Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
sit
Datum kreiranja
 
03-03-2009 11:20:15
Datum poslednje izmene
 
22-01-2011 01:06:08
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
895
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Svetlost i tama
 

Fizički univerzum ima izgled svetlosti i tame. Aktivna svetlost i vrelina zvezda predstavlja kontrast pasivnoj, hladnoći misteriozne tame. Pored njih postoji eteričnost ili vazduh kao osnovni pokazatelj života, tačnije inteligencije, jer je poznato da inteligentna živa bića ne mogu da žive bez vazduha.

Dakle, svetlost, tama i eteričnost su tri osnovne pojave fizičkog univerzuma koje u sebi sadrže misteriju postojanja te predstavljaju predmet proučavanja nauke, filozofije i religije. Nauka smatra da su te tri pojave ono što jeste u univerzumu ili da iza njih ne postoji ništa drugo pa se zadržava samo u pojavnom ili fizičkom tumačenju univerzuma.

S druge strane religija i filozofija tvrde da se iza njih krije svest ili suštinski bezoblični entitet postojanja i da pojava svestlosti, tame i eteričnosti samo reflektuje tri različita svesna stanja.

Po njima tama je odraz apsolutne sažetosti svesti ili nemanifestovanog intenziteta ljubavi dok svetlost reflektuje aktivno ili misaono stanje svesti. Kulminatorna tačka njihove interakcije stvara ravnotežu duha koja dobija pojavu eteričnosti u fizičkoj egzistenciji.

Medjutim, odnos pojave i suštine je zasnovan na odnosu komplementarnih suprotnosti. Dok ta tri stanja čine bezoblični suštinski smisao postojanja, dotle je za njihove pojave u vidu fizičke svetlosti, tame i eteričnosti karakterističan besmisao i nesvesnost.

Zato se interakcija tame i svetlosti manifestuju kao "slepa" ili nesredjena i neorganizovana aktivnost. Ali, pošto ona uvek reflektuje smisaone promene iz suštinske svesne dimenzije njome se ipak stvaraju oblici i pojave s odredjenim redom ili mehaničkim zakonitostima. Hermes tvrdi: " I beget the light, but the darknes too is of my nature...therefore nothing better or more worthy of veneration can come to pass in the world than the conjuction of myself and my son."

S pojavom vazduha nastaje život u fizičkoj egzistenciji koji se definiše kao zakon prirode. On se bazira na impulsivnoj aktivnosti sve dotle dok ne nastanu inteligentna bića s razumom preko kojeg se ostvaruje suštinski uvid ili prosvetljenje. Time se prelazi u nefizičku ili duhovnu sferu zakonitosti u kojoj se postaje svestan višeg reda, smisla ili uskladjenosti univerzuma.

Fascinira činjenica da u velikom broju različith religija, duhovnih interpretacija i filozofskih učenja, koja su nastala nezavisno jedna od drugih, postoje identična zapažanja. Ne samo što se pojmovi tame i svetlosti odredjuju kao prapočetne komplementarne razlike, već im se pridaju i potpuno iste karakteristike.

Svetlost se poistovećuje sa aktivnim principom života a tama s pojavnom pasivnošću oblika ili tela. Medjutim, takva simbolika nije prisutna samo u religioznom tumačenju već je ona duboko ukorenjena u svesti ljudi te se susreće i u svakodnevnom životu.

Tako na primer, funkcionalan način razmišljanja kojim se ostvaruje progresivan razvoj ljudi se vezuje uz svetlost pa otuda i potiče reč prosveta i prosvetljenje. Za inspirativno ili nadahnuto mišljenje je takodje karakteristično da se simbolično predstavlja sa sijalicom iznad glave ili izrazom: "Sinula mi je ideja."

Hrišćanska religija svetlost i tamu navodi kao početnu komplementarnu suprotnost manifestovanog postojanja te u Bibliji (Isaija 45:7) piše: "Ja stvaram svetlost i tamu. Ja pravim blagostanje i jad. Ja sam gospod koji radi sve te stvari."

Istočna filozofija i religija, takođe obiluje simbolima svetlosti i tame od kojih su najpoznatiji Korejsko-Kineski simboli yin i yang. Yin i yang su postali univerzalni, svetski simboli komplementarnih suprotnosti iz razloga što ljudi u njima intuitivno prepoznavaju prapočetak manifestovanog postojanja. Simbol yin predstavlja tamu ili pasivni kvaliet koji ne može postojati bez yanga ili aktivnog kvaliteta svetlosti. Svako od njih nosi u sebi seme onog drugog, a zajedno predstavljaju celinu.

U indijskoj filozofiji Samkhya, jin odgovara pojmu prakrti, dok yang odgovara pojmu puruša. Po Zaratustri Ohrmazd je u regionu beskonačne (duhovne) svetlosti, dok je Ahriman u regionu beskonačne (duhovne) tame. Isto tako, većina ljudi koji su doživeli kliničku smrt ili imali vantelesno iskustvo doživljavaju intelekt kao svetlost.

Međutim, i pored toga što se svetlosti pridaju svojstva životne aktivnosti koja se vezuju uz pojam postojanja, pasivna neprozirnost i gustina tame se ne definiše kao nepostojanje. Naprotiv, pojedina filozofska učenja i religiozna tumačenja takva svojstva tame određuju kao dublju, skrivenu ili neshvaćenu misteriju koja krije tajnu života i postojanja.

Po njima se upravo u tami nalazi nevidljivo "seme života" ili pritajena "iskra života" koja razbuktava "plamen života". Taj plamen se manifestuje kao svetlost ili aktivni princip životne aktivnosti koji uzrokuje promene u interakciji s pasivnim principom tame. Tako na primer, Lao Tzu za Tao kaže da je skriven u dubini tame, ali da predstavlja večan izvor svetla. On isto tako kaže i sledeće:
"Yet mystery and manifestations
arise from the same source.
This source is called darkness.
Darkness within darkness.
The gateway to all understanding."

U Grčkoj mitologiji je zastupljeno mišljenje da je svet stvoren iz tame Haosa. U Orfizmu se smatra da je iz "utrobe mraka" izašlo kosmičko jaje koje je sadržavalo univerzum. U Mesopotamiji se takođe verovalo da je od rasparčanog tela boginje Tiamat ( aždaje haosa) nastao svet. Haos ima značenje nereda, što predstavlja suprotnost Grčkoj reči kosmos koja ima značenje reda ili harmoničnog sistema.

Nije slučajno što ljudi fizički univerzum ili proporciju svetlosti i tame doživljavaju srazmerno proporciji svesnog i nesvesnog u njihovoj vlastitoj svesti pošto fizički univerzum i jeste refleksija ili odraz njihove nematerijalne svesne suštine.

Kao što tamna materija i energija predstavljaju oko 95% fizičkog univerzuma isto je i sa osećanjima ili nesvesnim elementom u svesti ljudi. Sve više se uvidja da tamna materija i energija imaju suštinski značaj u procesu nastanka i održanja smisaone kreacije ili poznate materije kao što i osećanja ili nesvesni element igraju značajnu ulogu u formiranju misli.

Time se samo potvrđuje činjenica da misteriozna suština postojanja uvek postoji ili da uvek predstavlja smisao čak i onda kada ima pojavu nepostojanja, besmisla, nesvesnosti ili tame. Takva konstantacija ima potvrdu i u samoj nauci.

Bohm je uvideo da prostor nije prazan već je isto tako stvaran kao i materija s kojom vrši interakciju. On ovu vidljivu realnost posmatra samo kao pojavu ili odraz skrivene, suštinske realnosti s višim redom i smislom. Takvo njegovo tvrđenje on potkrepljuje činjenicom da jedan kubični centimetar praznog prostora sadrži više energije nego sva materija u poznatom ili dostupnom univerzumu. Po njemu "space, which has so much energy, is full rather than empty."

Ljudi su svesni samo onog što im je u mislima ili samo onog što svetlost njihovog razuma osvetli. Sve ono što nije obuhvaćeno tom svetlošću ili našto ta svetlost nije usmerena ostaje u tami nesvesnog te se doživljava kao nepostojeće. S obirom da se suštinski svesni potencijal ljudi nalazi u dubinama nesvesnog većina ljudi ga nije svesna, tako da on za njih ne postoji.

Medjutim, kroz meditaciju ili dublje poniranje u manifestovanu tamu nesvesnosti oseti se prisustvo skrivenog bitka koje zrači neiskazanim savršenstvom i punoćom životnog smisla i mira. Zato odredjivanje svetlosti ili samo aktivnog principa života kao postojanja, a tame kao odsustva života i svesti ili kao nepostojanja nema suštinski već pojavni karakter. Tama je varljivost ili iluzija koja ima izgled neaktivnosti i besmisla nepostojanja, ali koja u sebi krije suštinu ili nevidljivu sažetost potencijalne aktivnosti svetla smisla i života.

Kada se traga za uzrokom nastanka svega, ono što se prvo uočava je pasivna tama nesvesnog tako da uzrok izgleda kao haos, besmisao ili slučaj. Takav uvid je zadržavanje u pojavi te predstavlja površnu spoznaju postojanja. Dublja spoznaja prepoznaje smisao što je i Francis Bacon primetio: "It is true, that a little philosophy inclineth man’s mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men´s minds about to religion; for while the mind of man looketh upon second causes scattered, it may sometimes rest in them, and go no further; but when it beholdeth the chain of them confederate, and linked together, it must needs fly to Providence and Deity."

Maurice Allais (dobitnik Nobelove Nagrade za ekonomiju) je takođe izjavio: "What´s called hazard is nothing but a representation of our ignorance. But the permanent nature of the statistical laws shows the existence of a hidden order."

Često tragedije ili događaji koji imaju manifestaciju besmislenog mučenja i patnje mogu uzrokovati dublje poniranje u nesvesno a time i do duše koja je neposredno povezana s celim univerzumom. Takvim kontaktom nastaje duhovno buđenje ili potpuni preokret u shvatanju i razumevanju postojanja. Tako na primer, Liz Henderson iznosi slučaj čoveka koji je proveo 71 dan u pustinji:

" Former builder and security guard Ricky Megee was relocating from Brisbane to Western Australia´s Port Hedland when he stoped to help travellers with car trouble on the desolate Buntine Highway. He says he was then abducted, drugged and abandoned in the unforgiving Northern Territory desert on Jan. 23. 2006. with nothing but his clothes, car keys and $ 12.30.

Gone was the brace that protected a broken ankle which hadn’t fully healed. He began an agonising 90km trek, barefoot, surviving 71 days eating plants, leeches, frogs, grasshoppers and lizards before he was found at a dam on Birrindudu station, 480km south-east of Kununurra. Magee had shed 60kg from his 105kg, 1.94m frame.”

Megee koji do tada nije verovao u Boga niti je razmišljao o smislu egzistencije posle toga iskustva je izjavio: “ I think I was kept around for a bigger purpose.” “ I’ve never really believed in God but I felt someone was watching over me. It’s strange, but if I prayed, something turned up. I prayed for rain and it rained. I’d run out of frogs and the next day there’d be frogs everywhere.”

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0094 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Svetlost i tama" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške