Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
zss
Datum kreiranja
 
03-03-2009 11:41:29
Datum poslednje izmene
 
14-01-2011 12:34:13
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
864
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Zajednička svesna suština
 

Svest ljudi u fizickoj dimenziji je individualna i ograničena manifestovanost višeg nemanifestovanog svesnog jedinstva. S obzirom da to jedinstvo ima svoja dva karakteristična stanja pasivnosti i aktivnosti oni se takodje reflektuju u svesti ljudi kao nesvesnost i svesnost ili kao osećanja i misli.

Pojam nesvesnog ima svoje korene još u antičkom dobu pošto se pominje u Vedama izmedju 2500 i 600 godina pre nove ere. Takođe se pominje i u srednjem veku od strane Paracelzusa i Oresme, ali tek s Frojdovom metodom psihoanalize taj pojam dobija potrebnu pažnju i priznanje.

Kompleksnost nesvesnog reflektuje se u kompleksnosti osećanja ili njihovom polaritetu. Nesvesno sadrži dva komplementarno suprotna nagona destruktivnosti i konstruktivnosti u vidu osećanja mržnje i ljubavi. Takvi različiti nivoi su identifikovani kao podsvesni i nadsvesni nivo svesti. Njih je religija identifikovala kao Telesnu i Duhovnu svest, dok neki od psihologa daju sledeća objašnjenja:

Engleski psiholog, F. W. H. Myers je tvrdio da "hidden in the deep of our being is a rubbish heap as well as a treasure house." Na osnovu Myers izjave Rabbi Israel H. Levinthal, koji je zastupao mišljenje da je svesno i podsvesno krunisano supersvesnim (nadsvesnim) u jednom predavanju u Njujorku je izjavio: " In contrast to the psychology that centres all its researches on the subconscious in man´s nature, the new psychology of the superconscious focuses its attention upon the treasure house - the region that alone can explain the great, unselfish, heroic deeds of man.” Po profesoru Jules-Bois sa Sorbone, francuski psiholozi su istraživanjem ustanovili postojanje supersvesnog koje je “exact opposite of the subconscious mind as conceived of by Freud; and which comprisess the faculties that make man really man and not just a super-animal.”

Različit naboj polarne snage svesti proizvodi svesnu aktivnost mišljenja koja predstavlja svesni nivo ili inteligenciju. Ljudi kroz inteligenciju formiraju identitet preko kojeg određuju vrednosti i u sebi i izvan sebe te na taj način ostvaruju doživljaj postojanja.

To je izuzetno kompleksan proces pošto u njemu učestuju, ne samo suprotni nagoni unutar vlastite svesti već isto tako i vrednosti izvan ljudi te se na taj način stvara novi polusvesni nivo. Za takav nivo je takodje karakteristično da obrazuje polaritet u vidu personalnog podsvesnog kao i personalnog nadsvesnog.

Personalno podsvesno je koncentracija svih bolnih, traumatičnih, negativnih ili neosmišljenih iskustava koje osoba stiče tokom svog života. Oni predstavljaju destruktivnu silu koja se stalno održava time što se ego zadržava u pojavnim zakonitostima postojanja te njegova reakcija na iskustva ima karakteristike nefunkcionalnog otpora ili aktivnosti u vidu ozlojadjenosti, ljubomore, zavisti, kajanja, besa, mržnje, zlobe itd.

Ne samo što takvom reakcijom osoba nije u stanju da shvati i prevazidje konflikte već ona izaziva različite organske kao i mentalne promene od kojih je najčešća depresija. Stalno pothranjivanje destruktivnih osećanja i misli ili jačanje destruktivne svesne sile ugrozi proticanje Prane, a preko nje i suštinskog duhovnog smisla koji se emituje iz duše.

Svest se vezuje samo uz mozak pošto se preko njega odvija svesna aktivnost mišljenja. U svakom slučaju da mozak (kao centralni nervni sistem) ima vitalnu i najznačajniju funkciju, ali isto tako celokupan telesni sastav ili organizam vrši određenu funkciju u procesu formiranja mišljenja i osećanja, te je takodje afektiran njima.

Zato svaki događaj ili impresija tokom našeg života koja proizvodi različite misli/osećanja ostaje "utkana" u organizam u vidu karakteristične telesne reakcije. Aktiviranje određenog intenziteta osećanja uslovljava i određene misli kao što i misli izazivaju određene telesne reakcije ili intenzitet osećanja koji je "utkan" u organizam.

Personalno nadsvesno je akumulacija svih lepih, konstruktivnih ili smisaonih momenata u životu jedne osobe. Podsećanje na takva iskustva uvek ima blagotvorno dejstvo kako na fizičko tako i na mentalno funkcionisanje.

Personalni nadsvesni nivo je različit za svako ljudsko biće pošto je rezultat njegovih specifičnih iskustava kao i postignutog duhovnog razvoja. U njemu je koncentrisan sav smisao ili mudrost i ljubav koje je osoba ostvarila tokom života.

Medjutim, ljubav koja se oseća kroz personalno nadsvesno nije suštinski nadsesni nivo duše. Takva ljubav je samo put do duše ili bezgranične dubine ljubavi koja se u njoj krije. Duša je živi izvor ljubavi i smisla dok je personalni nadsvesni nivo oformljeni ili ograničeni nivo ljubavi. Zato on sadrži latentnu arogantnost u vidu osećanja vlastite savršenosti i razumevanja koja može sprečiti dublju interakciju s dušom. Iako takva arogantnost može pružiti osećaj zadovoljsta ona predstavlja vid ograničenosti fizičkom egzistencijom i njenim zakonitostima te u iznenadnim teškim situacijama može da preraste u ekstremno osećanje bezvrednosti i depresije. Zato se emocionalna stabilnost i smisaoni razvoj može postizati samo kroz suštinski nadsvesni nivo. On je koncentrisan u nemanifestovanoj dimenziji smisla. Mi smo preko duša (ljubavi) povezani s celim univerzumom. Naše duše su kao zrake sunca koje potiču iz potpuno istog večnog izvora života.

Švajcarski psihijatar Karl Gustav Jang je ličnim iskustvom kao i iskustvom njegovih mnogobrojnih pacijenata takođe zapazio da svi ljudi imaju ili dele potpuno isto kolektivno nesvesno koje sadrži izvorne i univerzalne praiskonske simbole, slike i ideje.

On je smatrao da kreativno umetničko stvaralaštvo nastaje kada takve ideje iz nesvesnog prodru u svesnost ljudi. Po njemu mnogi alhemičarski simboli su univerzalni simboli iz kolektivnog nesvesnog koji su se manifestovali u svesnosti.

Ne samo što se svest ili život nalazi u nama već je ona i svuda oko nas. Čitav manifestovani i nemanifestovani univerzum reprezentuje svest pa je i David Bohm rekao: "Deep down the consciousness of mankind is one. This is a virtual certainty because even in the vacuum matter is one; and if we don´t see this, it´s because we are blinding ourselves to it."

Fenomen Deža vi ("već vidjeno") postaje razumljiv ukoliko se objašnjava kroz interakciju svesnog i nadsvesnog nivoa. Nadsvesnost je iznad aktivne zvučne dimenzije fizičke egzistencije i inteligencije. U njoj nema zvuka, vremena ni prostora već se karakteriše instantnošću. Onog momenta kada se nešto dešava u fizičkoj ili zvučnoj dimenziji to se već desilo u nadsvesnoj ili bezvučnoj svesnoj dimenziji.

Ponekad se može desiti da spontano (u momentu) iz zvučne dimenzije pređemo u bezvučnu pa kada se opet "vratimo" imamo osećaj da smo to već videli i doživeli. Nas taj osećaj ne vara pošto mi to i jesmo doživeli u nadsvesnoj dimenziji. Slično se dešava i s predosećajem. U dramatičnim situacijama mi takođe možemo da se prebacimo u nadsvesnu dimenziju tako da znamo šta će se desiti idući momenat u zvučnoj dimenziji. Suštinska snaga smisla daleko nadmašuje ograničeni svesni (intelektualni) kapacitet tako da većina ljudi nije ni svesna svoje više duhovne dimenzije ili svoga suštinskog potencijala. Tek potpunim opuštanjem i prestankom svesne aktivnosti ili dubokom meditacijom može se osetiti sveto prisustvo duše. Ona se oseća kao izuzetan mir, blaženstvo, spokoj, jedinstvo sa svim što postoji, večnost koja egzistira ili bitak koji nemo svedoči sve naše bolove i radosti. Iako je uvek tu kao neiscrpan izvor utehe, spokoja, mira i smisla mi je često ignorišemo, obezvređujemo ili čak i ne znamo da postoji pošto je naša pažnja usmerena na traženje smisla ili sreće izvan nas. Ljudi koji traže trajnu utehu, mir, ljubav i razumevanje izvan sebe ili samo u fizičkoj dimenziji - uzalud traže.

Takva svesna snaga je izvan polarnosti ili nemira destruktivnih i konstruktivnih osećanja uzrokovanih fizičkom egzistencijom ili događajima u njoj. Kao što preterana osvetljenost zaslepljuje tako i nedovoljna osvetljenost onemogućava jasan uvid. Zato se pod pristrasnim svetlom osećanja, ljudi ili zanesu ili doživljavaju sve suviše tragično. Duhovnim svetlom se prevazilazi pristrasnost te se ostvaruje neophodna ravnoteža i pronalazi mir u svakoj situaciji. Kada se inteligencija spoji s duhovnim svetlom ostvari se izuzetna lucidnost i mudrost koja radikalno proširuje ili obogaćuje spoznaju. Emerson je duhovnu dimeniziju svesti opisao na sledeći način:

" We live in succession, in division, in parts, in particles. Meantime within man is the soul of the whole; the wise silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally related, the eternal ONE. And this deep power in which we exist and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing and perfect in every hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object, are one. We see the world piece by piece, as the sun, the moon, the animal, the tree; but the whole, of which these are shining parts, is the soul."

Duhovni razvoj nije religiozni već suštinski svesni razvoj. Bez njega se ne mogu se razumeti niže strasti i osećanja ili ostvarivati potrebna emocionalna zrelost koja je neophodna za prevazilaženje unutrašnjih konflikata.

Izborom savesti se prevazilaze niže egoistične potreba te se prelazi u višu sferu smisla (svetla zajedništva). Zato je savest put do suštine bića ili do suštinskog svetla života. Kontakt s nadsvesnom sferom se takođe može uspostaviti svesnim naporom da se dopre do osećaja mira i smisla u stresnim situacijama.

Što god više svesni nivo vrši interakciju s nadsvesnim postiže se viši duhovni razvoj, odnosno omogućava se transformacija nadsvesnog u svesno. To rezultira oslobađanjem ograničenosti fizičkom egzistencijom, strastima i okolnostima tako da se one sagledavaju sa višeg nivoa razumevanja. Na taj način se takođe postiže viši stepen oplemenjivanja i mudrosti preko kojeg se dobija uvid u vlastitu suštinu samim tim i u smisao vlastite egzistencije.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0088 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Zajednička svesna suština" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške