Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHSII15
Datum kreiranja
 
29-03-2009 00:05:27
Datum poslednje izmene
 
29-03-2009 00:09:13
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2847
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Božanski Plan i jezik zvezda
 

49. poruka-lekcija: principi Božanske Logike (BS220405)

1) Svojstvo Božanske Slobode za nas znači pre svega Slobodu od naše karme.

2) Proces oslobađanja od karme nije kratkotrajnog karaktera: ako bi se sva energija koju smo preinačili u toku mnogih hiljada utelovljenja iznenada aktivirala u našoj auri, mi ne bismo mogli da izdržimo takav teret.

3) Zato se, u skladu sa humanim Zakonom Kosmičkih Ciklusa, naš život deli na intervale vremena, kada se aktivira ova ili ona energija koju smo nekada preinačili.

4) Sve u vaseljeni proizilazi u saglasju sa kosmičkim ciklusima, i te cikluse je Bog zapisao na jeziku zvezda. Onaj, ko savlada, dostigne jezik zvezda, dobija pristup podrobnostima Plana Boga za celu vaseljenu i za konkretnu planetu ili zvezdu.

5) Kada budemo ušli u tajne plana našeg života, takođe određenog zvezdama u trenutku našeg rođenja, mi možemo saznati – u kojem vremenskom periodu i kakve energije iz prošlih karmičkih zapisa postaju dostupne za preradu.

6) Ako pažljivo proučimo naš život, to možemo primetiti, da sa zavidnom periodičnošću u polje naše pažnje stupaju jedni te isti problemi, i mi smo prinuđeni da se ponovo i ponovo vraćamo našim neodrađenim svojstvima i da rešavamo životne probleme koji pred nas iskrsavaju svaki put na novom nivou.

7) Svakog dana, iz dana u dan, Bog, pomoću Zakona Kosmičkih Ciklusa, izglađuje naša nesavršena svojstva, sve dotle, dok ne postanemo glatkima, sve dok naša aura ne stekne pravilni ovalni oblik, sve dok ne stekne prozračnost i boje, koje su prvobitno bile prisutne u našoj duši, pre nego što smo primili na sebe utelovljenje u fizičkom svetu.

8) Ono što je rečeno – da će za izabrane dani biti skraćeni, znači mogućnost da ubrzamo vraćanje karme, i to, za šta je za običnog čoveka, za preradu karme, potrebno desetak godina, oni među nama, koji se odluče za proces ubrzanog vraćanja karme, mogu proći za godinu dana.

9) Čak i da preradimo svu negativnu karmičku energiju, svejedno mi produžavamo sa našim služenjem, jer, sve dok se nalazimo u utelovljenju, mi smo dužni da koristimo svaki minut našeg prebivanja na Zemlji za ukazivanje pomoći onim živim bićima, koja nisu toliko srećna u svom kretanju na Putu, kao mi.

49. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Svojstvo Božanske Slobode za nas znači pre svega Slobodu od naše karme, slobodu od onih energija, koje smo preinačili, „deformisali“, izopačili našim postupcima u prošlosti, koji nisu bili u skladu sa Božanskim Zakonima.

2) Te energije nas vezuju za fizički plan i za druge čvrste slojeve planete Zemlje, i naš je osnovni zadatak – da se oslobodimo te vezanosti.

3) I taj proces oslobađanja nije kratkotrajnog karaktera. Ako bi se sva energija koju smo preinačili u toku mnogih hiljada utelovljenja iznenada aktivirala u našoj auri, mi ne bismo mogli da izdržimo takav teret.

4) Zato se, u skladu sa humanim Zakonom Kosmičkih Ciklusa naš život deli na intervale vremena, kada se aktivira ova ili ona energija koju smo nekada preinačili. A ti intervali vremena dele se sa 12 osnovnih zrakova Kosmičkih sati. Ovi vremenski ciklusi dele se na godišnje cikluse, takozvane dvanaestodišnje cikluse, u skladu sa znacima Zodijaka, i na mesečne cikluse unutar svake godine.

5) To su oni ciklusi, u skladu sa kojima nam proizilazi vraćanje onih karmičkih situacija, kroz koje nam je neophodno da prođemo, radi uravnoteživanja energija, koje smo nekada izopačili i koje su sadržane u našoj auri.

6) Sve u vaseljeni proizilazi u saglasju sa kosmičkim ciklusima, i te cikluse je Bog zapisao na jeziku zvezda. Onaj, ko savlada, dostigne jezik zvezda, dobija pristup podrobnostima Plana Boga za celu vaseljenu i za konkretnu planetu ili zvezdu.

7) U trenutku našeg rođenja pokreću se Kosmički sati našeg životnog toka. Pokreće se opruga naših individualnih sati. I, znajući plan našeg života, takođe određen zvezdama u trenutku našeg rođenja, mi možemo saznati – u kojem vremenskom periodu i kakve energije iz prošlih karmičkih zapisa postaju dostupne za preradu.

8) Ako pažljivo proučimo naš život, to možemo primetiti, da sa zavidnom periodičnošću u polje naše pažnje stupaju jedni te isti problemi, povezani sa našom psihikom i sa našim prijemom, shvatanjem nas samih i sveta koji nas okružuje.

9) Opruga nastavlja da se odvija, i na svakom novom navoju jedni te isti problemi nam se vraćaju sa zavidnom postojanošću. I mi smo prinuđeni da se ponovo i ponovo vraćamo našim neodrađenim svojstvima i da rešavamo životne probleme koji pred nas iskrsavaju svaki put na novom nivou.

10) To je slično pljuskanju okeanskih talasa...Talas naleti na obalu, zatim odstupa. U toku svog kretanja talas uvlači u svoje kretanje kamenove, koji se nalaze na obali okeana, povlači ih za sobom. I, za hiljadu godina, kamenovi postaju glatki. Svaku izbočinu na svakom kamenu okean izgladi.

11) Isto tako, svakog dana, iz dana u dan, Bog, pomoću Zakona Kosmičkih Ciklusa, izglađuje naša nesavršena svojstva, sve dotle, dok ne postanemo glatkima. Sve dok naša aura ne stekne pravilni ovalni oblik, sve dok ne stekne prozračnost i boje, koje su prvobitno bile prisutne u našoj duši, pre nego što smo primili na sebe utelovljenje u fizičkom svetu.

12) I taj proces šlifovanja naših svojstava i njihovog preobražavanja u Božanska svojstva – traje ne samo jedan život.

13) Mudar čovek shvata, da je nemoguće mimoići delovanje Kosmičkog Zakona, ali rezultate, ka kojima nas usmerava Kosmički Zakon, moguće je postići i za manju količinu vremena, ako se ne suprotstavljamo Zakonu, i ako pomažemo njegovom ostvarenju.

14) U tom slučaju dešava se postizanje rezultata za manju količinu kosmičkih ciklusa. I to je smisao onoga što je rečeno – da će za izabrane dani biti skraćeni.Mi imamo mogućnost da skratimo svoje dane prebivanja na Zemlji (u smislu završavanja mogućnosti utelovljavanja) – samo u tom slučaju, kada ubrzamo vraćanje karme. I to, za šta je za običnog čoveka, za preradu karme, potrebno desetak godina, oni među nama, koji se odluče za proces ubrzanog vraćanja karme, mogu proći za godinu dana.

15) Mi pritom prosto brže preobražavamo preinačenu energiju, zahvaljujući našoj želji da to učinimo, i zahvaljujući Božanskoj milosti, koja nam dozvoljava da to učinimo.

16) Čak i da preradimo svu karmičku energiju, svejedno, mi produžavamo sa našim služenjem. Zato što, sve dok se nalazimo u utelovljenju, mi smo dužni da koristimo svaki minut našeg prebivanja na Zemlji za ukazivanje pomoći onim živim bićima, koja nisu toliko srećna u svom kretanju na Putu, kao mi.

17) Za to, da bi čovek shvatio svoj položaj u ovom svetu, da bi shvatio svoja nesavršenstva i da bi se usmerio ka Bogu, njemu je neophodna početna energija, koja će mu dozvoliti da to učini.

18) Zamislimo da smo došli čoveku, koji je toliko obremenjen karmom, da ne shvata svoju vezu sa Bogom i svoju vezu sa svim drugim bićima na Zemlji. On je sličan zaprljanoj posudi. Suviše zaprljanoj. Zašto ne bismo utrošili deo svoje energije, da bismo protrljali tu posudu? Da prođemo po njoj „krpom“, da joj pomognemo da dobije makar mali delić Božanske Energije, mali zračak Svetlosti, koji će moći da probudi uspavanu svest tog čoveka.

19) Svako od nas, ako se sećamo, nalazio se u prošlosti u takvom zaprljanom stanju. I uvek sa nama se nalazio čovek, koji nam je upućivao ljubazni pogled, ili koji je iskazivao saosećanje sa našom dušom. I mi smo dobijali tu porciju energije, koja nam je nedostajala u tom trenutku, da bismo uzvisili svoju svest do nivoa shvatanja Više Realnosti.

20) Svakome od nas je potrebna takva pomoć, i svako od nas može da ukaže takvu pomoć. Mi možemo da ukažemo takvu pomoć nesvesno, svojim pogledom, svojom reakcijom na iskrslu kritičnu situaciju.

21) Najboljom propovedi biće naš lični primer, to, kako se mi ponašamo u životu, kako prihvatamo životne situacije i životne ispite.

22) Našim završnim ispitom u početnoj Školi Posvećenja biće onaj dan, kada mi uvidimo kako smo dužni da pomognemo mnogim ljudima koji nas okružuju. I našim najvećim dostignućem biće onaj momenat, kada se iskreno zaradujemo dostignućima svoje sabraće. Kada se iskreno radujemo dostignućima ljudi koji nas okružuju, to mi dobijamo kao momentum svojih ličnih dostignuća – dostignuća svakoga od ljudi čijim uspesima se iskreno radujemo.

23) Na taj način mi umnožavamo svoje riznice na Nebesima, riznice našeg kauzalnog tela. Mi možemo ništa značajno da ne uradimo sami, a samo da pomažemo i da se iskreno radujemo dostignućima drugih. I mi ćemo zaraditi mnogo više zasluga i blage karme, nego kada sve svoje napore ulažemo u borbi protiv svojih ličnih nedostataka.

24) Na ovaj način mnogi su postigli svoje uznesenje i završili sa redosledom svojih zemaljskih utelovljenja.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0063 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Božanski Plan i jezik zvezda" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške