Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
URS01
Datum kreiranja
 
09-04-2009 20:06:14
Datum poslednje izmene
 
09-04-2009 20:10:52
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
1061
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Opuštenost usredsređenosti na suštine
 

1) Učitelj je znao da je svaki Radnik Svetlosti pozvan da ispuni svoju svetlosnu misiju, u svojoj životnoj situaciji, oblasti ili profesiji. I onaj ko obrađuje njive, i onaj ko radi u fabrici, i onaj ko se bavi biznisom... Na osnovu tog znanja, i na osnovu unutrašnjeg usmerenja, i Učitelj je shvatio svoju učiteljsku misiju... Uz rizik da bude samozvanac, jer nije mogao ni sebi, ni drugima da dokaže da li je ispravno ili pogrešno shvatio.

2) Učitelj je svojoj sabraći na duhovnom Putu opširno i dugo tumačio Učenje, da bi bio što jasniji. Pa je uvideo da mnoštvo reči samo zamagljuje suštinu.

3) Učitelj se setio šta kaže Učenje: i naše misli, osećanja i reči kojima ih iskazujemo – iluzije su, rođene u svetu iluzija, kao reakcija na svet iluzija. Ne možemo ih mimoići. jer se rađaju u nama. Ali se možemo potruditi da ih bude manje... A da one koji su višak - zameni mir meditativne praznine.

4) Neki Radnici Svetlosti videše u Učitelju sujetu, pa uzviknuše: „Što si ti bolji od nas?! Zar ne možemo i mi da budemo Učitelji?!“ „Naravno, odgovori Učitelj, sledite i vi svoja unutrašnja usmerenja. Što su vam ona jasnija i čistija – biće veća i snaga učenja koje prenosite.“

5) Ako svojom pažnjom i energijom (p)održavamo svet iluzija u kojem živimo, i ne možemo to sasvim izbeći dok ga ne preobrazimo, onda bar Radnici Svetlosti pažnju i energiju koju im svet iluzija isisava mogu da svedu na minimum. To znači, između ostalog – minimum reči, misli i ideja, i znači fokusiranost na suštine.

6) Naše aktivnosti u spoljašnjoj svesti, svesti okrenutoj ka fizičkom svetu – rađaju, često kao u grču, mnoštvo misli, ideja, slika, planova, reči... Prosto kao da se na svakom koraku, pred naletom tog mnoštva, zagrcnemo. Okrenutost ka unutra, ka unutrašnjoj svesti, koju magnetski privlače Viši svetovi i Božanska svojstva – znači opuštenost usredsređenosti na suštine. Znači da nam misaona pažnja lagano, kao vazdušasti oblaci, plovi nad pitanjima koja sebi postavljamo.

7) Učitelj je osluškivao i sledio unutrašnje impulse, i isprobavao načine i načine da sabraći prenese nektar i energiju Učenja. Osećao jer da nema značajnijeg odjeka u svesti sabraće. Onda je zastao i smirio se... Svaka svest, koja se sama od sebe pročisti i pripremi – sama od sebe biće privučena bilo kojom varijantom izloženog Učenja. I svaka varijanta će takvu svest, pripremljena, radosno dočekati.

8) Neki Radnici Svetlosti, takoreći novajlije, uporno su pokušavali da povežu seksualno zadovoljstvo i sticanje bogatstva – sa duhovnošću. Ne shvatajući opasne zamke ega, koji ih je zavodio na stramputice i udaljavao od prave duhovnosti. Ali, Božanskim Planom život je tako organizovan – da se i oni probude za pravu duhovnost. Doduše, cena su životne i psihološke bure i potresi, kao i vreme, izgubljeno u zamkama iluzija... Jer – sve ima svoju cenu...!

9) U ranijim vremenima Radnici Svetlosti su okupljani u posebne, duhovne organizacije. U ovim unikatnim vremenima - Radnici Svetlosti rasuti su po raznim organizacijama, duhovnim i neduhovnim, po raznim oblastima života i delatnosti u svakoj državi. I njihova je misija da unose i otelotvoruju Božanske principe tamo gde se nalaze, onoliko koliko mogu, onako kako znaju...

10) „Ne jurite za novcem! Novca će biti taman onoliko koliko vam je potrebno za ispunjavanje vaših planova. Novac, energija novca, je drugostepeni faktor. Glavnim se javlja čistota vaših srca i želja da ispunite Volju Boga!“

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0030 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Opuštenost usredsređenosti na suštine" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške