Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
ind
Datum kreiranja
 
03-03-2009 12:01:32
Datum poslednje izmene
 
13-01-2011 11:07:51
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
783
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Individualnost
 

Razmena informacija ili mogućnost razumevanja između pojavnih razlika i suprotnosti u fizičkoj egzistencii je moguća samo onda ukoliko one imaju istu suštinsku zakonitost. U wikipedia piše: " The microcosm is oneself, and the macrocosm is the universe. The macrocosm is as the microcosm, and vice versa; within each lies the other, and through understanding one (usually the microcosm) you can understand the other."

Naša subjektivnost je deo objektivnosti ili celine. Za nju je neophodno da ima individualnost ili da egzistira kao subjektivnost pošto se jedino kroz individualnost omogućava aktivno svesno stanje koje se manifestuje kao proces doživljavanja, odredjivanja, učenja ili spoznavanja postojanja. Bez komplementarnih suprotnosti nema aktivnosti, bez aktivnosti nema razvoja. Otuda i izreka: " Oko koje gleda može da vidi sebe samo u ogledalu univerzuma".

Iako "oko koje gleda" (inteligentno živo biće) čini sastavni deo univerzuma ono mora imati individualnost da bi moglo videti sebe ili biti svesno vlastitog postojanja, te na taj način ostvarivati neophodan razvoj.

Nužno je da se izdvoji (odvoji) ili individualizuje iz nekog zajedništva da bi se uopšte moglo biti svesno sebe, a kroz sebe i tog zajedništva. Bez svesti o sebi ne može biti ni svesti o zajedništvu.

Razvoj se zasniva na tome da individualne svesne razlike kroz medjusobnu interakciju stiču spoznaju jedna o drugoj te samim tim i o suštinskom jedinstvu. Takvom spoznajom se ne razvijaju samo pojavne individualanosti već i samo suštinsko jedinstvo koje ih sadrži pošto se ono nalazi u stalnoj uslovljenosti i zasvisnosti sa vlastitim pojavnim individualnostima. Individualnost je osnovni uslov funkcionisanja svesnosti ili inteligencije ljudi. Zato nema ničeg lošeg u individualnosti pošto je ona značajan faktor ili pokretačka snaga razvoja ili progresa što je i Anštajn zapazio sledećom izjavom: "Only the individual can think, and thereby create new values for society — nay, even set up new moral standards to which the life of the community conforms. Without creative, independently thinking and judging personalities the upward development of society is as unthinkable as the development of the individual personality without the nourishing soil of the community."

Max Planck je isto tako izjavio: "New scientific ideas never spring from a communal body, however organized, but rather from the head of an individually inspired researcher who struggles with his problems in lonely thought and unites all his thought on one single point which is his whole world for the moment."

Kao što je svaki poljski cvet različit i individualan te svojim šarama i mirisom doprinosi bogatstvu i lepoti ove planete, tako je i sama planeta Zemlja jedinstvena. John Muir je to lepo dočarao sledećim rečima: "When we contemplate the whole globe as one great dewdrop, striped and dotted with continents and islands, flying through space with other stars all singing and shining together as one, the whole universe appears as an infinite storm of beauty." Mi smo svi u isto vreme i isti i različiti. Isti smo jer svi pokušavamo da pronađemo način da budemo sretni, prilagođeni, priznati i voljeni. Različiti smo s razlogom zato što je to jedini način da učimo jedni od drugih te time stimulišemo i ostvarujemo i sopstveni i opšti razvoj. Razlika ili individualnost je takođe izvor životne radosti.

Tako na primer, koliko naivna snalažljivot ili originalnost pojedinih ljudi da se prilagode iznenadnim okolnostima postaje izvor veselja i smeha. Glumac Rowan Atkinson je upravo jednu takvu individualnost upotrebio za kreaciju Mr. Bean-a i time razveselio mnoge ljude.

Međutim, sve je u balansu. Individualnost ili razlika je korisna samo dotle dok ne prelazi u antagonizam ili otuđenost od zajedništva ili celine egzistencije. Potreban balans se postiže samo kroz svesni napor da se sopstvena individualnost ili razvoj uskladi sa suštinskim zakonitostima postojanja ili da se odvija kroz najviši svesni nivo, što je Ajnštajn veoma lepo dočarao sledećim rečima:

"A human being is a part of the whole, called by us "Universe", a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest — a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such achievement is in itself a part of the liberation and a foundation for inner security."

Suštinska priroda ljudi zrači ljubavlju, plemenitošću, skromnošću i nesebičnošću. Tek izborom takvog nagona ostvaruje se adekvatna ili suštinska samospoznaja koja vodi ka oslobođenju ili smisaonom, kreativnom razvoju i razumevanju i sebe i svega oko sebe.

Kroz takav svesni nivo se formira nad-ega preko kojeg čovek svoju vlastitu individualnost doživljava ili identifikuje kao deo zajedništva te podjednako poštuje i sebe i sve izvan sebe. Individualnost u nad-egu ostvaruje jedinstvo s celokupnom egzistencijom.

Niži svesni nivo ega doživljava vlastitu individualnost u rivalskom odnosu sa svojom okolinom. Zato takva individualnost ima karakteristike sebičnosti kojima se uzrokuje nesklad i otuđenost od okoline. Kroz takav svesni nivo ljudi nisu u stanju da ostvare istinsku slobodu razvoja već ostaju zarobljeni fizičkim zakonitostima i okolnostima koje postaju uzrokom njihovog nemira i nezadovoljstva.

Ukoliko se ljudi zadržavaju u nižoj ili ograničenoj svesti ega koja se koncentriše na pojavnu i sebičnu korist fizičke egzistencije bogatstvo duhovne lepote ostaje skriveno, a time i njihova prava suština koja bi im omogućila da otkriju istinski smisao života i slobodnog razvoja.

Ljudi često za malo gube mnogo. Za ono što ne vredi gube ono što vredi. Kao što se u punu posudu ne može ništa staviti dok se ne isprazni, tako je neophodno da se osoba odrekne niže, sebične individualnosti ega da bi bila u stanju da je zameni s višom, duhovnom dimenzijom nad-ega što je Isus izrazio sledećim rečima: "Da bi pronašli sebe morate izgubiti sebe."

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0069 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Individualnost" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške