Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII14
Datum kreiranja
 
26-03-2009 23:30:59
Datum poslednje izmene
 
26-03-2009 23:33:39
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2678
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Treba da svojstvo Božanske slobode izraste u srcima ljudi jedne zemlje
 

48. poruka-lekcija: principi Božanske Logike

1) U meri u kojoj bude u svakoj državi jaka vera u lekcije i usmerenja koje daju Uzvišena Bića Svetlosti (ili koja se daju kroz dobra duhovna učenja), u toj meri će biti lakše i brže ostvarenje Božanskog Plana za tu zemlju.

2) ) Sve blagotvorne promene u spoljašnjim okolnostima unutar svake zemlje – određene su samo nivoom svesti ljudi u njoj, određeni su time u kojoj meri su ljudi u toj zemlji spremni da prihvate principe Božanskog rukovodstva i Božansku pomoć za tu zemlju.

3) Mi najpre menjamo svoju svest, i tek onda menjamo svet koji nas okružuje.

4) Ljudska svest je tako formirana, da joj je stalno neophodno da ima spoljašnje učenje, spoljašnje orijentire, prema kojima treba da se upravlja, neko to naziva ideološkim postavkama, pretpostavimo da su to Božanski rukovodeći principi.

5) Prava slobodna i demokratska zemlja postaje ona zemlja u kojoj svojstvo Božanske slobode izraste u srcima njenih ljudi i proširi se na celu zemlju, pa i šire...

* * *

48. poruka-lekcija: dodatna tumačenja(VG210405)

1) Na savremenoj etapi istorijskog razvoja principi demokratije i slobode moraju da ostanu kao ključne vrednosti državnih zajednica, kao osnove država koje danas postoje u svetu.

2) Sloboda i demokratija javljaju se kao garancija da zemlja neće skrenuti ka totalitarizmu, i da će biti obezbeđeni pogodni uslovi za život svakog pripadnika određene državne zajednice, a ne samo za upravnu elitu.

3) Sloboda je najpre stanje uma, stanje duše čoveka, i to je nešto čemu treba da težimo svim svojim bićem.

4) Države koje mogu da ostvare principe slobode i demokratije, mogu brže i uspešnije da ostvare Božanske planove za njih, u sledećim decenijama; poštovanje slobode i demokratije, povezano sa dubokom i pravom verom.

5) Pitanje vere... U meri u kojoj bude u svakoj državi jaka vera u lekcije i usmerenja koje daju Uzvišena Bića Svetlosti (ili koja se daju kroz dobra duhovna učenja), u toj meri će biti lakše i brže ostvarenje Božanskog Plana za tu zemlju.

6) Uzmimo tužni primer Sjedinjenih Američkih Država...

7) U toku skoro celog XX veka Uzvišena Bića Svetlosti davala su svoje preporuke i svoja znanja narodu ove zemlje. To je bilo neprocenjivo izlivanje Svetlosti i Božanske Mudrosti.

8) Sve to je zloupotrebljeno kroz međunarodnu poziciju ove zemlje...

9) Od nas samih, od toga kako primamo sve što je izloženo u najboljim duhovnim učenjima, i kako, koliko smo sposobni da to primenimo u svom životu – zavise uspešnost i brzina preobražaja za narode svake zemlje.

10) Sve blagotvorne promene u spoljašnjim okolnostima unutar naše zemlje, tj. unutar svake zemlje – određene su samo nivoom svesti ljudi u njoj, određeni su time u kojoj meri su ljudi u toj zemlji spremni da prihvate principe Božanskog rukovodstva i Božansku pomoć za tu zemlju.

11) Da bi se izvela promena u našem životu i u okolnostima u kojima se nalazimo, neophodno je da se izmeni naša svest. Mi imamo dovoljno dobrih duhovnih znanja, i u budućnosti je naš zadatak da proširimo ta znanja na što širi krug ljudi, koji su sposobni da usvoje ta znanja.

12) Ali, mi smo dužni da najpre sami usvojimo ta znanja. Mi najpre menjamo svoju svest, i tek onda menjamo svet koji nas okružuje.

13) Ljudska svest je tako formirana, da joj je stalno neophodno da ima spoljašnje učenje, spoljašnje orijentire, prema kojima treba da se upravlja. Mi to možemo nazvati ideološkim postavkama, pretpostavimo da su to Božanski rukovodeći principi.

14) Ideje se kreću svetom. Zato treba da uzmemo za osnovu naše delatnosti one Božanske ideje koje nam daju Uzvišena Bića Svetlosti (ili koje su nam date kroz druga dobra duhovna učenja). I da pokušamo da budemo postojanim nosiocima Božanskih rukovodećih principa u našem životu. To je korisnije za naše duše – od mističnih vrednosti ovog sveta.

15) Ali, i ovde je u pitanju naš izbor... Čemu dajemo prednost? Da li biramo ovaj svet, sa njegovim sjajem i sa zlatnim teladima, ili biramo Božanski svet? Da li biramo iluziju ili biramo Božansku Realnost? Mi smo pred tim jednim jedinim ključnim izborom – za ceo život, i iz života u život.

16) Kada su u pitanju svojstva slobode i demokratije... Treba razlikovati njihovo prisustvo u ovom svetu, i njihov pravi odraz iz Božanskog sveta. Prava slobodna i demokratska zemlja postaje ona zemlja u kojoj svojstvo Božanske slobode izraste u srcima njenih ljudi i proširi se na celu zemlju, pa i šire...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0058 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Treba da svojstvo Božanske slobode izraste u srcima ljudi jedne zemlje" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške