam u duhovnosti pomoći da razaberemo: ko je ko i šta je šta.

* * *

43. poruka-lekcija (VV160405)

Ne smemo se neodgovorno odnositi prema svom izboru duhovnoh učitelja ili duhovnog učenja koje ćemo slediti, čak i ako smo dobili makar osnovna obaveštenja o načinima na koje možemo razlikovati lažne od pravih učitelja i učenja, jer nakon takvih obaveštenja, u slučaju pogrešnih izbora – mi stvaramo karmička opterećenja!

Posmatrajmo, pratimo, obratimo se za pomoć Uzvišenim Bićima Hijerarhije Svetlosti, i dobićemo pomoć!

Učinimo tako i, pre ili kasnije, jednog lepog dana, shvatićemo unutrašnju suštinu učitelja ili učenja koje sledimo!

Pokušajmo da više verujemo Višem delu nas samih!

Poverujmo da smo mi zaista mnogo više od odraza koji svakog dana vidimo u ogledalu!

Poverujmo da smo zaista moćna duhovna bića, koja su došla u ovaj svet za dobijanje ljudskog iskustva!

Poverujmo da je naša duša pred utelovljenjem sama izabrala okolnosti našeg sadašnjeg utelovljenja!

Poverujmo, da smo znali da, ma koliko bio složen naš Put, mi ćemo ispuniti misiju koju smo preuzeli na sebe, usmerenu na povišavanje svesti ljudi!

Probudimo danas sećanje naše duše na obaveze koje smo preuzeli na sebe pre tekućeg utelovljenja!

Zato, ostavimo po strani naše igračke, kojim produžavamo da se igramo, čak dostigavši zreli uzrast!

Uzvisimo svoju svest do nivoa zrelog uzrasta, jer je nastupilo vreme da u kosmičkom smislu odrastemo, preuzmimo na sebe odgovornost, ne samo za sebe, već i za one, koji se nalaze niže od nas po nivou svoje svesti!

Setimo se: veći među nama je onaj ko više služi drugima!

Setimo se: najveći sluga čovečanstva je Buda, koji smireno sedi u planini, u pozi meditacije, i prerađuje karmu sveta pomoću svojih čakri!

Setimo se toga kao vrhunskog cilja, imajmo u svesti takav ideal, što ne znači da su svi pozvani da se u ovom utelovljenju posvete preradi karme sveta kao Buda!

Imajmo u vidu da je svako od nas rođenjem dobio baš ono mesto, onu zemlju i one spoljašnje okolnosti, koje smo dužni da iskoristimo za svoja dostignuća; imajmo u vidu da se oko nas nalaze baš oni ljudi i one okolnosti, kojima je neophodna naša pomoć!

Usamimo se na trenutak, ostanimo nasamo sa svojim mislima, i prisetimo se svega ovoga!

43. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Ja želim da prihvatim mesto, zemlju i okolnosti u kojima sam se rodio, kao najkorisnije za moj duhovni rast, i želim da pomognem u izdizanju svesti na viši nivo svim ljudima oko sebe, kojima je moja pomoć neophodna!

* * *

43. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Osim sedam osnovnih zrakova, koji odgovaraju osnovniim čakrama, kojih je takođe sedam, i koje su raspoređene duž kičmenog stuba, postoje i tajni zraci.

2) Dakle, osim osnovnih čakri – postoje i druge čakre, koje se prepliću sa ovim osnovnim čakrama.To su čakre tajnih zrakova.

3) Čakra Uzvišenog Vajročane nalazi se između čakre solarnog plesusa i srčane čakre. Na tu čakru on ukazuje pokretom ruke na statui koja ga predstavlja.

4) Ta centralna čakra nalazi se u centru grudi. Ova čakra se otvara samo kod ljudi koji imaju veoma velika dostignuća u prošlosti, dostignuća koja su potvrdili u ovom životu.

5) Ta čakra nas direktno povezuje sa našim JA JESAM Prisustvo. A JA JESAM Prisustvo je jedno od naša tri viša tela, koja se nalaze u Eteričnim Oktavama Svetlosti.

6) Čovek, koji ima pristup energijama ove čakre, može po svojoj želji da transmutuje ne samo svoju karmu, već i karmu sveta.

7) Radi se o čakri Buda i Budisatvi, i zato se i kaže da Bude i Budisatve nose planetarno služenje i prerađuju planetarnu karmu.

8) Molitva Buda je pulsacija čakri. Molitva Buda postaje dostižna samo za one pojedince koji su svoju karmu preradili do 100%, i koji su prihvatili obavezu služenja čovečanstvu.

9) Svaki Buda, koji se nalazi u utelovljenju, nosi na svojim plećima ogroman deo planetarne karme. Eto zašto mnogi pojedinci, koji su dostigli nivo svesti Bude, teže da dobiju utelovljenje u fizičkom telu, da prođu neophodna posvećenja za otvaranje čakri, i da ispolje svoje služenje svetu uz pomoć molitvi Buda.

10) Mnoge Bude se sada nalaze u utelovljenju na Zemlji. I svaki takav Buda, noseći svoje nesebično služenje, čisti prostranstvo oko sebe, od karme, na mnoge stotine, čak hijade kilometara. Jedan takav Buda zamenjuje svojim služenjem desetak hiljada monaha.

11) Mi ne možemo svojom svešću da odredimo stepen dostignuća Bude. Ali svaki takav Buda, kada susretne svog sabrata, koji se nalazi u utelovljenju, već posle nekoliko minuta opštenja, sposoban je da prepozna poznate, rodne vibracije, koje se ispljavaju u svemu: u boji glasa, u gestovima, čak u maniru odevanja i u ponašanju.

12) Osnovni problem, sa kojim se susreću Bude, koje se nalaze u utelovljenju, su čvrste i niske vibracije sveta koji ih okružuje. Oni, praktično, ne mogu da se nalaze u velikim gradovima, usred velikih skupina ljudi.

13) Zato oni biraju usamljena mesta za obitavanje, na zabačenim mestima, u planinama.

14) Svejedno, osnovni deo služenja ovih Buda je prosvećivanje čovečanstva i zato, u meri u kojoj dozvoljavaju spoljašnje okolnosti, oni se susreću sa ljudima i prenose im svoje učenje.

15) No, mnogi od njih i do kraja života se ne susreću sa običnim ljudima, da bi se nalazili na usamljenim mestima na kojima njihove čakre mogu u punoj meri da provode Svetlost u čvrsti fizički svet.

16) To je deo tajne vezan za služenje Uzvišenih Bića, koje je nevidljivo, a usmereno ka običnim ljudima. Uzvišena Bića Svetlosti ne mogu da se uzdaju, u ovim vremenima tako teškim za Zemlju, u napore početnika, koji čine svoje prve, jedva primetne korake na svom duhovnom Putu.

17) Jer su koraci tih ljudi tako nesigurni i bojažljivi, a ponekad se toliko zanimaju iluzijom koja ih okružuje, da zaboravljaju na Boga i na svoj Put.

18) Ali, ne treba strogo suditi o tim ljudima, svako od njih se nalazi na svom delu Puta, svako od njih čini ono što može – po meri nivoa svojih dostignuća.

19) I ti početnici, na samom delu, ne nose veliku karmičku odgovornost za svoja dejstva, ponekad neverna delovanja, usmerena na umnožavanje iluzija, povezana sa izvođenjem bezbrojnih spoljašnjih rituala, koji odvlače njihovu pažnju od suštine Učenja i od Boga.

20) A ima i ljudi, koji su postigli značajan nivo dostignuća na Putu, i koji svesno koriste svoja dostignuća za dobijanje privilegija vlasti i uticaja. Oni manipulišu novajlijama koje ništa ne slute, i čak koriste energiju molitvi za svoje sebične ciljeve.

21) Ovi ljudi stvaraju tešku karmu i snosiće pravednu karmičku odmazdu.

22) Što je viši nivo naših dostignuća, tim veću karmičku odgovornost nosimo - odstupajući od Puta i odvodeći druge sa tog Puta.

23) Najbolji način za ljude koji iskreno teže Bogu, da spoznaju opasnost od strane ovih lažnih pastira, je da očiste svoja tela, svoje misli i svoja osećanja, za to, da dobiju čisto viđenje i dar razlikovanja, koji im dozvoljavaju da razaberu ko je ko.

24) Visoka Bića Svetlosti shvataju da je vrlo teško izvesti takvu procenu spoljašnjom svešću. Svejedno, na nivou duše mi uvek znamo ko se javlja pravim provodnikom Božanske Energije, a ko samo sakuplja tuđu svetlost i živi na račun te svetlosti.

25) I, dobivši znanje od svoje duše, mi istovremeno dobijamo karmičku odgovornost za korišćenje svoje svetlosti za podržavanje lažnih pastira. Dakle, samo onaj, ko po razlozima svog ega, raspoznavši lažne pastire, produžuje da upravlja svoju svetlost za njihovu podršku, nosi karmičku odgovornost za lažno korišćenje svoje svetlosti.

26) Ali, ako lažni učitelj odvodi sa pravog Puta nevine, onda on stvara tako veliku karmu, da karmički zapada u situaciju na kojoj mu niko ne bi pozavideo.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0061 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Nastavljamo sa služenjem i nakon prerade celokupne naše karme" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške