Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
rei
Datum kreiranja
 
03-03-2009 12:05:20
Datum poslednje izmene
 
13-01-2011 11:06:14
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
972
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Reinkarnacija
 

Reinkaranacija ima svoje korene u davnoj prošlosti. Medjutim, ona je i dalje aktuelna i široko rasprostranjena pošto ima veliki broj pristalica medju ljudima s različitom kulturom, tradicijom obrazovanjem itd. Reinkarnacija potiče od latinske reči "reincarnatio" koja ima značenje ponovnog otelovljenja ili bukvalno: ponovno postati telom.

Po tom konceptu duša je "Božija iskra" koja je večna i neuništiva. Ta neuništivost se sastoji u tome što ona ima stalni ciklus radjanja i umiranja u različitim telima u fizičkoj egzistenciji da bi ostvarivala svoj razvoj.

Koncept reinkarnacije je zastupljen u mnogim religijama kao na primer: Hinduizmu, Đainizmu, Budizmu, Sikhizmu, Gnosticizmu, Taoizmu itd. U knjizi Taoizma Chuang Tzu (4 vek pre nove ere) Zhuang Zi piše: "Birth is not a beginning; death is not an end. There is existence without limitation; there is continuity without a starting point. Existence without limitation is space. Continuity without a starting point is time. There is birth, there is death, there is issuing forth, there is entering in. That through which one passes in and out without seeing its form, that is the Portal of the Divine."

Hrišćanstvo je takođe imalo koncept reinkarnacije, ali ga je crkva kasnije odbacila kao krivoverje. Jedan od razloga je bio i taj što su crkveni poglavari smatrali da reinkarnacija ili višestruko rađanje i umiranje može imati negativan efekt na potpunu predaju Bogu.

Smatralo se da će se ljudi prepuštati raznim porocima u trenutnom životu pošto će misliti da imaju šansu u sledećem da žive pobožno ili da nađu spas za dušu. Međutim, crkveno proglašavanje samo jednog života, imalo je suprotan efekt. Mnogi ljudi su ga shvatali suviše dragocenim da ga posvete pobožnosti, tako da su nastojali da zadovolje svaki nagon ili strast.

Novija duhovna učenja kao na primer, Anthroposophy, Theosophy, pa i Scientology prihavataju reinkarnaciju. Reinkarnaciju su zastupali i mnogi Grčki filozofi. Između ostalih i Platon, Parmenid, Empedokle, Heraklit i td. Od novijih mislilaca i simpatizera mogu se nabrojati: Đordano Bruno, Gete, Lesing, Čarls Bonet, Herman Hese koji je okarakterisao reinkarnaciju "...as a mode of expression for stability in the midst of flux."

Tolstoj takodje kaže: "As the world turns, kissed by the sun and falling into shadow, and kissed by the sun again, so it is with our lives. We walk upon the earth again and again, reborn ten thousand times into ten thousand incarnations and places. I believe this to be. I know it, in the profoundest depths of my soul."

Reinkarnacija takođe ima pristalica i u redovima naučnika. Kanadski psihijatar Ian Pretyman Stevenson je veoma intenzivno proučavao reinkaranaciju i svoja mnogobrojna zapažanja iznosio u stručnim časopisima i nekoliko knjiga namenjenih uglavnom akademicima.

On je vršio intervju s velikim brojem dece širom sveta koja su imala spontanu rekolekciju prošlih života bez hipnoze. Rezultati njegovih istaživanja nedvosmisleno govore u prilog reinkaranacije. Pored njega reinkarancija je proučavana i od strane Peter Ramster, Dr. Brian Weiss, Dr. Walter Semkiw i drugih.

U prirodi su prisutne stalne promene koje imaju privid nastanka i nestanka. Međutim, nikada ništa ne nestaje već samo kruži ili cirkuliše. U jesen lišće vene i opada sa drveća da bi u proleće opet buknulo novo. Za mikrokosmos su karakteristični kraći (učestali) intervali promena dok su za makrokosmos karakteristični dugi vremenski periodi.

Tako na primer, sva tela na planeti Zemlji imaju kraći vremenski period nastanka i nestanka od same planete. Isto tako, među samim nebeskim telima postoje razlike te sunce ima duži vremenski period trajanja od zemlje, dok opet sunce ima kraći vremenski period od ostalih zvezda.

Većina religija propagira da i vidljivi univerzum kao pojavno ili manifestovano "telo" takođe ima svoj vremenski period trajanja. Da onog momenta kada početna univerzalna ideja (Sin) ostvari svoju realizaciju, Duh (razum) dostiže vrhunac razumevanja u kojem u potpunosti obuhvati svetlost i tamu univerzuma što rezultira njihovim jedinstvom. To je moment duhovne kulminacije ili transformacije razuma u ekstazu ljubavi (Oca) čime se uzrokuje svesno sažimanje.

Takva nemanifestovanost je nezamisliva pošto prevazilazi kapacitit ljudskog mišljenja ili razumevanja. Međutim, iz nje opet izroni svetlost Ideje ili Sina kojom se uzrokuje nastanak univerzuma, ali ovaj put na drugačijem ili višem stepenu razvoja.

Kahlil Gibran piše: "Prva misao Boga bila je anđeo. Prva reč Boga bila je čovek." Ovom izjavom Gibran ističe razliku između ideje i njene realizacije. Iako je ideja savršena njena realizacija iziskuje stalni razvoj ili adaptaciju i prilagođavanje te samim tim ima karakter nesavršenosti.

Međutim, upravo kroz takvu interakciju ili usklađivanje, ne samo što ideja postiže realizaciju, već i sama sebe izdiže na viši stepen savršenstva ili razumevanja.

Pojedine religije koje propagiraju reinkaranciju zastupaju mišljenje da se duše reinkarniraju sve dotle dok u potpunosti ne ostvare svoj puni potencijal ili vlastitu realizaciju savršenstva u telu.

Kod ljudi ona ima vid samospoznaje ili duhovnog razvoja koji se karakteriše plemenitošću, istinoljubljem, blagošću, miroljubivošću, tj. savrsenim ljudskim osobinama. To je razlog zašto je Isus propovedao svojim sledbenicima da budu savršeni kao njihov Nebeski Otac.

Sve ima svoje tačno određeno vreme u kojem duše eventualno ostvare realizaciju koja rezultira njihovim jedinstvom ili sveopštom ekstazom ljubavi u kojoj nestaje manifestacije univerzuma ili pojavnih razlika tako da sve postaje suštinsko Jedno.

To Jedno je vrhunski potencijal ili sveobuhvatna svesna snaga koja je sve što jeste što je ikad bilo i što će ikad biti. Večna nemanifestovana ili jedinstvena tajna svesti (postojanja) koja stvara manifestovane, individualne razlike ili svesnu aktivnost.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0079 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Reinkarnacija" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške