Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII13
Datum kreiranja
 
26-03-2009 20:25:07
Datum poslednje izmene
 
26-03-2009 20:29:20
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2893
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Čestice Uzvišenih Bića Svetlosti u nama
 

47. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) Delić mnogih Uzvišenih Bića Svetlosti nalazi se u mnogim ljudima.

2) Sve dok su ljudi vezani za proces karme i za rađanje – i Uzvišena Bića Svetlosti, preko delića sebe, koje imaju u ljudima, vezani su za Zemlju i čovečanstvo.

3) Zavisno od nivoa razvienosti svesti – sve ovo se može shvatiti ili kao Viša realnost, ili kao fantastika.

4) Viši položaj u kosmičkoj hijerarhiji znači i viši stepen služenja i spremnosti žrtvovanja za druge.

5) Princip je: viši se šrtvuju za niže, da bi im omogućili evolucioni napredak.

6) Kao što su i veliki Učitelji učili: onaj, ko vlada većim dostignućima - javlja se većim služiteljem svih.

7) Kada se mi krećemo na svom Putu, mi smo povezani na unutrašnjim nivoima sa mnogima, i naša dostignuća se na finijem planu odmah predaju hiljadama i milionima ljudi.

8) I suprotno - kada se mi strmoglavimo u svojoj svesti do nivoa pećinskog čoveka, to takođe pokazuje uticaj na hiljade i milione živih bića.

9) Sve dok težimo tome, da se krećemo na svom Putu, i sve dok se krećemo svojim Putem, mi stalno imamo brigu i zaštitu iz Viših svetova, iako to ne znamo ili ne vidimo.

10) Oni koji se svojevoljno ne opredele za evoluciju: osuđuju sebe na nebiće, što ne znači da oni bilo kuda iščezavaju - oni, kao energija, produžuju svoje postojanje, iščezavaju samo zapisi iz njihove svesti, zapisi, koji ne odgovaraju Božanskom Planu. I oni potom započinju svoju evoluciju od najnižeg nivoa, ponovo se podižući po stepenima evolucije.

47. poruka-lekcija (BRZ200405)

Neka svako od nas oseti svoju vezu sa nekim od zrakova kojem pripada! Neka svako od nas oseti svoju vezu sa nekim od Uzvišenih Bića Svetlosti, sa kojim je posebno povezan, koji je njegov unutrašnji Učitelj!

Setimo se, opet i opet, da je sve u ovoj vaseljeni Bog, i da svako od nas sam po sebi predstavlja samo česticu, ćeliju, atom Tela Boga!

Uzvisimo svoju svest, da bismo shvatili da nema razlike između nas i svih živih bića, da bismo postali spremni da žrtvujemo sebe za dobro svih živih bića!

Poštujmo kosmički princip, po kojem se viši žrtvuju radi nižih, da bi dali mogućnost nižim ispoljavanjima života da se razvijaju i da dostignu viši nivo svesti, jer onaj ko je ovladao višim nivoom svesti, prinosi sebe na žrtvu, radi razvoja svesti onih, koji su niže na stepenima evolucione lestvice!

Setimo se da je prebivanje na Zemlji privremeno, i da je osnovni zadatak, koji treba da ispunimo na Zemlji, podizanje svesti ljudi, dovođenje svesti žitelja Zemlje do nivoa Uzvišenog stanja svesti!

Oslobodimo se sputavanja zemaljskim dogmama i ograničenjima, da bi se pred našom svešću otvorile nesagledive perspektive, jer evolucija je bezgranična!

Radujmo se, što smo povezani na unutrašnjim nivoima sa mnogima, i što se naša dostignuća, dok se krećemo na svom Putu, na finijem planu odmah predaju hiljadama i milionima ljudi!

Ne ustručavajmo se od eksperimentisanja na našem duhovnom Putu, ne plašimo se da sebi dopustimo greške, jer ćemo uvek dobiti pomoć na svom Putu, i mi uvek možemo da molimo za tu pomoć!

Imajmo u vidu da mi nismo sami, da se nalazimo pod potrebnom brigom i zaštitom Uzvišenih Bića Svetlosti, sve dok želimo da se krećemo na svom Putu i da se potčinjavamo Zakonu, koji postoji u ovoj vaseljeni!

47. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da osetim, postanem svestan svoje veze sa nekim od Uzvišenih Bića Svetlosti, sa kojim sam posebno povezan, koji je moj unutrašnji Učitelj!

* * *

47. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Mnoga Uzvišena Bića Svetlosti imaju, svako od njih posebno, delić sebe u sastavu viših tela većeg broja ljudi. Sve dok je čovek, koji ima u sebi česticu nekog Uzvišenog Bića Svetlosti, podvrgnut Zakonu karme, i sve dok mora da dolazi u utelovljenje na Zemlju, dotle je to Uzvišeno Biće Svetlosti vezano za planetu Zemlju, ne može da napusti planetu i da postane Kosmičko Biće. Dotle su on, tj. oni – vezani za naša tela i za planetu Zemlju.

2) Svako od nas pripada nekom zraku i svako od nas oseća (tj. trebalo bi da oseća, trebalo bi da se potrudi da oseća) vezu sa nekim od Uzvišenih Bića Svetlosti. I sve dok poslednji čovek, koji se nalazi u utelovljenju, ne prevlada svoj ego, svoju karmu i dostigne nivo svesti Uzvišenog Bića, dotle će Uzvišena Bića Svetlosti biti prisutna na Zemlji i služiće čovečanstvu.

3) Na samom delu – sve je u ovoj vaseljeni Bog. I svako od nas sam po sebi predstavlja samo česticu, ćeliju, atom tog Božanskog Tela. Po meri po kojoj mi uzvisujemo svoju svest, mi shvatamo, da nema razlike između nas i svih živih bića, i mi smo spremni da žrtvujemo sebe za dobro svih živih bića.

4) Što viši nivo dostignuća imamo – to veći stepen u kosmičkoj hijerarhiji zauzimamo, tim nam je jednostavnije da sebe prinosimo na žrtvu radi života vaseljene.

5) Takav je Zakon ove vaseljene. Viši se žrtvuju radi nižih, da bi dali mogućnost nižim ispoljavanjima života da se razvijaju i da dostignu viši nivo svesti.

6) Zato, kada Veliki Učitelji dolaze u utelovljenje na Zemlju, oni uče tome, da onaj, ko vlada većim dostignućima javlja se većim služiteljem svih. Svojstva srca navode čoveka, koji je ovladao višim nivoom svesti, da prinosi sebe na žrtvu, radi razvoja svesti onih, koji su niže na stepenima evolucione lestvice.

7) I kada dostignemo nivo Bude, mi možemo da darujemo sebe, da darujemo svoje prisustvo milionima živih bića.

8) Uzvišeno stanje svesti je svojstvo svesti koje nam predstoji da steknemo. Mi smo dužni da postojano shvatamo da je prebivanje na Zemlji privremeno, i da je osnovni zadatak, koji treba da ispunimo na Zemlji, podizanje nivoa svesti ljudi. Dovođenje svesti žitelja Zemlje do nivoa Uzvišenog stanja svesti.

9) A dalje, kada ne budemo sputani zemaljskim dogmama i ograničenjima, pred našom svešću će se otvoriti nesagledive perspektive. Evolucija je bezgranična.

10) Svi mi se nalazimo na raznim etapama razvoja svoje svesti, tako da će mnogima objašnjenja o prisustvu čestica Uzvišenih Bića Svetlosti u nama – delovati kao suviše fantastična.

11) Kada se mi krećemo na svom Putu, mi smo povezani na unutrašnjim nivoima sa mnogima, i naša dostignuća se na finijem planu odmah predaju hiljadama i milionima. I kada se mi strmoglavimo u svojoj svesti do nivoa pećinskog čoveka, to takođe pokazuje uticaj na hiljade i milione živih bića.

12) Mi ne treba da se bojimo da eksperimentišemo, ne treba da se plašimo da sebi dopustimo greške. Jer ćemo uvek dobiti pomoć na svom Putu, i mi uvek možemo da molimo za tu pomoć. Mi nismo sami, mi se nalazimo pod potrebnom brigom i zaštitom Uzvišenih Bića Svetlosti.

13) Ali samo dotle, dok želimo da se krećemo na svom Putu i da se potčinjavamo Zakonu, koji postoji u ovoj vaseljeni. Ako neki od nas, po svojoj slobodnoj volji, žele da se odvoji od ove vaseljene i da žive po svojim sopstvenim zakonima, to im niko neće zabranjivati.

14) Ali u tom slučaju njihova sloboda će se rasporostirati do određene granice, iza koje im preti stanje nebića. Ovo treba shvatiti pravilno, jer nije izrečeno zato da bi se neko plašio. Čak i tada, kada neko od nas postane toliko opasan za planove Boga za ovu vaseljenu, tako da mu preti nebiće, to ne znači da on bilo kuda iščezava. On, kao energija, produžuje svoje postojanje, iščezavaju samo zapisi iz njegove svesti, koji ne odgovaraju Božanskom Planu.

15) I on započinje svoju evoluciju od najnižeg nivoa, ponovo se podižući po stepenima evolucija, koje zalaze u beskrajnost.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0060 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Čestice Uzvišenih Bića Svetlosti u nama" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške