Autor teksta
 
sofija
Šifra teksta
 
zv
Datum kreiranja
 
03-03-2009 11:34:37
Datum poslednje izmene
 
02-02-2011 07:47:53
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3061
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Zvučna vibracija
 

Fenomen zvuka zauzima značajno mesto u religijskoj interpretaciji nastanka fizičke dimenzije. Tako na primer, u Bibliji (Jevanđelje po Jovanu 1:1) piše:
"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Reč beše Bog. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i od onoga što je postalo ništa nije postalo bez nje. U njoj beše život, život beše svestlost ljudima. Svetlost zablista u tami i tama je ne obuhvati."
Reč je konkretizacija ili materijalizacija misli (svesti) u zvuk. Zato se Reč može interpretirati kao zvučna vibracija kojom svest iz nemanifestovanog stanja prelazi manifestovano ili aktivno. Iz tog razloga se i navodi da je u Reči (vibraciji zvuka) bio život (svest) koji se transformisao u svetlost u fizičkoj egzistenciji. Pojam Reč je u uskoj vezi sa pojmom logos.

Logos je kompleksan pojam sa višestrukim značenjem. On potiče od grčkog glagola lego što znači govoriti, čime se podrazumeva da onaj koji govori takođe mora biti inteligentan ili imati razum. Zato je Reč u uskoj vezi s razumom, te reč logika takođe potiče od logos.

Logos se takođe povezuje i uz aktivnost u značenju izvršenja mišljenja, kao i u značenju principa i zakona. Heraklit je logos predstavio kao izvor i kao osnovni princip, smisao ili red koji vlada u univerzumu.

U Hinduizmu suština svega je svest koja preko svoje vibracije ili zvuka Aum ili Om kreira i prožima univerzum. Poreklo Engleske reči God takodje ima značenje zvanja ili aktiviranja. Paramahansa Yogananda je uvideo sličnost između Hrišćanstva i Hinduizma te citat iz Biblije: “ The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said to you“. (John 14:26)- Yogananda tumači na sledeći način:

“These Biblical words refer to the threefold nature of God as Father, Son, Holy Ghost (Sat, Tat, Aum in the Hindu scriptures). God the Father is the Absolute, Unmanifested, existing beyond vibratory creation . God the Son is the Christ Consciousness (Brahma or Kutastha Chaitanya) existing within vibratory creation; this Christ Consciousness is the ’only begotten’ or sole reflection of the Uncreated Infinite. The outward manifestation of the omnipresent Christ Consciousness, is ’witness’ (Revelation 3:14) is Aum, The Word or Holy Ghost: invisible divine power, the only doer, the sole causative and activating force that upholds all creation trough vibration. Aum the blissful Comforter is heard in meditation and reveals to devotee the ultimate Truth, bringing ’all things to...remembrance.”

Preko vibracije zvuka kao posledice ekspanzije svesti ili njenog prelaska iz nemanifestovanog u manifestovano stanje nastaje materijalizacija. U fizičkoj dimenziji bukvalno svaki oblik ili pojava ima svoju karakterističnu vibraciju ili zvuk. Tako na primer, zvuk koji stvara zemljina atmosfera se razlikuje od zvuka vatre, vode, vetra, kamena, metala itd.

Isto tako, postoji razlika zvuka između organske i neorganske materije kao i zvuka inteligentnih živih bića koja u sebi ujedinjuju višestruku zvučnu vibraciju telesnog i duhovnog. Glas ljudi se razlikuje od zvuka koji proizvode različiti delovi njihovih tela, kao što se razlikuje i od cvrkuta ptica, rike lavova itd. Razlika takodje postoji izmedju glasa muškaraca i glasa žena. S obzirom da je svako telo i inteligencija u fizičkoj egzistenciji jedinstvena svaka osoba takođe ima i svoj jedinstven zvuk u vidu karakterističnog glasa.

Desmond Morris u knjizi "Baby" iznosi podatak da je usnula majka u stanju da identifikuje glas ili plač svoga deteta između glasova ostale novorođenčadi. Ona je programirana tako da se budi samo na zvuk njegovog glasa. Različita vibratorna aktivnost uzrokuje i različit miris, gustinu ili specifičan sastav koji se odrazi kao jedinstvena pojava ili oblik. Deepak Chopra piše:

"Your body appears to be composed of solid matter that can be broken down into molecules and atoms, but quantum physics tells us that every atom is more than 99.9999% empty space, and the sub-atomic particles moving at lightening speed through this space are actually bundles of vibrating energy. These vibrations aren´t random and meaningless, however, they carry information ... the essential stuff of the Universe, including your body, is non-stuff, but it isn´t ordinary non-stuff, it´s thinking non-stuff". Neke vrste meditacije polaze od zvukova prirode u potrazi za primarnim zvukom kreacije preko kojeg se ostvaruje prosvetljenje. Takav zvuk se doživljava kao umirujući zvuk univerzuma ili opojna, magična tišina čija harmonija i lepota prevazilazi bilo koju pojavu u fizičkoj egzistenciji.

Poznato je da magija pridaje veliki značaj rečima ili zvuku kroz razne bajalice i gatalice. U raznim bajkama kao i mitologiji precizno izgovorenom intonacijom reči ili vibracijom se menjao telesni oblik živih i neživih bića. Isto tako mantra, razni napevi i molitve takodje zauzimaju značajno mesto u mnogim religioznim obredima.

Često se fenomen kreacije u umetničkoj produkciji pored svetlosti i tame predstavlja i zvukom groma i munjama (prodorom svetlosti u tamu) i pražnjenjem elektriciteta. Tim pražnjenjem se stvara ogromna toplotna energija te je temparatura munje pet puta viša nego površina sunca.

Intuitivno i religiozno verovanje o povezanosti zvuka ili vibracije u procesu formiranja ili oblikovanja materije zaista se potvrđuju s najnovijim naučnim otkrićima. Japanski naučnik Masaro Emoto je vršio ogled s vodom i ustanovio da zvučne vibracije menjaju kristalnu strukturu vode. Ukoliko im je on slao zvučne signale ili poruke ljubavi oni su dobijali izvandredan geometrijski oblik koji zrači svetlošću. Međutim, ukoliko su poruke bile agresivne, nasilne ili ispunjene mržnjom voda je dobijala oblik zagađenosti.

Isto tako, ruski naučnici su otkrili uticaj zvuka ili jezika na DNK ili njenu povezanost s njima. David Icke (u prevodu Mirjane Gračan) piše: "Ruski lingvisti su otkrili da genetski kod, posebno u naizgled nepotrebnih 90% DNK, slijedi ista pravila kao i naš ljudski jezik. Do tog su otkrića došli tako što su usporedili pravila sintakse (način na koji se redaju riječi u izrazima i rečenicama), semantike (proučavanje značenja u jezičnim oblicima) i osnovna pravila gramatike. Otkrili su da baze naše DNK slijede gramatička pravila i da imaju svoja pravila slična onima u jeziku. To znači da se ljudski jezici nisu slučajno pojavili nego su izraz naše urođene DNK (program)... "

Svako telo u fizičkoj egzistenciji ima svoju karakterističnu suptilnu vibraciju preko koje označava svoje prisustvo ili šalje informaciju o sebi, te na taj način postaje prepoznatljivo i uočljivo. Čitav univrzum ili fizička dimenzija je aktivno vibratorno polje koje kroz vibraciju kao univerzalni jezik razmenjuje informacije.

Bez takve suptilne vibracije ili univerzalnog jezika univerzuma uočljivost ili "komunikacija" među različitim telima bi bila nemoguća. Čula su samo instrumenti koji prikupljaju vibracije ili informacije šaljuci ih u mozak preko kojeg nematerijalni svesni kvalitet sređuje i osmišljava dobijene informacije. Tako na primer, u snu i pored zatvorenih očiju ili odsustva čulnih nadražaja i dalje se vidi, čuje, oseća miris itd. pošto su to čista svesna ili nematerijalna svojstva.

Mi samo našu vlastitu inteligenciju shvatamo kao jedini izvor spoznajne moći ili učenja i razumevanja. Međutim, bez stalnog emitovanja ili razmene različitih suptilnih vibracija s drugim telima naša svest ne bi mogla imati aktivnost spoznaje ili učenja. Za takvu aktivnost je neophodna interakcija razlika ili suprotnosti.

Bez nečeg izvan nas ne bi bilo ni nas, odnosno spoznaje o postojanju. Svaka individualna svest samo je neophodna razlika unutar celine ili jedne suštinske svesti kojom ona manifestuje svoju kreativnost i ostvaruje potreban razvoj.

Mi svi komuniciramo kroz nadsvesni nivo a da toga nismo ni svesni. Ponekad takva komunikacija može prodreti u svesni nivo te se takav doživljaj određuje kao telepatija. Većina takvih doživljaja se i ne opazi pošto im ljudi ne pridaju veći značaj ili ne razmišljaju o njima.

Ljudi koji su svesni te zakonitosti imaju više takvih doživljaja samo iz razloga što im pridaju značaj ili što ih razmatraju. Verujem da se većini ljudi desilo da su (bilo površno ili intenzivnije) razmišljali o nekoj osobi koju dugo nisu videli, da bi je potom "iznenadno" ili "slučajno" sreli.

S obzirom da ja već duže vreme razmatram takvu pojavu mogu da navedem nekoliko primera iz ličnog iskustva. Ja sam jedno vreme radila s jednom ženom samo nekoliko meseci, ali smo za to vreme uspostavile veoma srdačan i prijateljski odnos. Pošto su ona i njen muž kupili kuću koja je bila dosta udaljena od posla bila je prinuđena da nađe drugi posao, tako da smo izgubile kontak i nismo se videle oko dve godine. Jednog dana smo se srele u shoping centru. Ona je bila veoma uzbuđena pošto mi je rekla da je bila dosta zauzeta i da nije razmišljala o meni sve do skoro te da se u njoj javila želja da me vidi.

U tom momentu ja sam se takođe setila da sam pre par dana imala veoma uzgrednu, skoro polusvesnu rekolekciju o njoj. Naš susret nije bio slučajan već je ostvaren komunikacijom kroz nadsvesni nivo u kojem nas je njena želja za susretom obe odvela na isto mesto u isto vreme.

Drugi doživljaj koji sam imala s mojom majkom je očigledan primer telepatske komunikacije. Moji roditelji žive u Srbiji (Vojvodini), a ja u Australiji tako da nismo u mogućnosti da se viđamo. S obzirom da je telefonska komunikacija iz Srbije dosta skupa za standard mojih roditelja, ja njih uvek nazovem telefonom. Jedne večeri sam bila jako pospana pa sam otišla ranije u krevet.

U momentu najviše opuštenosti ili na granici između sna i budnog stanja osetila sam skoro fizičko prisustvo moje majke i neku duboku čežnju koju je ona osećala tako da sam se trgla. Imala sam osećaj da smo u trenu postale jedno, kao da je njen doživljaj postao moj.

Ubrzo potom zazvonio je telefon. Bila je to moja majka. Prve njene reči su bile: "Toliko sam te se poželela da sam morala da nazovem i da te čujem." Tada mi je potvrdila da moj doživljaj nije bio produkt mašte i slučaja već da je bio zasnovan na nadsvesnoj komunikaciji.

Iako na prvi pogled izgleda da je iskustvo samo subjektivni proces učenja, ono se uvek postiže kroz interakciju s objektom učenja ili kroz suptilnu vibraciju kojom objekt "komunicira" svoju suštinu.

Ukoliko su ljudi opušteni oni lakše i brže otkrivaju način kako da rukuju objektom. Takvo usaglašavanje s objektom učenja obično se definiše kao intuitivna spoznaja. Opuštena osoba lakše prevazilazi vlastito individualno vibriranje te se uspešnije uključi u suštinsko (zajedničko) vibratorno polje čime i ostvari adekvatnu spoznaju.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0058 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Zvučna vibracija" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške