PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se na LOG IN.

Zašto registracija? Registracijom dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help). Dobijate pristupa statistici, dobijate mogućnost da unosite komentare, kažete šta mislite, iznesete svoja iskustva, ocenjujete, preporučujete, kudite ili hvalite... Jednom rečju, prestajete da budete puki posmatrač i postajete aktivni i kreativni činilac ovog sajta...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju. REGISTRACIJA JE BESPLATNA I TRAJE 1 MINUT!
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimir Labat Rovnjev
 
KNJIGE
 
Vladimir Labat: SVEČULNI TRAGOVI SVETLOSTI
Kao priznati umetnik, vajar i muzičar u mladosti, autor na razumljiv način, kroz obilje primera pruža odgovore na pitanja koja muče svakog duhovnog tragaoca: Zašto sam došao rođenjem na zemlju, da li sam sve uradio, radim li kako treba, postoji li u meni potrebna duhovno-materijalna ravnoteža? Ova izuzetna knjiga, kroz formu svojevrsne ispovesti o ličnom iskustvu u traganju za duhovnošću, kroz sva njegova lutanja i pokušaje, jasno ukazuje na jedan od mogućih načina ostvarenja smisla ljudskog života.
400 strana
 
Cena 10 € 
 
 

IZ RECENZIJE ZA KNJIGU
VLADIMIRA LABATA ROVNJEVA
"SVEČULNI TRAGOVI SVETLOSTI"
 dr Jelena Guskova
Ostavivši iza sebe mladost u godinama prošlog, mnogi od nas često sebi postavljaju pitanja o smislu života...

Zašto sam došao rođenjem na zemlju, da li sam sve uradio, radim li kako treba, ima li u meni potrebna duhovnomaterijalna ravnoteža? Kako su teški odgovori na ovakva pitanja... Knjiga Vladimira Labata Rovnjeva upravo je o tome kako razumeti duhovnost, kako raditi na sebi i okruženju, kako dubinski upoznati svetovno i duhovno, kako pronaći put spoznaje za svoju ulogu u životu?

On piše razgovetno, razumljivo dajući o svemu svoje primere i iskustvo. Kao umetnik, vajar i muzičar u mladosti, daleko je bio od razmišljanja o suštini božanskog i ustrojstvima galaktike, a već u zrelim godinama, ne samo što dolazi do saznanja i razumevanja duhovnog, već razrađuje i mehanizme duhovnog napretka. Knjiga se čita u jednom dahu, prenoseći nam reči vekovnih mudrosti, a sa svakom novom konstrukcijom data su znanja vaseljenskog razuma.

Nepoznato čitaoca uznemiruje, nova iskustva zaprepašćuju, a perspektiva sopstvenog napretka daje novu nadu.

Srce počinje da stvara ritmove usklađene sa melodijom knjige, a čitalac saučestvuje zajedno sa autorom, pokušavajući da dostigne nova saznanja i otkrije u sebi nove granice svojih mogućnosti.

Kada pročitamo poslednju stranicu knjige, shvatamo da nam se nameću mnoga nova pitanja, a to znači da ćemo u buduće išcekivati nove knjige Vladimira Labata Rovnjeva da bi zajedno sa njim izučavali neistražena područja svetovnog kroz fokus duhovnog od strane izdvojenog čoveka naše planete, galaksije i vaseljene.
 
Prof. dr Ljubiša Despotović, sociolog 
Na izdavačkom nebu, u pravo vreme, pojavljuje se knjiga Vladimira Labata Rovnjeva „SVEČULNI TRAGOVI SVETLOSTI“. Neobičan naslov koji intrigantno krije sadržaj sa blagim nagoveštajem o onome što čitalac pretpostavlja da se u knjizi nalazi. Neuobičajena, višeslojna struktura knjige povezuje stvaralački opus autora preglednim hronološkim sledom: od najranijih, detinjih dana do pune umetničke i stvaralačke zrelosti. Lični i profesionalni razvoj prikazan je dinamično u formi dijaloga uz obilje fotografija koje potkrepljuju vizuelni efekat kojim knjiga pleni. Taj nivo čitalac prepoznaje kao prvi.

Drugi nivo koji se otkriva čitaocu je onaj misaoni, duhovni gde on iskazuje kroz formu svojevrsne ispovesti o ličnom iskustvu u traganju za duhovnošcu i svetlošću, sva lutanja, pokušaje i traženja do ostvarenja smisla ljudskog života. U ovom nivou poruka koja se izdvaja je da je ići putem svetlosti trnovit put, ali je nagrada duševni mir za kojim svaki pojedinac traga. Odatle neraskidiva veza tragova i pokušaja traženja svetlosti kao iskustvenih bitaka koje čovek u svom životu doživljava.

Podtekst koji se nalazi u fusnotama, podržan obiljem relevantne literature, tvori jedinstvenu, zaokruženu celinu – celovitu kako u čitanju fusnota, tako i u zajedništvu sa čitavim tekstom. Autor, gadamerski gledano, upušta se iz umetnosti i zalazi u duhovne sfere, što je kao takvo svojstvo i primereno umetnicima. No, pravoslavlje na koje se autor oslanja, poziva i koje je kao potka utkano u ćilim autorove duhovnosti, cini onu nezaobilaznu osnovu, početak i nadgradnju svega iznetog.

Treći nivo koji se može raspoznati je univezalnost vrednosti poruka koje nalazimo tokom čitanja i koje pažljivom čitaocu ne mogu izmaći. Jednostavnost je suština, a put je složen i komplikovan, svakako jedinstven. U tome je i lepota traženja, a svaki pojedinac mora na svom putu mora iznaći sopstveni modus vivendi. Neobičnost multimedijalnog pristupa likovnoj umetnosti je utisak kojem se ne možemo oteti. Skulpture, slike, grafike, heraldika, ktitorstvo, pesništvo, narativnost...

Toliko bogatstvo kojem se čovek može diviti, učiti i nadahnjivati da preispitamo sopstveni život i unesemo maksimum svetlosti i duhovnosti. Ovaj prvenac Vladimira Labata Rovnjeva traži svoj smisleni nastavak jer priča o svetlosti nije završena, a svakako je preporučujem za čitanje i istražľivanje jer je ovo štivo koje se više puta čita, svaki put drugačije dožvljava, a utisak koji ostavlja svakog narednog čitanja je neponovljiv.

Sociološki posmatrano, svakako da ova knjiga oslikava i beleži u vremenu prošlo, sadašnje i buduće, a uticaj koji će ona izvršiti možemo tek naslutiti. Uticati na društvo da se pokrene u duhovnom tragalaštvu, svakako je poželjno u našem okruženju i društvenoj stvarnosti.
 
 
 
Informacije i narudžbine:
Lucija Selaković 064/125-7727, 021/55-23-56
Vladimir Labat 021/463-795