Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
urr
Datum kreiranja
 
03-03-2009 06:48:26
Datum poslednje izmene
 
13-01-2011 00:22:09
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
744
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uzrok razlika u religioznim (duhovnim) shvatanjima
 

Danski dobitnik Nobelove Nagrade za fiziku, Niels Bohr je uveo "Princip Komplementarnosti" kojim je ukazao na činjenicu da jedna ista pojava u sebi može sadržavati kontradiktorna svojstva. Tako na primer, svetlost se može pojavljivati i u obliku talasa i u obliku čestice. Sve zavisi od načina posmatranja ili eksperimenta što je Louis de Broglie objasnio na sledeći način:

" The entity "electron", as well as the other elementary entities of physics, thus has two irreconcilable aspects, which however must be invoked in turn in order to explain all of its properties. They are like the two faces of an object that never can be seen at the same time but which must be visualized in turn, however, in order to describe the object completely."

Niels je takođe imao interesovanje za filozofiju, posebno Kjerkegora. Kada mu je dodeljeno najviše Dansko Odličje Slona, on je napravio dizajn svoga grba s yin i yang simbolima i Latinskim motom:" Contraria sunt complementa" ili " Suprotnosti su komplementarne."

Interakcija komplementarnih suprotnosti je univerzalan zakon postojanja. Ne samo što je interakcija komplementarnih suprotnosti suština aktivnosti u fizičkom postojanju već su same komplementarne suprotnosti uslov međusobnog postojanja. Ta zakonitost je dočarana kroz pitanje: "Šta je pre nastalo koka ili jaje?" Da bi postojala koka mora postojati jaje, a da bi postojalo jaje mora postojati koka.

Da bi došlo do aktivnosti koja se definiše kao postojanje ili razvoj neophodne su dve izdvojene komplementarne suprotnosti u okviru jednog istog koje će stupiti u međusobnu interakciju. Jedino se na taj način može ostvariti aktivnost ili razvoj (postojanje) obe komplementarne suprotnosti.

Postoji veliki broj različitih religija kao i filozofskih shvatanja koja se na prvi pogled veoma mnogo razlikuju. Pored monizma ili verovanja da sve potiče od Jednog postoji i dualizam i pluralizam itd. Time se znatno umanjuje i diskredituje značaj religiozno-duhovnih i filozofskih shvatanja.

Međutim, kao što je Bohr pokazao da jedna ista pojava u sebi sadrži različite pa i kontradiktorne ili suprotne aspekte, isto se odnosi i na sva ta različita ili paradoksalna shvatanja. Svaki od njih sagledava samo jedan aspekt ili dostiže odredjeni nivo spoznaje ili istine. U pojedim učenjima Hindu religije božanstvo se prikazuje sa više ruku ili lica čime se nastoji istaći mnogostruki aspekt jednog istog. U Hrišćanstvu takvi različiti aspekti dobijaju karakter svetog trojstva ili Oca, Sina i Svetog Duha.

Indijska religija đainizma (koja je imala veliki uticaj na Gandija) je shvatila neminovnost postojanja različitih aspekata u procesu spoznavanja što je rezultiralo njenim uvažavanjem i razmatranjem svih religioznih i filozofskih pravaca. Ācārya Vidyānandi daje primer okeana da bi pojasnio prirodu istine ili njenih različitih aspekata: "Water from the ocean contained in a pot can neither be called an ocean nor a non-ocean, but simply a part of ocean. Similarly, a doctrine, though arising from absolute truth can neither be called a whole truth nor a non-truth."

Isto tako, prema Đainskom tekstu Prabandhacantamani, Hemacandra je caru Siddharaja (koji je tražio prosvetljenje) dao savet da razmatra različita duhovna učenja, ako nije siguran koji je najbolji. On je to potkrepio s pričom o bolesnom čoveku koji se izlečio uzimajući mnogobrojne lekovite trave, jer nije bio u stanju da tačno odredi koja lekovota trava leči njegovu bolest. Progresivna spoznaja ili razumevanje se ostvaruje kroz jedinstvo različith pa i kontradiktornih pravaca, sto je i Bohr primetio sledećom izjavom: "How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress!

Ipak, pojava tako velikog broja različitih učenja negativno se odražava na terminologiju u ovoj oblasti. Svako različito učenje koristi ili unosi svoju terminologiju pa jedan isti termin može da ima različito značenje u različitim učenjima, dok opet različiti termini mogu imati isto značenje itd. Sve to samo unosi nepotrebnu pometnju, nesporazum, nepodudarnost kao i poteškoću u razumevanju svih tih učenja.

Monizam ili verovanje da sve potiče od apsolutno Jednog je zastupljeno u mnogobrojnim različitim religijama. Tako na primer, Jedno ili najviša suština ili Bog u hrišćanstvu (lat. Deus, Dominus deus) u različitim religijama ima i drugačije ime kao na primer, Tao, Brahman, Alah, Jehova itd. Ime Jehova predstavlja transkript hebrejskog tetragama JHVH koje ima značenje: “ On prouzrokuje da postaje.“ Tao znači put, međutim to je imenovano samo radi lakšeg objašnjenja pošto se za Tao kaže: “The Tao that can be told is not the eternal Tao The name that can be named is not the eternal Name. The unnameable is the eternally real.”

U jednoj od verzija Tao Te Cing takođe piše: “There was something undefined and complete, existing before Heaven and Earth. How still it was, how formless, standing alone and undergoing no change, reaching everywhere with no danger of being exhausted. It may be regarded as the mother of all things. Truthfully it has no name, but I call it Tao.”

U wikipedia su dati sledeći dokazi za postojanje Boga: "- Kosmološki dokaz dokazuje da postoji "prvi uzrok" ili "prvi pokretač" svih stvari koje su uzrokovane ili pokrenute, a to je Bog. -Teleološki dokaz (grc. τέλος тéлос - cilj, svrha) se zasniva na tome da u prirodi postoji svrhovitost. Svrhovitost svemira nužno pretpostavlja inteligenciju koja postavlja svrhe, a to je Bog. - Nomološki dokaz (grc. νόμος нóмос - zakon) navodi da je svet harmonijski uređena celina u kojoj sve stvari stoje u međusobnim odnosima, koji su normirani zakonima. Ta zakonitost nužno pretpostavlja um, koji je Bog. - Ontološki dokaz se temelji na tome da pojam Boga kao najsavršenijeg bića nužno uključuje i njegovo postojanje (božija esencija nužno uključuje i božiju egzistenciju). Ontološki dokaz ima više različitih formulacija: Anselmovu, Bonaventurinu, Dekartovu, Lajbnicovu, itd. - Idejni dokaz je dokaz iz nužnih i večnih istina. A večne i nužne istine mogu postojati samo u nekom misaonom biću koje je večno i nužno. A to biće je Bog. - Moralni dokaz navodi da postojanje objektivne moralnosti zavisi od postojanja najvišeg zakonodavca, a to je Bog. - Etnološki dokaz je dokaz opšteg uverenja ljudskog roda, koji navodi da su svi narodi imali pojam Boga."

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0076 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Uzrok razlika u religioznim (duhovnim) shvatanjima" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške