Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII11
Datum kreiranja
 
15-03-2009 21:56:07
Datum poslednje izmene
 
15-03-2009 21:59:23
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3084
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Oslobodimo Božansku Ljubav iz dubina svog bića!
 

45. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Ljubav je najvažnije Božansko svojstvo.

2) Svojstvo Ljubavi prožima celo Stvaranje i organski se upliće u naš život i u život svih živih bića.

3) Svako od nas ima u dubini svog bića impuls Božanske Ljubavi, ali je ona sputana nanosima karmičkih opterećenja.

4) Proces našeg karmičkog rasterećivanja znači i proces oslobađanja Božanske Ljubavi iz dubina našeg bića.

5) Božanska Ljubav je svojstvo koje u sebi tek treba da oslobodimo, dok je ne oslobodimo – mi osećamo ljubav sa značenjem koje je „prizemnije“.

6) Bitno je da otvorimo svoju svest za mogućnost oslobađanja Božanske Ljubavi i za njeno ispoljavanje u našem životu.

7) Božanska suština u nama je večna.

8) Izborom protiv Boga, i nakon krajnjih dopuštenih rokova – neki od nas osuđuju sebe na nebiće, na gubljenje individualnosti.

9) A večni, energetski deo njih samih, kao neindividualizovana energija, nastavlja svoje večno postojanje.

10) ) Svako od nas je svojevoljno, u nekom dalekom trenutku koji nije deo našeg aktivnog sećanja, ušao u Božji Eksperiment sa slobodnom voljom i sa svetom iluzija.

11) Već tada znali smo za rizik da se može desiti da se neki od nas suviše zanesu delovanjem sa stanovišta slobodne volje i svetom iluzija, i da se neće svi vratiti u formi evolucijom razvijenih individualnosti u Više svetove, tj. Bogu.

12) Znali smo da će se neki silom Zakona vratiti u formi neindividualizovane energije.

* * *

45. poruka-lekcija (VDK180405)

Neka nastupi dan kada ćemo moći da osećamo sveobuhvatno, bezuslovno osećanje Ljubavi, prema svemu što nas okružuje, prema svim ljudima, koji žive na Zemlji, prema samoj Zemlji, prema prirodi, oblacima, nebu, kiši, suncu...!

Neka nas ispuni osećanje Ljubavi i osećanje Jedinstva sa svime što nas okružuje!

Setimo se: mi i jesmo istovremeno sve to!

Setimo se: da nas naša ljudska svest deli od svega što nas okružuje, ali da su naša priroda i priroda svega što nas okružuje – sjedinjeni!

Setimo se: da smo svi mi skupa – Bog, i da naše udaljavanje od Jedinstva sa Bogom postoji samo u našoj svesti!

Izrazimo spremnost da procesom karmičkog čišćenja oslobodimo impuls Božanske Ljubavi iz dubina našeg bića!

Težimo stanju svesti u kojem ćemo osećati bezuslovnu Ljubav, prema svemu što nas okružuje, prema Bogu, prema Uzvišenim Bićima Hijerarhije Svetlosti!

Težimo stanju svesti u kojem ćemo osetiti Jedinstvo i povezanost sa svime što nas okružuje, sa Bogom, sa Uzvišenim Bićima Hijerarhije Svetlosti!

Prepustimo se energijama Ljubavi i Jedinstva, koje dolaze na Zemlju, prepustimo se njihovom delovanju!

45. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da oslobodim osećanje Božanske Ljubavi u unutrašnjosti svog bića, i želim da tu Ljubav upućujem svemu oko sebe, svim bućima koja me okružuju, Zemlji, svemu što je Bog stvorio, kao i Bogu i Bićima Hijerarhije Svetlosti, odnosno Svetlosnom Biću ili svecu sa kojim osećam unutrašnju bliskost.

* * *

45. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Od svih Božanskih svojstava Ljubav se javlja kao najvažnije. Svetovi se stvaraju Ljubavlju. I ako ne osećamo radost u svom životu, ako nas guše teške misli i osećanja – to znači da prosto osećamo nedostatak Ljubavi u svom srcu.

2) Nebitno je da li nas vole ili ne vole. Ljubav je sila koja se nalazi u dubini našeg bića. I ona je sa nama sve dok dobijamo Božansku Energiju iz njenog Izvora.

3) Mali nedostatak ovog osećanja uvodi nas u neharmonično stanje svesti.

4) Svojstvo Ljubavi prožima celo Stvaranje i organski se upliće u naš život i u život svih živih bića.

5) I mnogi problemi u svetu, može se čak reći svi problemi ovog sveta povezani su baš sa nedostatkom Ljubavi.

6) Svako od nas ima u dubini svog bića impuls Božanske Ljubavi, ali je ona sputana nanosima karmičkih opterećenja. Dakle, proces karmičkog rasterećivanja znači i proces oslobađanja Božanske Ljubavi.

7) No, dok se taj proces ne izvede, ili – paralelno sa procesom karmičkog rasterećivanja, mi možemo kultivisati osećanje Ljubavi u svom srcu. Mi treba da se potrudimo da stalno u svojoj svesti držimo likove onih prema kojima osećamo ljubav. (Božanska Ljubav je svojstvo koje u sebi tek treba da oslobodimo, dok je ne oslobodimo – mi osećamo ljubav sa značenjem koje je „prizemnije“.)

8) Ako se nalazimo usred ljudi, treba da pokušamo da osećamo ljubav prema svim ljudima koji nas okružuju. Treba da pokušamo da osećamo ničim uslovljenu Ljubav.

9) I ako nam i ne pođe za rukom da dugo budemo usredsređeni na osećanje ljubavi – treba da bar dva-tri minuta u toku dana osećamo ljubav, odnosno da pokušavamo da osećamo Ljubav, kao ničim uslovljeno osećanje, kao osećanje kojim se izdižemo iznad fizičkih manifestacija kojima pripadamo.

10) To jeste teško u uslovima u kojima se nalazimo i sa nivoom svesti na kojem se nalazimo, ali bar treba da u svojoj svesti imamo model kojem ćemo težiti. Teško je, jer mi nemamo naviku da se u svesti izdignemo iznad nivoa fizičkih manifestacija, i da pokušamo da osećamo Ljubav prema nematerijalnoj, Božanskoj suštini i onih koji nas, na primer, na fizičkom nivou vređaju.

11) Nemamo naviku i usmerenost da osećamo Ljubav nezavisno od toga kako se ljudi odnose prema nama, nezavisno od toga da li su nam bliski, kao članovi porodice, familije, susedstva, ili nisu, nezavisno od toga da li nam u nečemu pomažu ili ne. I da nam to nikako ne polazi za rukom, treba da ovakvu perspektivu imamo u svojoj svesti i da izrazimo želju da osećanje Ljubavi oslobodimo u sebi i da je upućujemo svemu oko sebe, kao i Bogu i Bićima Hijerarhije Svetlosti, odnosno Svetlosnom Biću ili svecu sa kojim osećamo unutrašnju bliskost.

12) I nastupiće dan kada ćemo moći da osećamo upravo takvo sveobuhvatno, bezuslovno osećanje Ljubavi, prema svemu što nas okružuje, prema svim ljudima, koji žive na Zemlji, prema samoj Zemlji, prema prirodi, oblacima, nebu, kiši, suncu...

13)Ispuniće nas osećanje Ljubavi i osećanje Jedinstva sa svim što nas okružuje. Mi i jesmo istovremeno sve to. Treba da se setimo da nas naša ljudska svest deli od svega što nas okružuje, ali su naša priroda i priroda svega što nas okružuje – sjedinjeni.

14) To je jedna od ključnih iluzija u našoj svesti: udaljenost od Jedinstva sa Bogom postoji samo u našoj svesti, jer na delu svi mi smo – Bog.

15) A sada o nečem drugom...

16) Mi se nalazimo u utelovljenju na Zemlji u ovo vrlo složeno vreme, kada proizilaze podele u našem svetu. Smenili su se kosmički ciklusi i na Zemlju su došle nove energije, energije Ljubavi i Jedinstva. Te energije donose uticaj planete Venere.

17) Nema nijednog živog bića koje ne oseća na sebi uticaj ovih energija. Ipak, ne pokazuju ove energije na sve ljude blagotvorno dejstvo.

18) Na jednoj strani – ima ljudi koji su u procesu ubrzanog ili ubrzanijeg karmičkog čišćenja, taj proces znači ubrzanije izbijanje karmičkih opterećenja u njihovu svest, u vidu psihičkih problema ili u vidu bolesti. Ove energije samo mogu ublažavati muke kroz koje moraju da prođu na svom Putu.

19) Na drugoj strani – ima ljudi koji su toliko narušili svoju vezu sa Božanskim Izvorom, da njihovo biće više nije sposobno da prima ove energije. Oni kao da su mrtvi.

20) Kao što sunce sija svem rastinju i ispoljava na jedne blagotvorni uticaj, doprinoseći njihovom razvoju i životnosti, tako isto sunce osvetljava i već umrtvljeno rastinje, koje se već suši. I pod dejstvom sunca to rastinje sve više se suši i postaje osuđeno na ognjište peći.

21) Tako isto će sve odživelo uskoro da bude skupljeno i sagoreno u kosmičkoj peći. Dobar vrtlar obilazi vrt i povremeno sagoreva osušene grane i drveće, ne dozvoljavajući da se infekcija raspostire na zdravo rastinje.

22) Ovo o čemu se govori zaista je tužno. Ali je to istina sa kojom se susrećemo u svom životu. Gubici su neizbežni, i svako sam bira za sebe svoj put. Svakog minuta prebivanja na Zemlji mi činimo izbor: ili činimo izbor u korist Boga, Života, ili biramo smrt. Mnogo puta smo slušali o tome da nastupa vreme razdeljivanja zrna od kukolja. Znamo da zaražena trava mora da bude odvojena i sagorena.

23) Niko, čak i od onih koji su se u svesti udaljili od Boga, ne može reći da te fraze nije čuo bar jedanput u životu.

24) Čemu se čudimo? Vreme je nastupilo. I oni ljudi, koji ne mogu da usvoje nove vibracije, koji ne mogu da ostvare prelaz na novi nivo svesti, pašće u ruke baštovana, koji će se pobrinuti o njihovoj daljoj sudbini. A baštovanom u našoj vaseljeni javlja se sam Bog.

25) Ne treba o bilo čemu da brinemo, sve će proizaći po Volji Boga, i svi rokovi i svi poslovi, povezani sa tim rokovima, proizaći će tačno u skladu sa Božanskim Planom.

26) Rečeno je – smrt ne postoji, a ovde govorimo o tome kako neki ljudi osuđuju sebe na smrt.

27) Božanska suština u nama je večna. Izborom protiv Boga, i nakon krajnjih dopuštenih rokova – neki od nas osuđuju sebe na nebiće, na gubljenje individualnosti, onog propadljivog dela njih samih koji je sav od iluzija i sav od zamrznutih energija svih njihovih delovanja, iz svih njihovih utelovljenja, koja su bila protiv Boga. Ti njihovi delovi osuđeni su, tj. oni su neokretanjem Bogu sebe osudili na tu vrstu sagorevanja u kosmičkoj peći, a večni, energetski deo njih samih, kao neindividualizovana energija, nastavlja svoje večno postojanje.

28) Šta da radimo u ovim vremenima? U vezi sa ovim kosmičkim procesom – učimo se od prirode. Pođimo u šumu i pogledajmo šta se dešava u šumi. Tamo ima osušenog drveća i trulih panjeva. Ali ima i mladih izdanaka. I ŽIVOT SE PRODUŽAVA! Zuje, pčele, pevaju ptice, cveta cveće... Caruje puna harmonija.

29) Treba da shvatimo da se svako od nas javlja jedinstvenim cvetićem u toj šumi. Zato mi treba da prosto cvetamo i da osećamo Ljubav prema svemu što nas okružuje. Treba da uzimamo primer od prirode koja nas okružuje.

30) Svaki cvetić prosto cveta. On se ne bori ni protiv osušenog drveća, ni protiv trulih panjeva. Sve je podređeno Božanskom Zakonu, i sve proizilazi u saglasju sa Božanskim Zakonom.

31) Postoje Služitelji koji su pozvani da ispune svoj rad na čišćenju vaseljene od korova i od svega mrtvog ili od svega što ne želi da se potčini ustanovljenom Zakonu.

32) Slušali smo o vremenu žetve...Pomišljamo da se to vreme bliži, ali se nisu svi uznemirili zato što se to vreme bliži. I žetva ide punim hodom. I sve se dešava na tako prirodan način, da ljudi čak i ne primećuju tu žetvu. Sve se dešava u nužnim rokovima i u punoj saglasnosti sa Višim Zakonom.

33) Sa stanovišta ega – mnogi ljudi sve ovo mogu doživljavati kao nepravedno i strašno: da li je njima nedvosmisleno jasno dokazano i ukazano na to šta se dešava, šta da rade, nije li sve to što se dešava – kazna Božja.

34) U svetu iluzija ovako nešto i ne može se nedvosmisleno jasno ukazati i dokazati. Posebno ne onima kojima je svest suviše zaprljana i zamagljena karmičkim opterećenjima. Sve ovo što sa stanovišta ega mnogih ljudi može da deluje kao strašno i nepravedno – ima, kosmički šire i dublje posmatrano, svoju Božansku Logiku i opravdanje, jer Bog nije surov i ne bi bio surov i kažnjavao delove sebe samog.

35) Svako od nas je svojevoljno, u nekom dalekom trenutku koji nije deo našeg aktivnog sećanja, ušao u Božji Eksperiment sa slobodnom voljom i sa svetom iluzija. Već tada znali smo za rizik da se može desiti da se neki od nas suviše zanesu delovanjem sa stanovišta slobodne volje i svetom iluzija, i da se neće svi vratiti u formi evolucijom razvijenih individualnosti u Više svetove, tj. Bogu. Znali smo da će se neki silom Zakona vratiti u formi neindividualizovane energije.

36) ALI U TOJ FORMI U KOJOJ SMO ODLUČIVALI O ULASKU U EKSPERIMENT – MI SMO ZNALI DA NEMA SMRTI I GUBITKA, ČAK I U SLUČAJU DA NE ISPUNIMO MISIJU I NE ODABEREMO EVOLUCIONI PUT POVRATKA BOGU, KROZ POTČINJAVANJE BOŽANSKIM ZAKONIMA I KROZ RAZVOJ SVESTI O JEDINSTVU SVEGA POSTOJEĆEG.

37) Energija od koje smo stvoreni svejedno će se vratiti Bogu, i Bog, čiji smo deo, svejedno, i kroz istoriju onih duša koje ne odaberu na osnovu slobodne volje put povratka Bogu – samospoznaje se. Naravno, na ovom nivou svesti mi tek maglovito možemo da slutimo o kakvim suštinama i nespoznatljivo dubokim dešavanjima se radi, ali je dovoljno da u ovom trenutku shvatimo da u ovom samoosuđivanju nekih od nas na nebiće – nema u dubljem smislu ničeg nepravednog. Rizik ovog Eksperimenta u koji smo davno i davno ušli je bio da se ne vratimo Bogu svi putem svojevoljnog izbora Puta evolucije, nego na način naglog gubljenja individualnosti.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0105 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Oslobodimo Božansku Ljubav iz dubina svog bića!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške