Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII10
Datum kreiranja
 
12-03-2009 23:06:51
Datum poslednje izmene
 
12-03-2009 23:10:13
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2841
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sa rođenjem – mi zaboravljamo naša prethodna utelovljenja
 

44. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Sa rađanjem u fizičkom svetu mi zaboravljamo sve što je prethodilo ovom utelovljenju.

2) Jer smo u mnogim životima činili i brojne loše i teške postuke, sećanje na sve njih onemogućilo bi nam normalno funkcionisanje u ovom životu.

3) Zavesa zaborava počinje da se diže kada naša četiri niža tela zadobiju određeni stepen čistote, i kada naša svest dostigne određeni nivo.

4) Naša svest je ograničena ulogom koju mi ispunjavamo u ovom tekućem životu, i ograničena je našom karmom, koju smo stvorili u prethodnim životima.

5) Naša karma predstavlja po sebi energiju, čvrstu energetsku supstancu, koja ima vrlo niske vibracije. I te niske vibracije javljaju se kao zavesa, koja nas deli od Viših svetova.

6) Kada dobijemo mogućnost, pomoću naših zasluga i naših staranja, da se izbavimo od naše karme, dijapazon naše percepcije, shvatanja i doživljavanja sveta se proširuje i mi zadobijamo mnoge sposobnosti, koje se nazivaju darovima Svetog Duha.

7) Mi se oslobađamo od naše karme – čineći u životu pravilne izbore, izbore koji nas približavaju Bogu.

8) Takođe se oslobađamo od naše karme kroz molitvenu praksu, kojom privlačimo u naš svet dopunsku Božansku Energiju, kojom se rastvaraju karmička opterećenja.

9) Uopšte, u svemu je bitna naša usmerenost na savlađivanje našeg ograničenog stanja svesti, u kojem se nalazimo iz karmičkih razloga, kao i obraćanje za pomoć i usmerenje Bogu i našem Višem Ja.

10) Bila je etapa u kojoj smo mi uranjali u iluziju, sada je nastupila etapa vraćanja u Realni Svet Boga.

11) Odnosno, u prvoj etapi mi smo sve više i više uranjali u materiju i sve više i više udaljavali sebe od Boga, u drugoj etapi, kroz naše spoznavanje svog Jedinstva sa Bogom, dužni smo da se vratimo realnom delu nas samih, odrekavši se iluzija i obraćajaući se Realnosti.

12) Dobra duhovna učenja (Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti je jedno od njih) daju nam se zato, da probudimo sećanje naše duše, da damo ispravno usmerenje našim stremljenjima: na taj način, u toku našeg razvoja, mi postepeno zadobijamo sve pravilnije viđenje, mi spoznajemo Božansku Istinu i postajemo na određenoj etapi sjedinjeni sa tom Istinom.

* * *

44. poruka-lekcija (VPA170405)

Težimo mogućnostima da se, pomoću naših zasluga i naših staranja, izbavimo od naše karme, da se izbavimo od naših nesavršenstava, da bismo dobili sposobnost opštenja sa Višim svetovima, da bismo dobili mogućnost boravka u Višim svetovima!

Neka se proširi dijapazon naše percepcije, našeg shvatanja i doživljavanja sveta!

Težimo tome da zadobijamo mnoge sposobnosti, koje se nazivaju darovima Svetog Duha!

Uđimo svojevoljno u sledeću etapu evolucije, u etapu oslobađenja od karme naših zemaljskih utelovljenja!

Oslobodimo se od naše karme i izdignimo se na viši energetski nivo!

Radi toga, činimo pravilne izbore, jer nas jedni od izbora približavaju Bogu, a drugi nas udaljavaju od Boga!

Radi toga, izvodimo molitvenu praksu, privlačimo pomoću momentuma naših srca dopunsku Božansku Energiju u naš život i pomoću te Energije rastvarajmo naša karmička opterećenja!

Osetimo nastupajuću etapu vraćanja u Realni Svet Boga, zato se odrecimo nesavršenog stvaranja u svojoj svesti!

Spoznajmo svoje Jedinstva sa Bogom, vratimo se realnom delu nas samih, odrecimo se iluzija, obratimo se Realnosti!

Prevladavajući svoje nesavršeno stanje, odrađujući svoju karmu, povisimo svoje vibracije i, istovremeno, sa povišavanjem naših vibracija, povisimo vibracije sveta koji nas okružuje!

Preovladavajući sebe, preovladajmo svoju ljudsku prirodu i zadobijmo sve više i više Božanskih svojstava, postepeno se vraćajući Božanskoj Realnosti, iz koje su naše duše došle u fizički svet radi eksperimentisanja!

Pratimo i primenjujmo Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti, jer nam se ono daje zato, da probudimo sećanje naše duše, da damo ispravno usmerenje našim stremljenjima!

Potrudimo se , na taj način, da u toku našeg razvoja postepeno zadobijemo sve pravilnije viđenje, da spoznamo Božansku Istinu i postanemo na određenoj etapi sjedinjeni sa tom Istinom!

Izvedimo promene, koje su moguće i postaju moguće samo uz našu pomoć, uz pomoć usmerenosti naših srca i uz pomoć one Božanske Energije, koju mi provodimo u naš čvrsti svet!

Postanimo elektrode, kroz koje će proizaći zasićenost Svetlošću fizičkog plana planete Zemlje!

44. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da preovladam sebe, da preovladam svoju ljudsku prirodu i da zadobijem sve više i više Božanskih svojstava, postepeno se vraćajući Božanskoj Realnosti, iz koje je moja duša došla u fizički svet radi eksperimentisanja!

* * *

44. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Ispoljavanje Zakona karme u našem fizičkom svetu...

2) Kada dolazimo u utelovljenje. zavesa se zatvara za nama i mi prestajemo da se sećamo onoga što se dešavalo sa nama pre utelovljenja, mi zaboravljamo naša prethodna utelovljenja.

3) Takvo stanje stvari nije bilo uvek...

4) Ovakva mera se od skora javlja, više kao humana za naše živote, nego kao ograničavajuća.

5) Stvar je u tome da smo mi u mnogim svojim životima činili i postupke koji nisu najbolji, i ako bismo se mi sećali svih svojih loših postupaka i zloupotreba, to ne bismo uopšte mogli da delujemo u ovom životu.

6) Zato se zavesa u našem sećanju spušta odmah posle našeg rođenja.

7) Svejedno, ta zavesa se ne javlja kao čvrsta, neprozirna, za one koji su svojim zaslugama prošli put ovladavanja darom viđenja prošlosti i budućnosti. Tim darom jasnoviđenja ovladavali su mnogi proroci i sveci, utelovljavani na Zemlji u prošlosti i u sadašnjosti.

8) Zavesa počinje da se diže kada naša četiri niža tela zadobiju određeni stepen čistote, i kada naša svest dostigne nivo na kojem ne može da se uplaši nekih stvari, koje se dešavaju pri međusobnim odnosu dva sveta.

9) Ljudska svest je na samom delu veoma ograničena. Ograničena je onom ulogom koju mi ispunjavamo u ovom tekućem životu, i ograničena je našom karmom, koju smo stvorili u prethodnim životima.

10) Naša karma predstavlja po sebi energiju, čvrstu energetsku supstancu, koja ima vrlo niske vibracije. I te niske vibracije javljaju se kao zavesa, koja nas deli od Viših svetova.

11) Tako da je suštinska razlika između nas i Bića Hijerarhije Svetlosti – razlika u našim vibracijama.

12) I, kada dobijemo mogućnost, pomoću naših zasluga i naših staranja, da se izbavimo od naše karme, da se izbavimo od naših nesavršenstava, to mi dobijamo sposobnost opštenja sa Višim svetovima, dobijamo mogućnost boravka u Višim svetovima.

13) Dijapazon naše percepcije, shvatanja i doživljavanja sveta se proširuje i mi zadobijamo mnoge sposobnosti, koje se nazivaju darovima Svetog Duha.

14) Dakle, samo smo mi sami, naša delovanja u prošlosti i u sadašnjosti, stvorila tu zavesu, koja nas deli od Realnog Božjeg Sveta.

15) A kako se, po Zamisli Boga, sve u ovoj vaseljeni razvija na putu evolucije, to će sledeća etapa, koju ćemo neizbežno dostići – biti etapa oslobađenja od karme naših zemaljskih utelovljenja. Mi ćemo se osloboditi od naše karme i izdići ćemo se na viši energetski nivo.

16) Na delu, mi možemo na nekoliko način da se izbavimo od naše karme...

17) Najpre, možemo činiti pravilne izbore.

18) Naš život upravo predstavlja redosled situacija, u kojima nam se uvek daje mogućnost da učinimo jedan od dva izbora. Jedan od izbora približava nas Bogu, drugi nas udaljava od Boga. Sve je vrlo jednostavno, i sve mnogobrojne životne situacije moguće je svesti samo na ova dva izbora.

19) I taj put se javlja jedinstvenim, koji slede svi ljudi, koji su dobili utelovljenje na Zemlji. Ostali putevi su pomoćni...

20) Poznat je put molitvene prakse, kada mi pomoću momentuma naših srca privlačimo dopunsku Božansku Energiju u naš život i pomoću te Energije rastvaramo naša karmička opterećenja.

21) Glavnim u svemu javlja se naša usmerenost na savlađivanje našeg ograničenog stanja svesti, u kojem se nalazimo iz karmičkih razloga. Ako znamo dijagnozu, lakše nam je da nađemo pravilno lečenje i da to lečenje primenimo u našem životu.

22) Dakle, sve što radimo u životu javlja se načinom preovladavanja našeg ograničenog karmičkog stanja. Zato i dobijamo utelovljenje. Takav je Zakon ovog sveta.

23) Kada smo dobili slobodu da osetimo sebe kao individualnost u utelovljenju, mi smo dobili slobodu za izvođenje svojih eksperimenata. I mi smo počeli da koristimo Božansku Energiju po svom nahođenju. Za to nam je bila data ličnost. Na određenoj etapi evolucionog razvoja naša ličnost je bila darovana razumom. Razum ima svojstva dualnosti, on ima mogućnost da bira, kako će da koristi svoje sposobnosti.

24) I u rezultatu naših eksperimenata sa našim umom mi smo počeli da se obavijamo sve čvršćim i čvršćim energijama, stvarajući karmu, to jest, koristeći Božansku Energiju ne u saglasnosti sa zamisli Boga, već u skladu sa zamisli našeg sopstvenog uma.

25) Našom delatnošću u čvrstom fizičkom svetu, u toku miliona godina, stvorili smo stvarnost koja nas okružuje, u kojoj se nalazimo.Svet koji nas okružuje predstavlja sam po sebi ogledalo u kojem se odražava naša nesavršena svest.

26) To je bila etapa u kojoj nam je, u skladu sa Planom Boga za ovu vaseljenu, bilo dozvoljeno da eksperimentišemo sa Božanskom Energijom, na osnovu naše slobodne volje.

27) Sada je nastupila nova etapa. U prvoj etapi mi smo uranjali u iluziju, sada je nastupila etapa vraćanja u Realni Svet Boga.

28) I, po Zamisli Tvorca, one iste duše, koje su učestvovale u stvaranju iluzija, kroz svoja delovanja, dužna su da prevladaju te iluzorne pojave. I, pre svega, nama je neophodno da se odreknemo nesavršenog stvaranja u svojoj svesti.

29) U prvoj etapi svi mi smo sve više i više uranjali u materiju i sve više i više udaljavali sebe od Boga. U drugoj etapi, kroz naše spoznavanje svog Jedinstva sa Bogom, dužni smo da se vratimo realnom delu nas samih, odrekavši se od iluzija i obraćajaući se Realnosti.

30) Prevladavajući svoje nesavršeno stanje, odrađujući svoju karmu, mi povišavamo svoje vibracije i, istovremeno, sa povišavanjem naših vibracija, povišavaju se vibracije sveta koji nas okružuje.

31) Mi preovladavamo sebe, preovladavamo svoju ljudsku prirodu i zadobijamo sve više i više Božanskih svojstava, postepeno se vraćajući Božanskoj Realnosti, iz koje su naše duše došle u fizički svet radi eksperimentisanja.

32) I Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti daje nam se zato, da probudimo sećanje naše duše, da damo ispravno usmerenje našim stremljenjima. Na taj način, u toku našeg razvoja, mi postepeno zadobijamo sve pravilnije viđenje, mi spoznajemo Božansku Istinu i postajemo na određenoj etapi sjedinjeni sa tom Istinom.

33) Ovo je nešto drugačiji pogled na promene koje se sada dešavaju na Zemlji. Na samom delu, promene će biti moguće i postaju moguće samo uz našu pomoć, uz pomoć usmerenosti naših srca i uz pomoć one Božanske Energije, koju mi provodimo u naš čvrsti svet.

34) I, u skorije vreme, svi mi koji ovo čitamo, dužni smo da postanemo one elektrode, kroz koje će proizaći zasićenost Svetlošću fizičkog plana planete Zemlje.

35) Uzvišena Bića Svetlosti žele nam uspehe na ovom putu i uspehe u prevladavanju svega unutar nas, što nam smeta da ostvarimo Zamisao Boga za ovu planetu.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0059 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Sa rođenjem – mi zaboravljamo naša prethodna utelovljenja" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške